hon hop x gom fe2o3 feo va cu

Câu hỏi:

15/08/2019 17,197

Bạn đang xem: hon hop x gom fe2o3 feo va cu

Hỗn hợp ý X bao gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong bại liệt nhân tố oxi lắc 16% theo dõi khối lượng). Cho m gam X ứng dụng với 500 ml hỗn hợp HCl 2M (dư), chiếm được hỗn hợp Y và còn sót lại 0,27m gam hóa học rắn ko tan. Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập Y, chiếm được khí NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5) và 165,1 gam kết tủa. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan 1,12 gam Fe vì chưng 300ml hỗn hợp HCl 0,2M, chiếm được hỗn hợp X và khí H2. Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập hỗn hợp X, chiếm được khí NO ( thành phầm khử có một không hai của N+5) và m gam kết tủa. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 7,36.

B. 8,61.

C. 9,15.

D. 10,23.

Câu 2:

Hòa tan không còn láo hợp ý X bao gồm 5,6 gam Fe và 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al nhập hỗn hợp chứa chấp 0,61 mol HCl. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 47,455 gam muối bột hòa hợp và 2,352 lít (đktc) láo hợp ý khí Z bao gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z sơ với H2 là 16.

Giá trị của m là

A. 1,080

B. 5,400

C. 2,160

D. 4,185

Câu 3:

Nung m gam láo hợp ý X bao gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeCO3 vào trong bình kín (không đem ko khí). Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn Y và khí Z đem tỉ khối đối với H2 là 22,5 (giả sử khí NO2 sinh rời khỏi ko nhập cuộc nhập phản xạ nào là khác). Cho Y tan trọn vẹn nhập hỗn hợp bao gồm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 loãng chiếm được hỗn hợp chỉ chứa chấp 21,23g muối bột hòa hợp của sắt kẽm kim loại và láo hợp ý nhị khí đem tỉ khối đối với H2 là 8 (trong bại liệt có một khí hòa nâu ngoài ko khí). Giá trị m là :

A. 11,32

B. 13,92

C. 19,16

Xem thêm: cach uon mica

D. 13,76

Câu 4:

Hòa tan trọn vẹn 19,2 gam láo hợp ý bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 nhập 400ml hỗn hợp HNO3 3M (dư) đun rét, chiếm được hỗn hợp Y và V lít khí NO( đktc, là thành phầm khử có một không hai của NO3–). Cho 350ml hỗn hợp NaOH 2M nhập hỗn hợp Y chiếm được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 3,36 lít.

B. 5,04 lít.

C. 5,60 lít.

D. 4,48 lít.

Câu 5:

Cho m gam láo hợp ý X bao gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan không còn nhập 320 ml hỗn hợp KHSO4 1M. Sau phản xạ chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp 59,04g muối bột hòa hợp và 896 ml NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5, ở dktc). Y phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 0,44 mol NaOH. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phầm trăm lượng của Fe(NO3)2 nhập X có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm nào là tại đây :

A. 73

B. 18

C. 63

D. 20

Câu 6:

Hỗn hợp ý X bao gồm Fe2O3, FeO và Cu (Trong bại liệt Fe lắc 52,5% về khối lượng). Cho m gam X ứng dụng với 420 ml hỗn hợp HCl 2M (dư) cho tới phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp Y và còn sót lại 0,2 m gam hóa học rắn ko tan. Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập Y, chiếm được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. trăng tròn.

B. 32.

C. 36.

D. 24.

Xem thêm: tieng viet lop 4 bai 16a tro choi

TÀI LIỆU VIP VIETJACK