I'd like to buy some earrings like yours dịch

     

Câu 3: To sit (A) alone in his room (B) , he was frightened by (C) the (D) strange noise.

Bạn đang xem: I'd like to buy some earrings like yours dịch

A. khổng lồ sit

B. his room 

C. frightened by

D. the


Giải đưa ra tiết:

Giải thích:

To sit => Sitting

Khi 2 mệnh đề cùng chủ ngữ (he) mệnh đề được rút gọn với nghĩa dữ thế chủ động => sử dụng V-ing 

Tạm dịch: Ngồi 1 mình trong phòng, anh lo âu vì tiếng hễ lạ lùng

Đáp án:A


Câu 4: She smelt (A) something burn (B) and saw (C) smoke (D) rising.

A. smelt

B. burn

C.

Xem thêm: Đọc Truyện Truyền Thuyết Công Chúa Hoa Anh Đào Chap 1, Truyền Thuyết Công Chúa Hoa Anh Đào

và saw

D. smoke


Giải chi tiết:

Giải thích:

burn => burning

Trong văn cảnh này ta dùng nhiều “smell sth doing sth”: ngửi thấy đồ vật gi đang như vậy nào

Tạm dịch: Cô ngửi thấy một cái nào đấy đang cháy và thấy được khói bốc lên.

Đáp án:B


Câu 5: I noticed (A) a lorry (B) to come (C) down (D) the hill.

A. I noticed

B. a lorry

C. to come

D.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Chế Phẩm Trichoderma “Đúng Chuẩn” Cho Hiệu Quả Cao

down


Giải bỏ ra tiết:

Giải thích:

to come => coming

Trong văn cảnh này ta dùng nhiều “notice sth doing sth”: để ý, thấy được cái gì đang làm cho gì

Tạm dịch: Tôi lưu ý thấy một dòng xe tải đang hoạt động xuống đồi.

Đáp án:C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát