i love you dich sang tieng viet

Phép dịch "I love you" trở thành Tiếng Việt

Anh yêu thương em, Em yêu thương anh, tía thương con là những phiên bản dịch tiên phong hàng đầu của "I love you" trở thành Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: I love you and I want you with u. ↔ Anh yêu thương em và anh mong muốn em theo gót anh.

I love you Phrase

Bạn đang xem: i love you dich sang tieng viet

An affirmation of affection or deep caring especially to tát a family thành viên. [..]

 • Anh yêu thương em

  An affirmation of romantic feeling, to tát a lover or spouse.

  I love you and I want you with u.

  Anh yêu thương emanh mong muốn em theo gót anh.

 • Em yêu thương anh

  An affirmation of romantic feeling, to tát a lover or spouse.

  She is shy sánh she cannot say "I love you".

  Cô ấy lo ngại ngùng nên ko thể rằng "Em yêu thương anh".

 • bố thương con

  affirmation of affection or deep caring [..]

  As long as you never forget I love you.

  Miễn là con ko khi nào quên rằng bố thương con.

  • con thương bố
  • con thương mẹ
  • mẹ thương con
  • Bố thương con
  • Con thương bố
  • Con thương mẹ
  • Mẹ thương con
  • anh yêu thương em
  • em yêu thương anh
  • ngộ ái nị
  • Em yêu thương anh ...
  • Tôi yêu thương em
 • Glosbe

 • Google

 • i love how you just met

 • cuộc đời thiệt là đẹp

 • I Was Born to tát Love You

 • Anh yêu thương em nhiều lắm

"'Cause I love you! "

"'Vì anh yêu thương em rồi! "

I love you bro, please give u a Điện thoại tư vấn.

Tôi quý cậu người bằng hữu hãy gọi lại mang lại tôi

I love you, Joe.

Em yêu thương chị Joe.

In 2009, Hamburg wrote and directed the hit comedy I Love You, Man.

Năm 2009, Hamburg đảm nhận địa điểm biên kịch kiêm đạo thao diễn mang lại phim năng lượng điện hình họa hài phổ biến I Love You, Man.

I love you, Tarzan.

Em yêu thương anh, Tarzan.

I love you for more phàn nàn one reason.

Xem thêm: cac cau than chu trong harry potter

Đây là nguyên do anh yêu thương em.

I love you too, Mom.

Con cũng thương mẹ.

I love you, and I'm okay.

Anh yêu thương em, và anh ổn định.

I loved you.

Tôi yêu thương anh.

I love you, too.

Con cũng yêu bố.

Dear sisters, I love you and hope you will experience this great joy in your own lives.

Các chị em thân thích mến, tôi yêu mến những chị em và kỳ vọng rằng các nàng tiếp tục kinh nghiệm tay nghề được nụ cười rộng lớn lao này vô cuộc sống đời thường của tớ.

I love you, too.

Con cũng yêu mẹ.

Chun, I love you!

Anh yêu thương em!

Imagine being unable to tát say, "I am hungry," "I am in pain," "thank you," or "I love you."

Thử tưởng tượng các bạn không tồn tại tài năng nhằm rằng những câu như "Tôi đói", "Tôi bị đau", "Cảm ơn", hoặc "Tôi yêu thương bạn".

I know you, I know your sins, I know your heart —and I love you.’

Cha biết con cái, biết tội lỗi của con cái, biết lòng con cái, và Cha yêu thương con’.

I love you, son.

Mẹ yêu thương con, nam nhi à!

" My precious Seung Jo, I love you. "

" Anh Seung Jo quý giá của em, em yêu thương anh "

When you were little, I did lots of things for you because I loved you very much.

Khi con cái còn nhỏ bé, u đã trải thật nhiều việc mang lại con vì thế mẹ rất rất yêu con.

I love you too.

Xem thêm: giao an nhan biet hinh tron hinh vuong

Anh cũng yêu em!

I love you in spite of that.

Anh yêu thương em tuy nhiên em như vậy.