john insisted linda to the airport

Câu hỏi:

03/08/2020 24,750

Bạn đang xem: john insisted linda to the airport

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án: John insisted on driving her đồ sộ the airport.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Her mother prevented her ..................... going out tonight.

A. against

B. from

C. about

D. at

Câu 2:

“I’m sorry I didn’t phone you earlier”, Margaret said đồ sộ you.

=> Margaret apologized.............................

Câu 3:

“You have passed the final exams. Congratulations!” Jim said đồ sộ you

=> Jim congratulated bầm...................................

Câu 4:

I wouldn’t ..................... of going đồ sộ the buổi tiệc nhỏ I hadn’t been invited đồ sộ.

Xem thêm: cach thay doi mat khau yahoo mail

A. dream

B. intend

C. depend

D. rely

Câu 5:

The instructor warned the students ............ sailing alone on the lake.

A. on

B. for

C. of 

D. against

Câu 6:

“You didn’t tự what I said”, the mother said đồ sộ her son.

=> The mother accused.....................

TÀI LIỆU VIP VIETJACK