kết cục của việc cứu nhầm vai ác

 • Reads 521,602
 • Votes 55,363
 • Parts 121

Complete, First published Jul 29, 2020

Bạn đang xem: kết cục của việc cứu nhầm vai ác

Table of contents

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 2: Loại Trừ Giải Đề

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 3: Trời Sinh Không Có Nước Mắt

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 4: Thoát Khỏi Địa Ngục

  Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 6: Chân Tướng Phía Sau Màn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 7: Thuốc Tắm Kinh Hồn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 8: Trị Liệu Tâm Lý

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 9: Nhiếp Thị Độc Kinh

  Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 11: Tố Chất Tâm Lý

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 12: Châm Cứu Trị Liệu

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 13: Sa Đọa Thành Ma

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 14: Cầm Tay Nâng Lược

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 15: Câu Đố Về Nước Mắt

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 16: Cảnh Luyện Ngục

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 17: Suốt Đời Khó Quên

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 18: Nguy Cơ Phá Sản

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 19: Tây Lâm Cổ Vương

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 20: Tự Tiến Chẩm Tịch

  Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 22: Yêu Nghiệt Khuynh Thành

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 23: Huyễn Cổ Hỏi Tình

  Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 25: Trong Lòng Có Quỷ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 27: Người Nhà Bồi Giường

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 28: U Hỏa Hắc Liên

  Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 30: Sinh Nhật Vui Vẻ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 31: Trúc Cơ Hỏi Trời

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 32: Hứa Hẹn Sinh Mệnh

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 33: Giấc Mộng Mười Năm

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 34: Vô Tình Đạo Tâm

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 35: Phiên Thiên Phúc Địa

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 36: Ước Nguyện Của Thanh Loan

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 37: Phá Độc Trận Sương Mù

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 38: Chất Độc Mãn Tính Hiếm Thấy

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 39: Dã Tâm Tham Lam

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 40: Liều Mạng So Diễn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 41: Huynh Đệ Đả Hổ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 42: Hướng Dẫn Viên Du Lịch Kim Bài

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 43: Di Tích Mặc Uyên

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 44: Tâm Tư Hoang Mang

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 45: Trận Pháp Thượng Cổ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 46: hung ác Mộng Phệ Tâm

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 47: Chân Tướng Trong Mộng Cảnh

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 48: Đá Quý Xinh Đẹp

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 49: Nghiên Cứu Trù Nghệ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 50: Ngọn Lửa Dục Vọng

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 51: Danh Sach Quà Tặng Và Bái Thiếp

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 52: Trời Sinh Một Đôi

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 53: Sách Đọc Trước Khi Ngủ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 54: Lễ Hội Hoa Tại Nam Hải

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 55: Thanh Tỉnh Và Hồ Đồ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 56: Tiếng Tiêu Động Tình

  Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 58: Mây Đen Tản Đi

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 59: Nhìn Thẳng Vào Đạo Tâm

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 60: Lý Luận Hỗn Loạn

  Thu, Sep 23, 2021

  Xem thêm: truyện đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu

 • Chương 61: Mệnh Phàm Nhân

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 62: Công Đức Kim Quang

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 63: Cơ Duyên May Mắn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 64: Thí Nghiệm Thất Bại

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 65: Hạt Giống Hy Vọng

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 66: Phạm Phải Sai Lầm

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 67: Nước Chảy Đá Mòn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 68: Dược Liệu Mất Tích

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 69: Khắc Chế Dục Vọng

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 70: Hướng Dẫn Dạy Học

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 71: Bài Thi Hoàn Mỹ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 72: Đề Bài Toi Mạng

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 73: Lễ Vật Đính Hôn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 75: Xé Nát Vận Mệnh

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 77: Vạch Trần Chân Tướng

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 78: Vạn Chiếc Đèn Hồn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 79: Lần Thứ Hai Xuyên Qua

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 80: Mỹ Nhân Trong Lòng

  Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 83: Nhiệm Vụ Khó Khăn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 84: Thiếu Nữ Áo Đỏ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 85: Chính Nhân Quân Tử

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 86: Mười Bốn Tháng Hai

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 87: Mỹ Nhân Xà Ảnh

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 88: Vạch Trần Kẽ Hở

  Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 90: Dũng Khí Giãy Dụa

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 91: Thẩm Phán Lựa Chọn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 92: Khổng Tước Kim Sắc

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 93: Ba Sự Lựa Chọn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 94: Dao Sắc Xuyên Tim

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 95: Giá Trị Nghiên Cứu

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 96: Lệnh Bài Phượng Hoàng

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 97: Hiểu Lầm Chồng Chất

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 98: Nỗ Lực Đọc Sách

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 99: Hồi Ức Của Mặc Uyên

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 100: Lựa Chọn Ưu Tiên

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 101: Giao Lưu Câu Thông

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 102: Thiên Sơn Vạn Thủy

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 103: Quy Đan Vạn Năm

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 104: nén Ký Thần Hồn

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 105: Chiến Dịch Phục Ma

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 106: Đáp Án Nhiệm Vụ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 107: Thẳng Thắn Thành Thật

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 108: Gian Lận Nhiệm Vụ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 109: Ma Triều Đột Kích

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 110: Tiên Linh Đảo Chủ

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 111: Số Mệnh Vai Chính

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 112: Cảm Giác Mông Lung

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 113: Sai Lầm Của Hệ Thống

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 114: hướng dẫn Toàn Năng Lượng

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 115: Nhân Vật Phản Diện Tà Ác

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 116: Nguyện Vọng Của Thanh Loan

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 117: Hãy Mở Mắt Ra

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 118: Thế Giới Tân Sinh

  Thu, Sep 23, 2021

  Xem thêm: tổng tài anh quá bá đạo rồi tô lam quan

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Phiên Ngoại: Mảnh Ghép Nhỏ

  Thu, Sep 23, 2021