kieu gen dong hop la kieu gen nao sau day

Câu hỏi:

06/03/2020 32,126

Bạn đang xem: kieu gen dong hop la kieu gen nao sau day

B. AAbb.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Kiểu ren đồng hợp ý là AAbb.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biết một ren quy ấn định một tính trạng, tính trạng trội là trội trả toàn; quy trình đột biến phó tử ko xẩy ra group biến chuyển. Cho luật lệ lai P: AaBB × Aabb nhận được F1, cho những thành viên F1 giao hợp tình cờ nhận được F2. Theo lí thuyết, đánh giá và nhận định nào là đích thị về đời con cái F2?

A. Kiểu ren đồng hợp ý đem tỉ trọng là 50%.

B. Có 3 loại ren và 2 loại hình.

C. Có 3 loại ren dị hợp ý.

D. Lấy tình cờ một khung hình đem 2 tính trạng trội, phần trăm và để được cây đem loại ren đồng hợp ý là 1/9.

Câu 2:

Ở một loại thực vật xét 2 ren nằm trong phía trên một cặp NST thông thường, từng ren đều phải sở hữu 2 alen và quy ấn định một tính trạng; alen trội là trội trọn vẹn. Cho nhì khung hình dị hợp ý tử về nhì cặp ren đem loại ren như thể nhau phó phấn cùng nhau, nhận được F1. thạo ko xẩy ra đột biến chuyển, quy trình đột biến phó tử đực và khuôn mẫu xẩy ra hoạn ren với tần số đều nhau. Theo lí thuyết, đem bao nhiên tuyên bố tại đây đúng?

I. Trong loại tối nhiều đem 55 luật lệ lai.

II. Đời con cái F1 tỉ trọng cây đem loại ren đồng hợp ý vì thế tỉ trọng cây đem loại ren dị hợp ý 2 cặp ren.

III. Đời con cái F1 tỉ trọng cây đem loại ren dị hợp ý tử 2 cặp ren đều lúc lắc tỉ trọng như nhau.

IV. Đời con cái F1 tỉ trọng cây đem 2 tính trạng trội đem loại ren đồng hợp ý vì thế tỉ trọng cây đem 2 tính trạng lặn.

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 3:

Có tư loại loài ruồi giấm tích lũy được kể từ tư vùng địa lý không giống nhau. Trong số đó loại số 3 là loại gốc, kể từ cơ đột biến những loại còn sót lại. Phân tích trật tự động ren bên trên NST số 3, người tao nhận được thành quả sau (kí hiệu * là tâm động của NST):

Dòng 1: DCBEIH*GFK

Dòng 2: BCDEFG*HIK

Dòng 3: BCDH*GFEIK

Dòng 4: BCDEIH*GFK

Trong những Tóm lại sau, đem từng nào Tóm lại đúng?

I. Đột biến chuyển của những loại 1, 2, 4 là dạng đột lay chuyển đoạn.

II. Từ loại gốc là loại 3 tiếp tục xuất hiện tại những loại đột biến chuyển còn sót lại theo đuổi trình tự động loại là 3 → 2 → 4 → 1.

III. Từ loại 3 → loại 2 đo hòn đảo đoạn EFG*H → H*GFE.

IV. Từ loại 2 → loại 4 tự hòn đảo đoạn BCD → DCB.

A. 2

Xem thêm: ai di vo noi day xin dung chan xu nghe

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 4:

Ở loài chuột color lông được quy ấn định vì thế 3 ren, từng ren đem 2 alen. Trong loại ren đem cặp dd quy ấn định lông bạch tạng; những loại ren có màu sắc Khi xuất hiện ren D. Kiểu ren đem 2 ren A và B quy ấn định color xám; A quy ấn định color vàng; B quy ấn định color nâu; những alen lặn ứng ko quy ấn định color. Các ren phía trên những cặp NST không giống nhau. Theo lí thuyết, đem từng nào đánh giá và nhận định tại đây đúng?

I. Có 5 loại ren đồng hợp ý quy ấn định loại hình bạch tạng.

II. Cho những loại bạch tạng thuần chủng giao hợp với loại lông xám thuần chủng nhận được F1. Tiếp tục cho những con cái F1 nhận được ở từng luật lệ lai giao hợp cùng nhau, đời con cái hoàn toàn có thể phần li loại hình theo đuổi tỉ trọng (3 : 1) hoặc (9 : 3 : 4).

III. Cho loại lông vàng thuần chủng giao hợp với loại lông xám thuần chủng nhận được F1. Cho F1 giao phối cùng nhau, F2 xuất hiện tại loại hình lông vàng lúc lắc tỉ trọng 1/3

IV. Có 16 loại ren quy ấn định loại hình lông đem sắc tố.

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 5:

Ở một loại thú, xét 3 cặp ren (A, a; B, b; D, d). Trong loại ren đem 2 ren A và B quy ấn định loại hình lông red color, những ren còn sót lại quy ấn định lông white color. Alen D quy ấn định chân cao trội trọn vẹn đối với alen d quy ấn định chân thấp. Ba ren này phía trên một cặp NST thông thường và một cặp NST nam nữ (alen phía trên vùng ko tương đương của NST X). Cho nhì khung hình đực, khuôn mẫu dị hợp ý tử 3 cặp ren giao hợp cùng nhau. thạo những ren trội link trọn vẹn cùng nhau. Theo lí thuyết, đem từng nào tuyên bố sau đó chính xác?

I. Nếu 2 ren link phía trên NST thông thường ở F1 xuất hiện tại con cháu lông white, chân thấp.

II. Nếu 2 ren link phía trên NST nam nữ ở F1 xuất hiện tại 100% con cháu chân cao.

III. Tỉ lệ phân li loại ren luôn luôn là (1 : 1 : 1 : 1)(1 : 2 : 1).

IV. Tỉ lệ phân li loại hình luôn luôn như thể nhau.

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 6:

Biết một ren quy ấn định một tính trạng, tính trạng trội là trội trọn vẹn, quy trình rời phân ra mắt thông thường. Phép lai nào là tại đây cho tới đời con cái hệt nhau về loại hình

A. aabb × AaBB.

B. Aabb × AABB.

C. AABb × AABb.

D. Aabb × AaBB.

Xem thêm: cach lam banh bi do hap

TÀI LIỆU VIP VIETJACK