kinh te bao cap la gi

VIETNAMESE

nền tài chính bao cấp

Bạn đang xem: kinh te bao cap la gi

Nền tài chính bao cung cấp là nền tài chính vô bại liệt người dân hoặc chính phủ nước nhà cung ứng tương hỗ tài chủ yếu, thành phầm hoặc cty cơ phiên bản cho tới toàn cỗ hoặc 1 phần của số lượng dân sinh.

1.

Tôi ko cho rằng nền tài chính bao cung cấp vẫn tồn tại tồn bên trên vô toàn cầu thời buổi này.

I don't think that a subsidized economy still exist in today's world.

2.

Bạn rất có thể cho tới tôi biết một nền tài chính bao cung cấp vận hành ra làm sao không?

Xem thêm: nghi luan xa hoi ve van de moi truong

Can you tell bầm how a subsidized economy works?

Một số collocations với economy:

- nền tài chính nội địa: domestic economy

- nền tài chính nằm trong sản: communist economy

- nền tài chính tư sản: capitalist economy

Xem thêm: anh khong tha thu dinh dung

- nền tài chính tự động do: liberal economy

- nền tài chính toàn cầu: global economy

- nền tài chính dựa vào dịch vụ: service-based economy