lâm áng tư

Kurokochii

Nhất niệm trở nên bụt, nhất niệm trở nên ma

Lâm Áng Tư


  • Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn | Mirai (On-Going)
  • Anh Yêu Em Nhất Trên Đời | Chanh Đào Chua Ngọt (On-Going)
  • Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào | Hwang (Hoàn)
  • Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người | Charon (On-Going)
  • Sống Lại Biến Thành Mèo Chó Của Tổng Tài Phản Diện | Phong Nhi Miêu Các (On-Going)
  • Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện | Sikiru Sign (On-Going) ; Soo (Hoàn)
  • Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Hình ảnh Đế | Idecidedtobega → PN: Soo | Linh Lục (Hoàn)
  • Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Hình ảnh Đế: PN Vệ Lam | Linh Lục (Hoàn)

Tác giả

Bình luận