loi chuc le ta on bang tieng anh

Bản dịch của "lễ Tạ Ơn" vô Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: loi chuc le ta on bang tieng anh

chevron_right

Bản dịch

VI

lễ Tạ Ơn {danh kể từ riêng}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ bám theo văn cảnh của "lễ Tạ Ơn" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "Thanksgiving" vô một câu

It takes about two dozen volunteers for the nonprofit to tướng cook up Thanksgiving dinner.

Xem thêm: unit 2 a closer look 2 lop 7

Because when your household and extended family are "Canadimerican," Thanksgiving becomes condimental, rather than vãn sentimental.

Thanksgiving is upon us and it's time to tướng gather around the table with your family and carve up some turkey.

The one time this is somewhat acceptable is when it's part of a huge collective group hug, lượt thích on Thanksgiving or Christmas.

I love Thanksgiving, but I'm not such a good cook.

Xem thêm: truong thpt tran phu ha noi

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "lễ Tạ Ơn" vô giờ đồng hồ Anh