mau thuan chi duoc giai quyet khi

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Quy luật thống nhất và đấu tranh giành của những mặt mày đối lập hoặc hay còn gọi là quy luật mâu thuẫn là một trong vô thân phụ quy luật cơ phiên bản của luật lệ biện triệu chứng duy vật và là quy luật cần thiết nhất của luật lệ biện triệu chứng duy vật vô triết học tập Mác - Lênin, là phân tử nhân của luật lệ biện triệu chứng. Quy luật này vạch đi ra xuất xứ, động lực của việc hoạt động, trở nên tân tiến, Từ đó xuất xứ của việc trở nên tân tiến đó là xích míc và việc giải quyết và xử lý xích míc nội bên trên vô phiên bản thân ái từng sự vật, hiện tượng kỳ lạ.

Bạn đang xem: mau thuan chi duoc giai quyet khi

Các yếu tố chính

Các mặt mày đối lập

Mặt trái lập là những mặt mày sở hữu những điểm sáng, những tính chất, những tính quy tấp tểnh sở hữu khuynh phía chuyển đổi trái ngược ngược nhau tồn bên trên một cơ hội khách hàng quan liêu vô đương nhiên, xã hội và trí tuệ. Sự tồn bên trên những mặt mày trái lập là khách hàng quan liêu và là phổ cập vô trái đất. Theo triết học tập duy vật biện triệu chứng của Engels thì toàn bộ những sự vật, hiện tượng kỳ lạ bên trên trái đất đều tiềm ẩn những mặt mày trái ngược ngược nhau. Ví dụ như: Trong vẹn toàn tử sở hữu năng lượng điện tử và phân tử nhân hoặc vô loại vật thì sở hữu sự đồng hoá và dị hoá, vô tài chính thị ngôi trường sở hữu cung và cầu, mặt hàng và chi phí. Những mặt mày trái ngược ngược nhau cơ vô luật lệ biện triệu chứng duy vật gọi là mặt mày trái lập.

Mâu thuẫn biện chứng

Các mặt mày trái lập ở trong sự contact, tác dụng hỗ tương cho nhau theo phía trái ngược ngược nhau, xung đột cho nhau tạo nên trở nên xích míc biện triệu chứng. Theo triết học tập duy vật biện triệu chứng của Engels thì xích míc biện triệu chứng tồn bên trên một cơ hội khách hàng quan liêu và phổ cập vô đương nhiên, xã hội và trí tuệ. Mâu thuẫn biện triệu chứng vô trí tuệ là phản ánh xích míc vô thực tế và là xuất xứ trở nên tân tiến của trí tuệ. Mâu thuẫn biện triệu chứng ko nên là tình cờ, khinh suất, cũng ko nên là xích míc vô lôgic mẫu mã. Mâu thuẫn vô lôgic mẫu mã là sai lầm không mong muốn vô trí tuệ.

Nếu phiên bản thân ái sự địa hình một cơ hội công cụ giản dị vẫn tiềm ẩn sự xích míc, thì tất yếu những mẫu mã hoạt động cao hơn nữa của vật hóa học và quan trọng cựu sự sinh sống cơ học và sự trở nên tân tiến của việc sinh sống cơ học này lại càng nên tiềm ẩn sự xích míc... sự sinh sống trước không còn đó là tại vị trí một loại vật trong những khi vừa phải là nó tuy nhiên lại vừa phải là kiểu mẫu không giống. Như vậy sự sinh sống cũng là một trong xích míc tồn bên trên vô phiên bản thân ái những sự vật và những quy trình, xích míc thông thường xuyên phát sinh và tự động giải quyết và xử lý, và khi xích míc hoàn thành thì sự sinh sống cũng không thể nữa và chết choc xảy cho tới. Cũng như tất cả chúng ta đã nhận được thấy rằng vô nghành nghề dịch vụ trí tuệ, tất cả chúng ta ko thể bay ngoài xích míc, chăng hạn như xích míc thân ái năng lượng trí tuệ vô vàn ở bên phía trong của quả đât và sự tồn bên trên thực tiễn của năng lượng ấy trong mỗi người bị giới hạn vị thực trạng bên phía ngoài, và bị giới hạn trong mỗi năng lượng trí tuệ, - xích míc này được giải quyết và xử lý vô sự tiếp nối đuôi nhau của những mới, sự tiếp nối đuôi nhau cơ không nhiều đi ra so với tất cả chúng ta bên trên thực tiễn biệt cũng chính là vô tận- và được giải quyết và xử lý vô sự hoạt động tăng trưởng vô tận

Ph.Ăng-ghen[1]

Sự thống nhất

Hai mặt mày trái lập tạo nên trở nên xích míc biện triệu chứng tồn bên trên vô sự thống nhất cùng nhau. Sự thống nhất của những mặt mày trái lập là việc nương tựa cho nhau, tồn bên trên ko tách tách nhau trong những mặt mày trái lập, sự tồn bên trên của mặt mày này nên lấy sự tồn bên trên của mặt mày cơ thực hiện nền móng. Các mặt mày trái lập tồn bên trên ko tách tách nhau nên thân ái bọn chúng khi nào cũng có thể có những yếu tố tương tự nhau. Những yếu tố tương tự nhau cơ gọi là việc "đồng nhất" của những mặt mày trái lập. Với chân thành và ý nghĩa cơ," sự thống nhất của những mặt mày đối lập" còn bao hàm cả sự " đồng nhất" của những mặt mày cơ. Engels đã mang đi ra ví dụ:

Giai cung cấp vô sản và sự phong phú là nhì mặt mày trái lập, với tính cơ hội vì vậy bọn chúng thích hợp trở nên một chỉnh thể hoàn hảo, thống nhất, chính sách tư hữu với tư cơ hội là việc phong phú buộc nên giữ lại vĩnh viễn trong cả sự tồn bên trên của mặt mày trái lập của chính nó là giai cung cấp vô sản
— Engels[2]

Do sở hữu sự "đồng nhất" của những mặt mày trái lập tuy nhiên trong sự tổ chức thực hiện của xích míc cho tới một khi nào là cơ, những mặt mày trái lập hoàn toàn có thể gửi hoá cho nhau. Sự thống nhất của những mặt mày trái lập còn biểu lộ ở sự tác dụng ngang nhau của bọn chúng. Song cơ đơn giản hiện trạng hoạt động của xích míc ở một tiến trình trở nên tân tiến khi ra mắt sự cân đối của những mặt mày trái lập.

Sự đấu tranh

Các mặt mày trái lập không chỉ là thống nhất, mà còn phải luôn luôn "đấu tranh" cùng nhau. Đấu tranh giành của những mặt mày trái lập là việc tác dụng hỗ tương bám theo Xu thế tiêu diệt và phủ tấp tểnh cho nhau trong những mặt mày cơ. Hình thức đấu tranh giành của những mặt mày trái lập rất là phong phú và đa dạng, đa dạng chủng loại, tuỳ nằm trong vô đặc thù, vô côn trùng contact hỗ tương trong những mặt mày trái lập và tuỳ ĐK ví dụ ra mắt cuộc đấu tranh giành thân ái bọn chúng.

Nội dung quy luật

Mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ đều tiềm ẩn những mặt mày, những khuynh phía trái lập tạo nên trở nên những xích míc vô phiên bản thân ái nó, sự thống nhất và đấu tranh giành của những mặt mày trái lập là xuất xứ của việc hoạt động và trở nên tân tiến, thực hiện mang đến kiểu mẫu cũ thất lạc chuồn kiểu mẫu mới nhất thành lập.

Thống nhất, đấu tranh giành và gửi hóa

 • Sự thống nhất: Sự thống nhất của những mặt mày đối lập: Là sự buộc ràng, dựa vào, quy tấp tểnh cho nhau, yên cầu sở hữu nhau, nương tựa vô nhau của những mặt mày trái lập, mặt mày này lấy mặt mày cơ thực hiện nền móng tồn bên trên cho bản thân mình. Là sự hệt nhau của những mặt mày đối lập; là việc tác dụng ngang nhau của những mặt mày trái lập.
 • Đấu tranh: Sự đấu tranh giành của những mặt mày trái lập là việc tác dụng cho nhau, tiêu diệt và phủ tấp tểnh cho nhau của những mặt mày trái lập. Sự đấu tranh giành của những mặt mày trái lập hoàn toàn có thể được biểu lộ ở sự tác động cho nhau hoặc người sử dụng đấm đá bạo lực nhằm thủ tiêu xài cho nhau trong những mặt mày trái lập,
 • Mối quan liêu hệ: Mối mối quan hệ giũa sự thống nhất và đấu tranh giành của những mặt mày trái lập thể hiện nay tại vị trí vô một xích míc, sự thống nhất và đấu tranh giành của những mặt mày trái lập ko tách tách nhau, chính vì vô sự buộc ràng, dựa vào quy tấp tểnh cho nhau thì nhì mặt mày trái lập vẫn luôn luôn sở hữu Xu thế trở nên tân tiến trái ngược ngược nhau, đấu tranh giành cùng nhau. Không sở hữu sự thống nhất tiếp tục không tồn tại đấu tranh giành, thống nhất là nền móng của đấu tranh giành, còn đấu tranh giành của những mặt mày trái lập là xuất xứ, động lực của việc hoạt động, trở nên tân tiến.
 • Sự gửi hóa của những mặt mày trái lập là thế tất, là thành phẩm của việc đấu tranh giành của những mặt mày trái lập. Do sự đa dạng chủng loại của trái đất nên mẫu mã gửi hóa cũng khá nhiều dạng: hoàn toàn có thể nhì mặt mày trái lập gửi hóa cho nhau, cũng hoàn toàn có thể cả nhì gửi trở nên những hóa học mới nhất. Sự gửi hóa của những mặt mày trái lập nên sở hữu những ĐK chắc chắn.

Sự trừng trị triển

Phát triển là việc đấu tranh giành của những mặt mày đối lập: Sự trở nên tân tiến của việc vật, hiện tượng kỳ lạ nối liền với quy trình tạo hình, trở nên tân tiến và giải quyết và xử lý xích míc. Sự thống nhất và đấu tranh giành của những mặt mày trái lập là 2 Xu thế tác dụng không giống nhau của những mặt mày trái lập tạo nên trở nên xích míc. Như vậy, xích míc biện triệu chứng cũng bao hàm cả "sự thống nhất" lẫn lộn "đấu tranh" của những mặt mày trái lập. Sự thống nhất và đấu tranh giành của những mặt mày trái lập ko tách tách nhau, vô quy trình hoạt động, trở nên tân tiến của việc vật, sự thống nhất nối liền với việc đứng yên ổn, với việc ổn định tấp tểnh trong thời điểm tạm thời của việc vật.

Sự đấu tranh giành nối liền với tính vô cùng của việc hoạt động và trở nên tân tiến. Điều cơ Tức là sự thống nhất của những mặt mày trái lập là kha khá, tạm thời thời; sự đấu tranh giành của những mặt mày trái lập là vô cùng. Việc tạo hình, trở nên tân tiến và giải quyết và xử lý xích míc là một trong quy trình đấu tranh giành rất rất phức tạp, trải qua không ít tiến trình, từng tiến trình sở hữu những điểm sáng riêng rẽ của nó:

Xem thêm: quy dao khong mui dam my

 • Giai đoạn tạo hình xích míc, biểu hiện: hệt nhau tuy nhiên bao hàm sự không giống nhau; không giống nhau vẻ ngoài, không giống nhau thực chất, xích míc được tạo hình.
 • Giai đoạn trở nên tân tiến của xích míc, biểu hiện: những mặt mày trái lập xung đột với nhau; những mặt mày trái lập xung đột nóng bức cùng nhau.
 • Giai đoạn giải quyết và xử lý xích míc, biểu hiện: sự gửi hóa của những mặt mày trái lập, xích míc được giải quyết và xử lý.

Trong sự tác dụng hỗ tương của những mặt mày trái lập thì đấu tranh giành của những mặt mày trái lập quy tấp tểnh một cơ hội thế tất sự thay cho thay đổi của những mặt mày đang được tác dụng và thực hiện mang đến xích míc trở nên tân tiến. Lúc đầu xích míc mới nhất xuất hiện nay xích míc chỉ là việc không giống nhau căn phiên bản, tuy nhiên bám theo khuynh phía trái ngược ngược nhau. Sự không giống nhau cơ ngày càng trở nên tân tiến tiếp cận trái lập. Khi nhì mặt mày trái lập xung đột nóng bức vẫn đầy đủ ĐK, bọn chúng tiếp tục gửi hoá cho nhau, xích míc được giải quyết và xử lý. Nhờ cơ thể thống nhất cũ được thay cho thế vị thể thống nhất mới; sự vật cũ thất lạc chuồn sự vật mới nhất thành lập thay cho thế.

Tuy nhiên, không tồn tại thống nhất của những mặt mày trái lập thì cũng không tồn tại đấu tranh giành thân ái bọn chúng. Thống nhất và đấu tranh giành của những mặt mày trái lập là ko thể tách tách nhau vô xích míc biện triệu chứng. Sự hoạt động và trở nên tân tiến khi nào cũng là việc thống nhất thân ái tính ổn định tấp tểnh và tính thay cho thay đổi. Sự thống nhất và đấu tranh giành của những mặt mày trái lập quy tấp tểnh tính ổn định tấp tểnh và tính thay cho thay đổi của việc vật. Khi xích míc đang được giải quyết và xử lý thì sự vật cũ thất lạc chuồn, sự vật mới nhất thành lập lại bao hàm xích míc mới nhất, xích míc mới nhất lại được tổ chức thực hiện, trở nên tân tiến và lại được giải quyết và xử lý thực hiện cho việc vật mới nhất luôn luôn trực tiếp xuất hiện nay thay cho sự thế vật cũ. Do vậy, chính vì sự đấu tranh giành của những mặt mày trái lập dẫn tới sự gửi hóa của những mặt mày trái lập (giải quyết mâu thuẫn) là xuất xứ, động lực của việc hoạt động, trở nên tân tiến. Nếu xích míc ko được giải quyết và xử lý (các mặt mày trái lập ko gửi hóa) thì không tồn tại sự trở nên tân tiến.

Tính chất

Mâu thuẫn là việc contact, tác dụng hỗ tương cho nhau của những mặt mày trái lập bên phía trong một sự vật, một hiện tượng kỳ lạ. Mâu thuẫn là hiện tượng kỳ lạ khách hàng quan liêu và phổ cập. Mâu thuẫn sở hữu đặc thù khách hàng quan liêu vì thế nó là kiểu mẫu vốn liếng sở hữu vô sự vật, hiện tượng kỳ lạ, là thực chất cộng đồng của từng sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Mâu thuẫn sở hữu tính phổ cập vì thế nó tồn bên trên vô toàn bộ từng sự vật hiện tượng kỳ lạ, từng tiến trình, từng quy trình, tồn bên trên vô cả đương nhiên, xã hội và trí tuệ.

Vì xích míc là hiện tượng kỳ lạ khách hàng quan liêu, phổ cập nên xích míc rất rất đa dạng chủng loại và phức tạp. Trong những sự vật, hiện tượng kỳ lạ không giống nhau thì tồn bên trên những xích míc không giống nhau, vô phiên bản thân ái từng sự vật, hiện tượng kỳ lạ cũng đựng nhiều xích míc không giống nhau, trong những tiến trình, từng quy trình cũng có thể có nhiều xích míc không giống nhau. Mỗi xích míc nằm tại, tầm quan trọng và điểm sáng không giống nhau so với sự hoạt động, trở nên tân tiến của việc vật, hiện tượng kỳ lạ.

Phân loại mâu thuẫn

Mâu thuẫn tồn bên trên vô toàn bộ những sự vật, hiện tượng kỳ lạ, na ná vô toàn bộ những tiến trình trở nên tân tiến của bọn chúng. Mâu thuẫn rất là phong phú và đa dạng, đa dạng chủng loại. Tính phong phú và đa dạng đa dạng chủng loại được quy tấp tểnh một cơ hội khách hàng quan liêu vị điểm sáng của những mặt mày trái lập, vị ĐK tác dụng hỗ tương của bọn chúng, vị chuyên môn tổ chức triển khai của khối hệ thống (sự vật) tuy nhiên trong cơ xích míc tồn bên trên.

Căn cứ vô mối quan hệ so với sự vật được đánh giá, hoàn toàn có thể phân biệt trở nên xích míc bên phía trong và xích míc bên phía ngoài.

 • Mâu thuẫn bên phía trong là việc tác dụng hỗ tương trong những mặt mày, những khuynh phía trái lập của và một sự vật.
 • Mâu thuẫn bên phía ngoài so với một sự vật chắc chắn là xích míc ra mắt vô quan hệ sự vật cơ với những sự vật không giống.

Việc phân loại xích míc trở nên xích míc bên phía trong và xích míc bên phía ngoài chỉ là việc kha khá, tuỳ bám theo phạm vi đánh giá. Cùng một xích míc tuy nhiên xét vô quan hệ này là xích míc bên phía ngoài tuy nhiên xét vô quan hệ không giống lại là xích míc bên phía trong. Để xác lập một xích míc nào là này đó là xích míc bên phía trong hoặc xích míc bên phía ngoài trước không còn nên xác lập phạm vi sự vật được đánh giá.

Mâu thuẫn bên phía trong sở hữu tầm quan trọng ra quyết định thẳng so với quy trình hoạt động và trở nên tân tiến của việc vật. Còn xích míc bên phía ngoài sở hữu tác động tới sự trở nên tân tiến của việc vật. Tuy nhiên xích míc bên phía trong và xích míc bên phía ngoài không ngừng nghỉ sở hữu tác dụng hỗ tương cho nhau. Việc giải quyết và xử lý xích míc bên phía trong ko thể tách tách việc giải quyết và xử lý xích míc mặt mày ngoài; việc giải quyết và xử lý xích míc bên phía ngoài là ĐK nhằm giải quyết và xử lý xích míc bên phía trong.

Căn cứ vô chân thành và ý nghĩa so với sự tồn bên trên và trở nên tân tiến của toàn cỗ sự vật, xích míc được tạo thành xích míc cơ phiên bản và xích míc ko cơ bản:

Xem thêm: cach cam nu tam xuan

 • Mâu thuẫn cơ phiên bản là xích míc quy tấp tểnh thực chất của việc vật, quy tấp tểnh sự trở nên tân tiến ở toàn bộ những tiến trình của việc vật, nó tồn bên trên vô xuyên suốt quy trình tồn bên trên những sự vật. Mâu thuẫn cơ phiên bản được giải quyết và xử lý thì sự vật tiếp tục thay cho thay đổi cơ phiên bản về hóa học.
 • Mâu thuẫn ko cơ phiên bản là xích míc chỉ đặc thù cho 1 góc nhìn nào là cơ của việc vật, nó ko quy tấp tểnh thực chất của việc vật. Mâu thuẫn cơ phát sinh hoặc được giải quyết và xử lý ko thực hiện cho việc vật thay cho thay đổi căn phiên bản về hóa học.

Theo Sài Gòn thì:

Khi việc gì sở hữu xích míc, khi nên dò xét cơ hội giải quyết và xử lý tức là sở hữu yếu tố. Khi vẫn sở hữu yếu tố, tao nên nghiên cứu và phân tích mang đến rõ rệt kiểu mẫu gốc của xích míc là yếu tố gì. Phải khảo sát, nên nghiên cứu và phân tích những xích míc cơ. Phải phân tích rõ nét và sở hữu khối hệ thống, phải ghi nhận rõ rệt kiểu mẫu nào là là xích míc chủ yếu, kiểu mẫu nào là là xích míc phụ. Phải đưa ra cơ hội giải quyết
— Hồ Chí Minh[3]

Căn cứ vô tầm quan trọng của xích míc so với sự tồn bên trên và trở nên tân tiến của việc vật vô một tiến trình chắc chắn, những xích míc được tạo thành xích míc đa số và xích míc loại yếu ớt.

 • Mâu thuẫn đa số là xích míc nổi lên số 1 của một tiến trình trở nên tân tiến chắc chắn của việc vật và phân bổ những xích míc không giống vô tiến trình cơ. Giải quyết được xích míc đa số vào cụ thể từng tiến trình là ĐK cho việc vật gửi sang trọng tiến trình trở nên tân tiến mới nhất.Mâu thuẫn cơ phiên bản và xích míc đa số sở hữu mối quan hệ nghiêm ngặt cùng nhau. Mâu thuẫn đa số hoàn toàn có thể là một trong mẫu mã biển lớn hiện nay nổi trội của xích míc cơ phiên bản hoặc là thành phẩm hoạt động tổ hợp của những xích míc cơ phiên bản ở một tiến trình chắc chắn. Việc giải quyết và xử lý xích míc đa số tạo nên ĐK giải quyết và xử lý từng bước xích míc cơ phiên bản.
 • Mâu thuẫn loại yếu ớt là những xích míc thành lập và tồn bên trên vô một tiến trình trở nên tân tiến nào là cơ của việc vật tuy nhiên nó ko nhập vai trò phân bổ tuy nhiên bị xích míc đa số phân bổ. Giải quyết xích míc loại yếu ớt là góp thêm phần vô việc từng bước giải quyết và xử lý xích míc đa số.

Căn cứ vô đặc thù của những mối quan hệ quyền lợi, hoàn toàn có thể phân chia xích míc vô xã hội trở nên xích míc đối kháng và xích míc ko đối kháng.

 • Mâu thuẫn đối kháng là xích míc Một trong những giai cung cấp những tập đoàn lớn người, sở hữu quyền lợi cơ phiên bản trái lập nhau. Như là: Mâu thuẫn thân ái dân cày với địa công ty, thân ái vô sản với tư sản....
 • Mâu thuẫn ko đối kháng là xích míc Một trong những lực lượng xã hội sở hữu quyền lợi cơ phiên bản thống nhất cùng nhau, chỉ trái lập về những quyền lợi ko cơ phiên bản, tổng thể, trong thời điểm tạm thời. Việc phân biệt xích míc đối kháng và ko đối kháng ý nghĩa trong các việc xác lập trúng cách thức giải quyết và xử lý xích míc. Giải quyết xích míc đối kháng nên vị cách thức đối kháng.

Xem thêm

 • Nhị nguyên

Tham khảo

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2006
 • Giáo trình Triết học tập Mác - Lê nin, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2006
 • Giáo trình Triết học tập Mác – Lê nin, Hội đồng Trung ương lãnh đạo biên soạn giáo trình Quốc gia những cỗ môn khoa học tập Mác – Lênin, Tư tưởng Sài Gòn, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2004
 • Giáo trình lối lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2006
 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2006
 • Giáo trình Kinh tế học tập Chính trị Mác – Lê nin (tái bản), Hội đồng Trung ương lãnh đạo biên soạn giáo trình Quốc gia những cỗ môn khoa học tập Mác – Lê nin, Tư tưởng Sài Gòn, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2005
 • Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng Cộng sản nước ta (tái phiên bản sở hữu sửa thay đổi, té sung), Hội đồng Trung ương lãnh đạo biên soạn giáo trình Quốc gia những cỗ môn khoa học tập Mác – Lênin, Tư tưởng Sài Gòn, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2003
 • Nhập môn Marx, Rius (Eduardo del Rio), người dịch: Nguyễn Hà, hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn, Nhà xuất phiên bản Trẻ, Thành phố Sài Gòn, năm 2006
 • Một số yếu tố Triết học tập Mác – Lênin: Lý luận và thực tiễn (tái phiên bản sở hữu té sung), Lê Doãn Tá, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2003
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập II), Học viện chủ yếu trị Quốc gia Sài Gòn, Thành Phố Hà Nội, năm 1994 (xuất phiên bản thứ tự loại ba)
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập III), Học viện chủ yếu trị Quốc gia Sài Gòn, Thành Phố Hà Nội, năm 1994 (xuất phiên bản thứ tự loại ba)
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập II), Vụ Công tác Chính trị - Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 1996
 • Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (in thứ tự thứ hai sở hữu thay thế, té sung), Vũ Anh Tuấn, Phạm Quang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất phiên bản Tổng thích hợp, Thành phố Sài Gòn, năm 2007
 • 100 thắc mắc và bài bác tập luyện tài chính chủ yếu trị Mác – Lênin (tái phiên bản thứ tự loại 5), An Như Hải, Nhà xuất phiên bản Lý luận chủ yếu trị, Thành Phố Hà Nội, năm 2008
 • Chính trị, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên – Chủ biên: Lê Thế Lạng, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2004 (tái phiên bản sở hữu bổ sung cập nhật, sửa chữa)

Chú thích

 1. ^ C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập luyện, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc, Thành Phố Hà Nội, năm 1994, tập luyện trăng tròn, trang 173-174
 2. ^ C.Mác và Ph.Ăngghen: Tuyển tập luyện, Nhà xuất phiên bản Chính trị quốc gia-Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 1980, tập luyện 1, trang 148
 3. ^ Sửa thay đổi lối thực hiện việc, XYZ, Nhà xuất phiên bản Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 1971, trang 83-84

Xem thêm

 • Quy luật lượng - chất
 • Quy luật phủ định