CATS CANNOT SWIM AS WELL AS DOGS DOGS CAN

     

I go on the mạng internet every day, but I’ve never (1) __________ more than an hour at a time online. I’ve got máy tính xách tay and also a smartphone, so I can (2) ___________ the internet anywhere. Today, for instance, I’ve been (3) ____________ three times.

Bạn đang xem: Cats cannot swim as well as dogs dogs can

Mainly I just (4) ____________ my friends. I read online magazines and I look (5) __________ information, too. I also compare prices of things, (6) ___________ I’ve never bought anything online because I don’t think it’s safe.

I’m not an internet addict, but some of my friends (7) ___________. One friend of mine always looks (8) ___________ because he spends all night online. Although he’s got a lot of bad marks for the exams, he hasn’t (9) ___________ his habits.

In my experience, it’s very useful for people who use the mạng internet (10) ____________.

Question 5:


A.at


B.in


C.for


D.

Xem thêm: Ngăn Ngừa Ung Thư Nhờ Cách Làm Rượu Táo Đỏ Cực Hay Và Bổ Dưỡng

on


Câu 6:


Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others


A.received


B.remembered


C.annoyed


D.included


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại giaoducphanthiet.edu.vn


*

liên kết
tin tức giaoducphanthiet.edu.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


giaoducphanthiet.edu.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


giaoducphanthiet.edu.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Cách Làm Đồ Chơi Dân Gian - Top 11 Món Đồ Chơi Dân Gian Truyền Thống Thú Vị


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


giaoducphanthiet.edu.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
giaoducphanthiet.edu.vn