mon the duc tieng anh la gi

Môn thể thao là toàn bộ những sinh hoạt của khung hình nhằm mục đích nâng lên hoặc giữ lại sự vừa khít của khung hình và sức mạnh thưa công cộng. Nó rất có thể được triển khai nhằm mục đích một vài ba nguyên nhân không giống nhau.

1.

Môn thể thao là 1 trong phần cần thiết vô công tác học tập ở ngôi trường.

Physical education is an important part of the school curriculum.

2.

Trong môn thể thao, học viên học tập về vai trò của việc luyện thể thao thông thường xuyên và cách tân và phát triển những khả năng trong số môn thể thao và sinh hoạt không giống nhau.

In physical education, students learn about the benefits of exercise and participate in various sports and activities.

Xem thêm: ve tranh ve chu de an toan giao thong

Các môn học tập ở phổ thông nè!

- Toán: Mathematics (Maths)

- Vật lý: Physics

- Hóa: Chemistry

- Sinh học: Biology

- Địa lý: Geography

- Ngoại ngữ: Foreign language (English, French)

- Ngữ văn: Literature

- Âm nhạc: Music

- Thể dục: Physical education

- Tin học: Informatics

Xem thêm: thcs le quy don cau giay