mot day dan hoi ab dai 100cm

Bạn đang xem: mot day dan hoi ab dai 100cm

T

đã căn vặn trong Lớp 12

Vật Lý

· 10:06 25/05/2021

Báo cáo

Một chão đàn hồi AB lâu năm 100cm, đầu A gắn vào một trong những nhánh âm sứt mẻ, đầu B cố định và thắt chặt. Khi âm sứt mẻ xê dịch với tần số 40Hz thì bên trên chão xuất hiện tại sóng ngừng với 4 bó sóng. Coi đầu gắn kèm với âm sứt mẻ là 1 nút sóng. Tốc phỏng truyền sóng bên trên chão bằng:

A. 20m/s                    

B. 25m/s                      

C. 40m/s                                              

D. 10m/s

Trả Lời

Hỏi chi tiết

Trả điều nhập APP VIETJACK

...Xem thắc mắc chi tiết

Quảng cáo

1 câu trả lời 6096

Thu Trang

2 năm trước

Ta có: l=kλ2=4.v2f=2vfv=lf2=100.402=20m/s

Chọn A

0 bình luận

Quảng cáo

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề

Thành viên nhiệt huyết nhất

Xếp hạng tuần này

Xếp hạng mon này

Xem thêm Rút gọn button

Bài viết lách tiên tiến nhất Lớp 12

Xem thêm thắt »