mot gia sach co 2 ngan

Khách

Bạn đang xem: mot gia sach co 2 ngan

Khách

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng nhập phía trên, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

do đua kim anh

Nguyễn Triệu Yến Nhi

16 tháng bốn năm ngoái khi 12:38

nếu gửi 2 quyển kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì số sách ngăn bên dưới nhiều thêm thắt là:

            2+2=4(quyển)

gọi số sách ngăn bên trên là a

số sách ngăn bên dưới là b

mà tao sở hữu b:a=3

khi gửi tao sở hữu (b+2):(b-2)=4

số sách lúc đầu ngăn bên trên bởi vì 1/3 ngăn dưới

tổng số sách ko thay cho đổi

hiệu số sách +4

vậy khoảng cách là :4

mà khoảng cách là 4 quyển nên khi sau ngăn bên trên sở hữu số sách là:

             4+4=8(quyển)

vậy số sách lúc đầu ngăn bên trên sở hữu là:

              8+2=10(quyển)

ngăn bên dưới là:

              10*3=30(quyển)

                        đáp số: ngăn trên:10 quyển

                                    ngăn dưới:30 quyển

like nhé!

nguyen đua hố nga

16 tháng bốn năm ngoái khi 13:22

Nếu gửi 2 quyển kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì số sách ngăn bên dưới nhiều thêm thắt là:

            2+2=4(quyển)

Gọi số sách ngăn bên trên là a

Số sách ngăn bên dưới là b

Mà tao sở hữu b:a=3

Khi gửi tao sở hữu (b+2):(b-2)=4

Số sách lúc đầu ngăn bên trên bởi vì 1/3 ngăn dưới

Tổng số sách ko thay cho đổi

Hiệu số sách +4

Hậy khoảng cách là :4

Mà khoảng cách là 4 quyển nên khi sau ngăn bên trên sở hữu số sách là:

             4+4=8(quyển)

Vậy số sách lúc đầu ngăn bên trên sở hữu là:

              8+2=10(quyển)

Ngăn bên dưới là:

              10*3=30(quyển)

                        Đáp số: ngăn trên:10 quyển

                                    ngăn dưới:30 quyển

Phạm chỉ bảo Trang

cụ nhất kokushibo

19 mon 7 khi 16:11

Gọi số sách ngăn bên trên là a,số sách ngăn bên dưới là b

Ta có: a x 3 = b

(a - 10) x 7 = b + 10

a x 7 - 10 x 7 = b + 10 (1 số nhân 1 tổng)

a x 7 - 70 = b + 10

a x 7 = b + 10 +70 (đổi vế)

a x (4 + 3) = b + 80

a x 4 + a x 3 = b + 80 (khử b và a x 3 vì như thế a x 3 = b)

a x 4 = 80

a = 80/4

a = 20

Vậy số sách ngăn bên trên là đôi mươi quyển.

Số sách ngăn bên dưới là: đôi mươi x 3 = 60 (quyển)

Đ/s:ngăn trên:20 cuốn sách. ngăn dưới:60 quyển sách

Trịnh An Na

Trần Phan Anh

25 tháng bốn 2020 khi 18:28

ngăn trên : 10 quyển

ngăn bên dưới : 30 quyển

♡ sandy ♡

25 tháng bốn 2020 khi 18:35

nếu gửi 2 quyển kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì số sách ngăn bên dưới được thêm thắt là :

 2 + 2 = 4 (quyển)

gọi số sách ngăn bên trên là A

số sách ngăn bên dưới là B 

mà tao sở hữu B : A = 3 

khi gửi tao sở hữu :

( B + 2 ) : *( B - 2 ) = 4 

số sách lúc đầu ngăn bên trên bởi vì 1/3 ngăn dưới

tổng số sách ko đổi

hiệu số sách + 4 

vậy khoảng cách là : 4

mà khoảng cách là 4 quyển nên khi sau ngăn bên trên sở hữu số sách là :

4 + 4 = 8 (quyển)

vậy số sách lúc đầu của ngăn bên trên là :

8 + 2 = 10 (quyển)

ngăn bên dưới là :

10 x 3 = 30 (quyển)

Võ Thị Mai Sương

Lê Anh Tú

11 mon 7 2017 khi 21:52

Gọi số sách ngăn bên trên là a,số sách ngăn bên dưới là b

Ta có: a x 3 = b

(a - 10) x 7 = b + 10

a x 7 - 10 x 7 = b + 10 (1 số nhân 1 tổng)

a x 7 - 70 = b + 10

a x 7 = b + 10 +70 (đổi vế)

a x (4 + 3) = b + 80

a x 4 + a x 3 = b + 80 (khử b và a x 3 vì như thế a x 3 = b)

a x 4 = 80

a = 80/4

a = 20

Vậy số sách ngăn bên trên là đôi mươi quyển.

Số sách ngăn bên dưới là: đôi mươi x 3 = 60 (quyển)

Đ/s:ngăn trên:20 cuốn sách. ngăn dưới:60 quyển sách

Nguyễn Lê Phương Anh

Võ Đông Anh Tuấn

3 tháng bốn năm nhâm thìn khi 10:15

C1:Ban đầu số sách ngăn bên dưới đối với tổng số sách nhị ngăn thì bằng:
3 : ( 3 + 1) = 3/4 tổng số sách nhị ngăn
Lúc sau số sách bên dưới đối với tổng số sách nhị ngăn thì bằng:
4 : ( 4 + 1) = 4/5 tổng số sách nhị ngăn
Phân số chỉ 3 cuốn sách là:
4/5 – 3/4 = 1/20 tổng số sách nhị ngăn
Tổng số sách nhị ngăn sở hữu là:
3 : 1 x đôi mươi = 60 quyển
Số sách ngăn bên trên sở hữu là:
60 : ( 3 + 1) x 1 = 15 quyển
Số sách ngăn bên dưới sở hữu là:
15 x 3 = 45 quyển

C2Ban đầu số sách ND cuống quýt 3 lượt số sách NT hoặc số sách NT = 1/3 ND và bởi vì 1/4 tổng số sách
Sau khi gửi thì ND cuống quýt 4 lượt NT hoặc NT = 1/4 ND và bởi vì 1/5 tổng số sách
Do ê 3 cuốn sách ứng với
1/4 – 1/5 = 1/20 tổng số sách
Như vậy tổng số sách sở hữu là
3:1/20 = 60 quyển
Lúc đầu NT có
60×1/4 = 15 quyển
Lúc đầu ND có
60 – 15 = 45 quyển

Đây là dạng toán: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HAI TỈ SỐ ( KHI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐỔI)
Ở dạng toán này, tao chỉ việc xác lập đại lượng ko thay đổi ở đó là gì?
(ví dụ: ở câu hỏi này: khi gửi sách kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì tổng số sách ko đổi)
Từ ê xác lập tỉ số đằm thắm đại lượng còn sót lại với đại lượng ko thay đổi ở từng thời khắc. So sách chênh nghiêng đằm thắm nhị thời khắc tao tiếp tục rời khỏi ạ

Xem thêm: cach su dung che pham trichoderma

Tường Vy

3 tháng bốn năm nhâm thìn khi 10:08

Khi gửi 2 cuốn sách kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì tổng số sách nhị ngăn không bao giờ thay đổi. Lúc đầu, số sách ngăn bên dưới cuống quýt 3 lượt số sách ngăn bên trên hay bằng 3/4 tổng số sách của nhị ngăn. Sau khi gửi 2 quyển kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì số sách ngăn bên dưới cuống quýt 4 lượt số sách của ngăn bên trên hoặc bởi vì 4/5 tổng số sách của nhị ngăn.

2 cuốn sách ứng với : 4/5 - 3/4 = 1/20 (Tổng số sách 2 ngăn)

Tổng số sách của nhị ngăn là : 2 : 1/20 = 40 (quyển).

Số sách ở ngăn bên trên là : 40 : (3 + 1) x 1 = 10 (quyển)

Số sách ở ngăn bên dưới là : 40 - 10 = 30 (quyển)

                              Đáp số : 10 quyển; 30 quyển.

Vững Trần

ST

31 mon 3 năm nhâm thìn khi 10:56

nếu gửi 2 quyển kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì số sách ngăn bên dưới nhiều thêm thắt là: 2+2=4﴾quyển﴿

gọi số sách ngăn bên trên là a

số sách ngăn bên dưới là b

mà tao sở hữu b:a=3

khi gửi tao sở hữu ﴾b+2﴿:﴾b‐2﴿=4

số sách lúc đầu ngăn bên trên bởi vì 1/3 ngăn dưới

tổng số sách ko thay cho đổi

hiệu số sách +4 vậy

khoảng cơ hội là :4

mà khoảng cách là 4 quyển nên khi sau ngăn bên trên sở hữu số sách là: 4+4=8﴾quyển﴿

vậy số sách lúc đầu ngăn bên trên sở hữu là: 8+2=10﴾quyển﴿

ngăn bên dưới là: 10*3=30﴾quyển﴿

Nguyễn Hoàng Tuyết Vân

31 mon 3 năm nhâm thìn khi 10:59

Khi gửi 2 cuốn sách kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì tổng số sách nhị ngăn không bao giờ thay đổi. Lúc đầu, số sách ngăn bên dưới cuống quýt 3 lượt số sách ngăn bên trên hay bằng 3/4 tổng số sách của nhị ngăn. Sau khi gửi 2 quyển kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì số sách ngăn bên dưới cuống quýt 4 lượt số sách của ngăn bên trên hoặc bởi vì 4/5 tổng số sách của nhị ngăn.

2 cuốn sách ứng với : 4/5 - 3/4 = 1/20 (Tổng số sách 2 ngăn)

Tổng số sách của nhị ngăn là : 2 : 1/20 = 40 (quyển).

Số sách ở ngăn bên trên là : 40 : (3 + 1) x 1 = 10 (quyển)

Số sách ở ngăn bên dưới là : 40 - 10 = 30 (quyển)

                              Đáp số : 10 quyển; 30 quyển

Nguyễn Quyết Thắng

Kelly Nguyễn

Kelly Nguyễn

8 mon 3 2017 khi 20:49

trả điều cút mà

Lê Anh Tuấn

12 mon 5 2021 khi 16:17

ngăn dưới 75 quyển

ngăn bên trên 15 quyển

Tuan Phuong

Nguyễn Phương Liên

29 mon 6 2021 khi 14:16

Khi gửi 2 cuốn sách kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì tổng số sách nhị ngăn không bao giờ thay đổi. Lúc đầu, số sách ngăn bên dưới cuống quýt 3 lượt số sách ngăn bên trên hay bằng 3/4 tổng số sách của nhị ngăn. Sau khi gửi 2 quyển kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì số sách ngăn bên dưới cuống quýt 4 lượt số sách của ngăn bên trên hoặc bởi vì 4/5 tổng số sách của nhị ngăn.

2 cuốn sách ứng với : 4/5 - 3/4 = 1/20 (Tổng số sách 2 ngăn)

Tổng số sách của nhị ngăn là : 2 : 1/20 = 40 (quyển).

Số sách ở ngăn bên trên là : 40 : (3 + 1) x 1 = 10 (quyển)

Số sách ở ngăn bên dưới là : 40 - 10 = 30 (quyển)

                              Đáp số : 10 quyển; 30 quyển

tran thy an

Minh Nguyễn Cao

16 tháng bốn năm ngoái khi 9:22

nếu gửi 2 quyển kể từ ngăn bên trên xuống ngăn bên dưới thì số sách ngăn bên dưới nhiều thêm thắt là:

            2+2=4(quyển)

gọi số sách ngăn bên trên là a

số sách ngăn bên dưới là b

mà tao sở hữu b:a=3

khi gửi tao sở hữu (b+2):(b-2)=4

số sách lúc đầu ngăn bên trên bởi vì 1/3 ngăn dưới

tổng số sách ko thay cho đổi

hiệu số sách +4

vậy khoảng cách là :4

mà khoảng cách là 4 quyển nên khi sau ngăn bên trên sở hữu số sách là:

             4+4=8(quyển)

vậy số sách lúc đầu ngăn bên trên sở hữu là:

              8+2=10(quyển)

ngăn bên dưới là:

              10*3=30(quyển)

                        đáp số: ngăn trên:10 quyển

                                    ngăn dưới:30 quyển

mai thị huỳnh phương

1 mon 10 năm nhâm thìn khi 19:47

ngân bên trên là

10 quyển 

ngăn bên dưới là 30 quyển

nhé bn

chúc bn học tập tốt