MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 16M CHIỀU RỘNG 10M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m chiều rộng 10m

*

Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 16m,chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều dài tăng thêm 4 lần thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu phần trăm?


*

Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 16m, chiều rộng lớn là 10m.Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu tỷ lệ ?
*

Diện tích hình chữ nhật là: 

16 × 10 = 160 (m²)

Khi tăng chiều lâu năm thêm 4m, diện tích s mới của hình chữ nhật là:

( 16 + 4) × 10 = 200 (m²)

Phần diện tích tạo thêm là:

200 - 160 = 40 (m²)

Khi đó diện tích của hình chữ nhật tăng lên:

40 : 160 = 25%

Đáp số: 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 16m,chiều rộng 10m.Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu tỷ lệ ?


Chieu dẻo moi:

16+4=20 (m)

Dien tich hinh chu nhat moi:

20*10=200 (m2)

Dien tich hinh chu nhat moi so hinh chu nhat cu:

200/160*100=125%

Tang len so phan tram:

125-100=25%

Dap so: 25%


Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều nhiều năm là: 16 x 10 = 160 (m) Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều nhiều năm là: (16+4) x 10 = 200 (m) Tỉ số phần trăm của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều lâu năm là: 200 : (160:100) = 125% Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên là: 125% - 100% = 25% Đ/S: 25%


một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 16m chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu phần trăm


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều lâu năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số tỷ lệ của diện tích s hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%

Tick đúng nha


Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 10 = 160 ( m2 )

Chiều nhiều năm khi tăng thêm 4 m là:

16 + 4 = đôi mươi ( m )

Diện tích hình chữ nhật khi tăng chiều lâu năm là:

20 x 10 = 200 ( m2 )

200 vội vàng 160 tần số là :

200 : 160 = 1,25 ( lần )

Diện tích tăng lên số phần trăm là:

( 1,25 x 100 ) - 100 = 25 %

Đáp số : 25%

 


Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m,chiều rộng 10m.Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
Xem thêm: Hoàn Cảnh Ký Kết Và Nội Dung Bản Hiệp Ước Pa-Tơ-Nốt, Nội Dung Của Hiệp Ước Pa

Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m) Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m) Tỉ số xác suất của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125% Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên là: 125% - 100% = 25% Đ/S: 25%


diện tích hình chữ nhật sau thời điểm chiều dài tăng là:

16x10=160(m)

diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều dài là;

(16+4)x10=200(m)

tỉ số phần trăm diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tăng lên chiều dài là:

260:(160:100)=125%

diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm là;

125%-100%=25%

đáp số:25%


Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 16m,chiều rộng 10m.Nếu chiều dài tăng lên 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu phần trăm?


Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 16m,chiều rộng 10m.Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu phần trăm


DT hình chữ nhật :

16 x 10 = 160 m2

4 x 10 = 40 m2

Chiều dai tăng 4 m DT tăng số phần trăm :

40 : 160 x 100% = 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m,chiều rộng 10m.nếu chiều dài tăng lên 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu phần trăm?


Diện tích hình chữ nhật ban sơ là: 16 x 10 = 160 (m2) Diện tích hình chữ nhật dịp sau là: (16 + 4) x 10 = 200 (m2) Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là: 200 - 160 = 40 (m2) Tỉ lệ tỷ lệ mà diện tích hình chữ nhật tăng: (40:160)x100% = 25% ĐS: 25%


De qua em a 

dap so va cach giai ne 

Diện tích hình chữ nhật ban sơ là: 16 x 10 = 160 (m2) Diện tích hình chữ nhật thời điểm sau là: (16 + 4) x 10 = 200 (m2) Vậy hình chữ nhật tạo thêm số diện tích là: 200 - 160 = 40 (m2) Tỉ lệ phần trăm mà diện tích s hình chữ nhật tăng: (40:160)x100% = 25% ĐS: 25%


Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m) Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m) Tỉ số xác suất của diện tích s hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều lâu năm là: 200 : (160:100) = 125% Diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm là: 125% - 100% = 25% Đ/S: 25%


một hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 10m.nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm?


diện tích lúc đầu là :16.10=160 m2

diện tích sau thời điểm tăng chiều nhiều năm là : 20.10=200 m2

diện tích hình chữ nhật tiếp đến chiếm số phần trăm là : 200: 160=1,25

đổi 1,25 =125%

vậy diện tích s hình chữ nhật kế tiếp tăng so vs lúc ban sơ là : 125%-100% =25%

duyệt đi !!! nếu như đúng mk nhé


DT thuở đầu :

16 x 10 = 160 m2

DT tăng thếm :

4 x 10 = 40 m2

40 : 160 x 100% = 25%
Xem thêm: Cho A Là Tập Hợp Các Ước Nguyên Tố Của 18 Là, Số 18 Có Những Ước Số Nguyên Tố Nào

Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là : 16 x 12 = 192 ( m2 )

Sau lúc tăng chiều dài lên 4 m thì chiều dài new là : 16 + 4 = đôi mươi ( m )

Diện tích hình chữ nhật bắt đầu là : trăng tròn x 12 = 240 ( m2 )

Diện tích hình chữ nhật mới so với diện tích s hình chữ nhật ban đầu là :

240 : 192 = 1,25 = 125 %

125 % - 100 % = 25 %

Đ/S : 25 %


Một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m,chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm.