mot loai cao su buna s co chua 10 28

Câu hỏi:

28/03/2020 22,408

Bạn đang xem: mot loai cao su buna s co chua 10 28

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những hóa học sau: 

(1) CH3-CO-O-C2H5

(2) CH2=CH-CO-O-CH3  

(3) C6H5-CO-O-CH=CH2    

(4) CH2=C(CH3)-O-CO-CH3

(5) C6H5O-CO-CH3

(6) CH3-CO-O-CH2-C6H5

Hãy cho biết thêm hóa học này Lúc mang đến thuộc tính với NaOH đun rét ko nhận được ancol ?

A. (3) (4) (5)

B. (1) (3) (4) (6)

C. (1) (2) (3) (4)

D. (3) (4) (5) (6)

Câu 2:

Cho những hóa học sau :

(1) CH3CH(NH2)COOH 

(2) CH2=CH2

(3) HOCH2COOH

(4) HCHO và C6H5OH

(5) HOCH2CH2OH và p-C6H4(COOH)2 

(6) H2N[CH2]6NH2 và HOOC[CH2]4COOH

Các tình huống rất có thể nhập cuộc phản xạ trùng dừng là

A. (1), (3), (4), (5), (6)

B. (1), (6)

C. (1), (3), (5), (6)

D. (1), (2), (3), (4), (5), (6)

Câu 3:

Dãy này tiếp sau đây bao gồm toàn bộ những hóa học đều thực hiện thay đổi color quỳ tím độ ẩm ?

A. H2NCH2COOH; HCOOH; CH3NH2

B. H2N[CH2]2NH2; HOOC[CH2]4COOH; C6H5OH

Xem thêm: cach dung cay nang hoa trang

C. H2NCH2COOH; C6H5OH; C6H5NH2

D. CH3NH2; (COOH)2; HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH

Câu 4:

Cho 9 gam hóa học cơ học A với công thức CH4ON2 phản xạ trọn vẹn với 450 ml hỗn hợp NaOH 1M, giải tỏa khí NH3. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 19,9

B. 15,9

C. 21,9

D. 26,3

Câu 5:

Cho hóa học X thuộc tính với cùng 1 lượng vừa vặn đầy đủ hỗn hợp KOH, tiếp sau đó cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn Y và hóa học cơ học Z. Cho Z thuộc tính với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 nhận được hóa học cơ học T. Cho T thuộc tính với hỗn hợp KOH lại nhận được hóa học Y. Chất X rất có thể là:

A. CH3COOCH=CH-CH3

B. HCOOCH=CH2

C. CH3COOCH=CH2

D. HCOOCH3

Câu 6:

Hỗn thích hợp X bao gồm 2 este đơn chức (chứa C, H, O). Thủy phân trọn vẹn 0,15 mol X cần thiết 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được một ancol Y và 16,7 gam láo thích hợp nhì muối bột. Đốt cháy trọn vẹn Y, tiếp sau đó hít vào toàn cỗ thành phầm cháy vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, lượng bình tăng 8 gam. Hỗn thích hợp X là

A. CH3COOC6H5 và CH3COOCH3

B. HCOOC6H4CH3 và HCOOC2H5

C. HCOOC6H4CH3 và HCOOCH3

D. HCOOC6H5 và HCOOC2H5

Xem thêm: sao hom sao mai la ten goi khac cua hanh tinh nao

TÀI LIỆU VIP VIETJACK