mot loai thuc vat gen a quy dinh cay cao

Đáp án B

Bạn đang xem: mot loai thuc vat gen a quy dinh cay cao

Có 2 ý thực sự II, III.

F1 sở hữu thấp, lâu năm aabb = 6% = ab x 0,5

ab = 0,06 : 0,5 = 0,12 <0,25 ab là G thiến, tần số thiến gen là: f = 24% => II ĐÚNG.

và (P) tiếp tục dị thích hợp tử chéo cánh một bên.

Do cao tròn trặn A-B- = 25% + aabb = 31% < 50%

→ ko thể là luật lệ lai 2 cặp dị hợp

Cao lâu năm A-bb = 50% - aabb

Thấp tròn trặn aaB- = 25% - aabb

→ vậy luật lệ lai (P) được xem là : Aa/Bb x Ab/ab => I SAI.

G: Ab = aB = 0,38 và AB = ab = 0,12

AB/ab cho Ab = ab = 0,5

Đời con cái, tỉ trọng loại gen cao tròn trặn dị thích hợp 2 cặp gen (AB/ab + Ab/aB) là:

            0,12 x 0,5 + 0,5 x 0,38 = 0,25

Vậy lấy tình cờ 1 cây cao tròn trặn, phần trăm chiếm được cây dị thích hợp tử 2 cặp gen là :

            0,25 : 0,31 = 25/31 => IV SAI.

Ở F1, tỉ trọng loại gen dị thích hợp một cặp gen chiếm được là: Ab/ab+AB/Ab+Ab/ab+ab/Ab=0,38.0,5+0,12.0,5+0,38.0,5+0,12.0,5=0,5=50% => III trúng.

Câu 1:

Khi thưa về việc dịch rời của khí O2 và khí CO2 ra mắt ở phổi và tế bào, tuyên bố này tại đây không đúng?

A. O2 kể từ truất phế nang vô huyết.

B. CO2 từ huyết vô tế bào.

C. O2 từ huyết vô tế bào.

D. CO2 từ huyết đi ra truất phế nang.

Câu 2:

Khi nói đến quang đãng thích hợp ở thực vật, nhận tấp tểnh này tại đây không đúng? 

A. Khí O2 được giải tỏa sở hữu xuất xứ kể từ phân tử nước.

B. Thực vật C4 có hiệu suất quang đãng thích hợp thấp rộng lớn thực vật C3 và thực vật CAM.

C. Quang thích hợp ra quyết định khoảng chừng 90 - 95% năng suất cây cối.

D. Tăng độ mạnh quang đãng thích hợp là một trong giải pháp tăng năng suất cây cối.

Câu 3:

Trong một ống thử, sở hữu tỉ trọng 4 loại nu A,U,G,X thứu tự là 3:4:1:2. Từ 4 loại nu này người tớ vẫn tổ hợp được một phân tử mARN tự tạo. Theo lý thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Trên phân tử mARN tự tạo, phần trăm xuất hiện tại cỗ tía mở màn là 12%.

II. Nếu phân tử mARNnày sở hữu 3000 nucleotit thì sẽ sở hữu được số cỗ tía GGA là 9.

III. Trên phân tử mARN tự tạo, khoảng cứ 32 cỗ tía thì có một cỗ tía kết thúc đẩy.

IV. Tỉ lệ của nucleotit loại U bên trên phân tử mARN tự tạo là 4/10.

Xem thêm: cach tung kinh duoc su tai nha

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau về sơ đồ dùng lưới đồ ăn ở hình mặt mũi.

I. Lưới đồ ăn này còn có tối nhiều 4 bậc đủ chất.

II. Đại bàng là loại kiểm soát con số thành viên của không ít loại không giống.

III. Có tối nhiều 4 loại loại vật nằm trong bậc đủ chất cấp cho 3.

IV. Chim gõ loài kiến là loại có một không hai kiểm soát con số xén tóc.

Trong những tuyên bố bên trên, sở hữu từng nào tuyên bố đúng?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 6:

Loài tiểu mạch trồng lúc bấy giờ được tạo hình bên trên cơ sở

A. cơ hội li địa lí đằm thắm nhì loại tiểu mạch châu Âu và tiểu mạch châu Mỹ.

B. lai xa xôi đằm thắm nhì loại tiểu mạch phí ngớ ngẩn và cỏ ngớ ngẩn sở hữu xuất xứ sát nhau.

C. tạo nên nhiều bội hóa cỗ 2n của loại tiểu mạch phí ngớ ngẩn trở thành 4n của loại tiểu mạch.

D. lai xa xôi và nhiều bội hóa rất nhiều lần nhì loại tiểu mạch phí ngớ ngẩn và cỏ ngớ ngẩn.

Xem thêm: ve tranh vung tin viet nam