Một Người Có Khối Lượng 60Kg

     

Câu 362405: Một tín đồ có khối lượng 60kg thả mình rơi tự do xuất phát điểm từ 1 cầu dancing ở chiều cao 3m xuống nước cùng sau khi gặp nước được 0,55s thì dừng gửi động. Lấy g = 10m/s2. Tìm lực cản cơ mà nước tính năng lên người.

Bạn đang xem: Một người có khối lượng 60kg

A. 845N

B.

Xem thêm: Đánh Giá Trường Hoàng Văn Thụ Hà Nội Những Điều Cần Biết, Trường Trung Học Phổ Thông Hoàng Văn Thụ

840N

C. 465N

D.

Xem thêm: Một Bàn Thờ Có Nên Lượm Ông Địa Thần Tài Cũ? Ý Kiến Của Thầy Phong Thủy

460N


- Độ phát triển thành thiên động lượng của một đồ gia dụng trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của lực công dụng lên vật trong khoảng thời hạn đó.

- tốc độ của bạn khi va nước: (v = sqrt 2gh )


Giải đưa ra tiết:

Vận tốc của fan tại thời điểm chạm mặt nước là: (v = sqrt 2gh = sqrt 2.10.3 = 7,746m/s)

Ta có: F.Δt = Δp

→ Lực cản mà nước tính năng lên bạn là:

(F = dfracDelta pDelta t = left| dfracm.Delta vDelta t ight| = left| dfracm.left( 0 - v ight)Delta t ight| = left| dfrac60.left( 0 - 7,746 ight)0,55 ight| = 845N)

Chọn A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát