Một Tòa Nhà Có 12 Tầng Và 3 Tầng Hầm

     

Một tòa nhà có 12 tầng với 3 tầng hầm dưới đất (tầng bết được khắc số là tầng 0), hãy dũng phép cộng những số nguyên để biểu đạt tình huống sau đây : Một thang sản phẩm đang ở tầng 3, nó tăng trưởng tầng 7 và tiếp nối đi xuống tầng 12. Hỏi sau cuối thang máy dừng lại tại tầng mấy ?

Lời giải bỏ ra tiết

Sau khi thang lên 7 tầng cùng xuống 12 tầng thì thang máy dừng lại ở tầng:

(3 + 7+ (-12) = -2)

Vậy thang máy tạm dừng ở tầng hầm dưới đất số hai

giaoducphanthiet.edu.vn
Bạn đang xem: Một tòa nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*Xem thêm: A War On The Rich Won'T Help The Poor Countries, How The Rich Can Help The Poor

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp giaoducphanthiet.edu.vn


Cảm ơn bạn đã áp dụng giaoducphanthiet.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Cuộc Đối Thoại Giữa Pê Nê Lốp Và Nhũ Mẫu, Hướng Dẫn Phân Tích Và Đọc Hiểu Tác Phẩm Uy

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép giaoducphanthiet.edu.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.