nam 1800 thuoc the ki nao

Câu hỏi

Shivanya

Bạn đang xem: nam 1800 thuoc the ki nao

năm 1800 nằm trong thế kỉ nào?

Bùi Thục Anh

Đúng ghi Đ , sai ghi S

a) Năm 1945 nằm trong thế kỉ XIV. (      )

b) Thế kỉ XVIII kéo dãn dài từ thời điểm năm 1701 cho tới không còn năm 1800. (     )

c) 1/4 thế kỉ = 25 năm. (      )

Xem chi tiết

Trần Thanh Mỹ Hạnh

11 mon 5 2017 khi 10:36

Năm 100 nằm trong thế kỉ này ?

Năm 1958 nằm trong thế kỉ này ?

Năm 1370 nằm trong thế kỉ này ?

Năm 2112 nằm trong thế kỉ này ?

Năm 1723 nằm trong thế kỉ nào

5 thắc mắc này giành cho những chúng ta mưu trí...

Xem chi tiết

Vũ Anh Tú

6 mon 11 2021 khi 20:55

Năm 124 nằm trong thế kỉ nào?

Năm 791 nằm trong thế kỉ nào?

Năm 1810 nằm trong thế kỉ nào?

Năm 1544  nằm trong thế kỉ nào?

bằng số la mã nhé 

Xem chi tiết

nguyễn văn quang

a) năm 857 tuộc thế kỉ này ?

b) năm 1010 nằm trong thế kỉ này ?

c) năm 1954 nằm trong thế kỉ này ?

d) năm 2005 nằm trong thế kỉ này ?

Xem chi tiết

năm năm ngoái nằm trong thế kỉ này ?

năm 2009 nằm trong thế kỉ này ? 

năm 2000 thuộc thế kỉ này ?

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

8 mon 12 2017 khi 13:47

Trả lời nói những thắc mắc :

a) Năm 2000 nằm trong thế kỉ nào?

b) Năm 2005 nằm trong thế kỉ nào?

c) Thế kỉ XXI kéo dãn dài từ thời điểm năm này cho tới năm nào?

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

30 mon 8 2018 khi 12:58

a) Bác Hồ sinh vào năm 1890. Bác Hồ sinh vô thế kỉ nào?

Bác Hồ rời khỏi đi tìm kiếm đàng cứu vãn nước vô năm 1911. Năm bại nằm trong thế kỉ nào?

b) Cách mạng mon Tám thành công xuất sắc vô năm 1945. Năm bại nằm trong thế kỉ nào?

c) Bà Triệu chỉ huy khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm bại nằm trong thế kỉ nào?

Xem chi tiết

Đỗ Vũ Phong

17 mon 11 2021 khi 9:50

Mẹ sinh vào năm 1986, con cái sinh vào năm 2012. Hỏi năm u sinh nằm trong thế kỉ này, năm con cái sinh nằm trong thế kỉ này ?

Xem chi tiết

ღℓ๖ۣۜOℓĭ ๖ۣۜKυ๖ۣۜNʑ (т๖ۣ...

15 mon 1 2018 khi 15:31

năm sinh của con là năm 2008 năm đó nằm trong thế kỉ này. năm trước đó nằm trong thế kỉ nào

Xem chi tiết

Xem thêm: tam quan trong cua thong tin la gi