nếu vầng trăng không ôm lấy em

                  
                       

Editor: Cao Quế Chi 🍋

Beta: Doãn Song

Bạn đang xem: nếu vầng trăng không ôm lấy em


Rất không nhiều lữ khách hàng ngao du Tây Tạng tiếp tục lựa lựa chọn cho tới Ba Cát Hương xa vời xôi này, tuy nhiên rất có thể với một vài người đang được nghe cho tới những ngọn núi và hồ nước nước linh thiêng* ở trên đây.

(Editor "Mình tìm hiểu hiểu thì hiểu rằng Tây Tạng với thật nhiều hồ nước và với 4 hồ nước nước rất linh. Dưới đó là một vài hình hình ảnh của 4 hồ nước nước rất linh ở Tây Tạng.

1.Thiêng liêng nhất và được kính trọng nhất là hồ nước Lhamo Latso. Thánh hồ nước Lhamo Latso với diện tích S khoảng tầm 2km vuông, hình bầu dục nằm tại vị trí phỏng cao hơn nữa 5.000m bên trên mực nước biển cả và được xung quanh vị những sản phẩm núi cao. Lhamo Latso là hồ nước nước nhưng mà những vị cao tăng Tây Tạng thông thường cần cho tới nhằm để ý và tìm hiểu tìm tòi những điềm báo về việc tái ngắt sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Xem thêm: giữa những nhớ quên

 Lhamo Latso là hồ nước nước nhưng mà những vị cao tăng Tây Tạng thông thường cần cho tới nhằm để ý và tìm hiểu tìm tòi những điềm báo về việc tái ngắt sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

Xem thêm: công tử bột sủng thê

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

2.Hồ Namtso (hay hồ nước Nam Nghĩa, hồ nước Thiên Đường) là 1 hồ nước nước bên trên núi cao bên trên điểm ranh giới thân ái thị trấn Damxung (Đương Hùng huyện) của thành phố Hồ Chí Minh Lhasa (Lạp Tát) và thị trấn Baingoin (Ban Quan huyện) của địa khu vực Nagqu (Na Khúc địa khu) bên trên Khu tự động trị Tây Tạng.

Hồ Namtso vô giờ Tây Tạng tức thị "hồ thiên đường", là hồ nước nước đậm tối đa trái đất với phỏng cao 4720m đối với mực nước biển và diện tích S khoảng tầm 1900km2.

Hồ Namtso vô giờ Tây Tạng tức thị "hồ thiên đường", là hồ nước nước đậm tối đa trái đất với phỏng cao 4720m đối với mực nước biển cả và diện tích S khoảng tầm 1900km2

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.