Ngày 17 Tháng 11 Là Ngày Gì

     

Những hành giả tông Tịnh Độ hiện nay gần như ai cũng biết với tham gia lễ đáng nhớ vía Phật A Di Đà đản sanh vào ngày 17 tháng 11 âm định kỳ hằng năm. Tuy nhiên, trong số kinh văn có đề cập đến lịch sử hào hùng Phật A Di Đà như Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Đại Bổn A Di Đà… thì hay nhiên không thấy nói đúng chuẩn ngày Đản sinh của Ngài.

Bạn đang xem: Ngày 17 tháng 11 là ngày gì

Thực ra, ngày 17 mon 11 âm lịch là ngày sanh của Đại sư Vĩnh Minh – Diên Thọ, cha ông đời sản phẩm công nghệ sáu của 13 vị Tổ tông Tịnh Độ Phật giáo Trung Quốc.

Theo Tiểu sử 13 vị tổ Tịnh Độ tông của Hòa Thượng đam mê Thiền Tâm, Đại sư Vĩnh Minh – Diên thọ (904-975), tự Xung Huyền, chúng ta Vương sống Tiền Đường, bạn đời Tống. Thời điểm thiếu thời, ngài đam mê tụng kinh Pháp Hoa.

Lớn lên, Xung Huyền được Văn Mục Vương tuyển dụng, cho làm quan duyệt y về thuế vụ. Nhiều lần Xung Huyền đem tiền công quỹ cho Tây Hồ tải cá trạnh phóng sanh phải bị pháp ty xử ngài vào tội tử. Lúc sắp tới đem đi chém, thấy ngài trước sau vẫn an nhiên điềm tĩnh nên lấy có tác dụng lạ mới cho diện kiến Văn Mục Vương. Vương hỏi duyên cớ, ngài đáp: “Tôi tứ dụng của công, xứng đáng tội chết. Nhưng cục bộ số chi phí đó, tôi sử dụng cứu được muôn ức sanh mạng, thì mặc dù thân này có chết, cũng khá được vãng sinh về cõi Lạc bang, vì thế nên tôi không tồn tại gì bắt buộc lo sợ”. Văn Mục vương vãi nghe qua cảm động, sai khiến tha bổng. Ngài xin xuất gia, Vương bằng lòng.


*

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ 17/11 ÂM LỊCH HẰNG NĂM (Ảnh: internet)


Sau đó, ngài đến quy đầu cùng với Thiền sư Thúy Nham sinh hoạt Tứ Minh. Kế lại tham học tập với Thiều quốc sư nghỉ ngơi Thiên Thai, tỏ ngộ trung ương yếu, được quốc sư ấn khả, ngài từng tu Pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Trong khi thiền cửa hàng thấy Đức người yêu tát Quán ráng Âm rưới nước cam vào miệng, từ đó được biện tài vô ngại với nhất ý chuyên tu Tịnh nghiệp.

Năm loài kiến Long sản phẩm hai, đời Tống, Trung Ý vương vãi thỉnh ngài trụ trì miếu Vĩnh Minh, tôn hiệu là Trí Giác thiền sư. Ngài tại chỗ này khoảng 15 năm, độ được 1.700 vị Tăng. Đại sư lập công khóa, từng ngày đêm tụng một cỗ kinh Pháp Hoa, niệm 10.000 câu Phật hiệu. Đại sư thường xuyên truyền giới tình nhân tát, thiết lập chim cá phóng sanh, thí thực cho quỷ thần, toàn bộ công đức rất nhiều hồi hướng về Tịnh độ. Ngài trước tác Tông Cảnh Lục, Vạn Thiện Đồng Quy Tập…, nhất là soạn Tứ Liệu Giản:

1. Có Thiền ko Tịnh độ / Mười người, chín lạc lộ / Ấm cảnh khi chỉ ra / Chớp mắt theo nó.

2. Không Thiền tất cả Tịnh độ / Muôn tu muôn thoát khổ / Vãng sinh thấy Di Đà / Lo gì chẳng khai ngộ?

3. Gồm Thiền bao gồm Tịnh độ / Như thêm sừng mãnh hổ / hiện nay đời làm cho thầy tín đồ / trong tương lai thành Phật, Tổ.

4. Không Thiền không Tịnh độ / chóng sắt, cột đồng lửa / Muôn kiếp lại ngàn đời / Chẳng gồm nơi nương tựa” nhằm xiển dương đường lối tu tập cũng như yếu chỉ của tông Tịnh Độ.

Xem thêm: Top 8 Số Điện Thoại Của Sammy Đào 2022, Số Điện Thoại Của Chị Simmy


*

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ 17/11 ÂM LỊCH HẰNG NĂM (Ảnh: internet)


Niên hiệu Khai Bảo đồ vật tám, vào buổi sáng sớm sớm ngày 26 mon 2 âm lịch, Đại sư lên chánh năng lượng điện đốt hương thơm lễ Phật xong, ngài họp đại chúng lại dặn dò khuyên bảo, rồi ngồi kiết già trên pháp tòa nhưng vãng sinh thị tịch, thọ 72 tuổi.

Tuy nhiên, tương quan đến vấn đề thị tịch vãng sanh của Đại sư Vĩnh Minh-Diên Thọ, gồm một giai thoại thiền lâm thiệt thú vị, nhưng theo đó, bạn đời ngợi ca Đại sư là trong những hóa thân của Đức Phật A Di Đà tại Trung Hoa.

Tiểu sử 13 vị tổ Tịnh Độ tông ghi: “Theo truyện ký, vào thời Ngô Việt Vương, tại sản phẩm Châu gồm Hòa thượng Hành Tu, trụ trì miếu Pháp Tướng.

Ngài vốn con nhà họ trần ở Tuyền Nam, sinh ra gồm tướng lạ, nhị tai dài chấm cho tới vai, cho bảy tuổi vẫn ko nói. Một hôm có fan đùa hỏi, ngài chợt ứng tiếng đáp:

– trường hợp không gặp gỡ bậc tác gia, nói mang lại lắm chỉ xô phá lầu khói nhưng mà thôi!

Sau ngài Hành Tu xuất gia ở chùa Ngõa quan lại tại Kim Lăng, tham rộp với Tuyết Phong thiền sư, ngộ được tâm ấn. Từ đó mãnh thú gặp mặt ngài phần lớn thuần phục, từng khét tiếng là ông Tăng có rất nhiều sự phi thường, linh dị.

Ngô Việt vương vãi nhân lúc đến chùa lễ Phật, hỏi Đại sư Vĩnh Minh:

– Bạch Tôn đức! Thời nay tất cả bậc chân tăng nào khác chăng?

Đại sư đáp:

– tất cả Hòa thượng Hành Tu, song tai dài, đó là Phật Định quang ứng thân đấy!

Vương y lời tìm về ngài Hành Tu ở chùa Pháp Tướng, kính cẩn đảnh lễ, tôn xưng là Định quang đãng Như Lai ra đời.

Hòa thượng Hành Tu bảo:

– Đại sư Vĩnh Minh thật khéo những lời. Ông ta cũng đó là Phật A Di Đà ứng thân đó! Nói xong, Hòa thượng Hành Tu ngồi yên cơ mà hóa.

Ngô Việt Vương gấp vã trở về chùa Vĩnh Minh định gạn hỏi mang đến rõ ngành ngọn thì Đại sư Vĩnh Minh – Diên thọ cũng vừa thị tịch”.

Xem thêm: Công Thức Cách Tính Diện Tích Hình Tam Giác Đều, Vuông, Cân

Thì ra, chư Phật và ý trung nhân tát tiếp tục thị hiện nay để gửi mê khai ngộ cho chúng sanh. Hành trạng của những Ngài vốn tử tế tự tại, cần yếu nghĩ bàn. Đại sư Vĩnh Minh – Diên lâu được fan đời truyền tụng là hòa mình của Phật A Di Đà nhưng lại trong 72 năm thị hiện làm Tăng ở Ta bà không có bất kì ai biết được. Chỉ đến các giờ phút sau cùng, thời gian thị hiện nhập Niết – bàn, mới phương tiện cho sản phẩm Tăng kẻ tục biết Ngài là Phật A Di Đà hóa thân để tăng trưởng tín tâm, phát trung ương niệm Phật, ước vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Trường đoản cú đây, ngày sinh của vào vai Phật A Di Đà (Đại sư Vĩnh Minh – Diên Thọ) được chọn làm ngày vía Khánh đản Phật A Di Đà.