nhan biet naoh hcl h2so4 bacl2 na2so4

Chuyên đề không ngừng mở rộng giành riêng cho HSG

Câu hỏi

Có 5 lọ hoá hóa học không giống nhau, từng lọ có một hỗn hợp của một trong số hoá hóa học sau: NaOH, HCl, H2SO4, BaCl2, Na2SO4. Chỉ được sử dụng thêm thắt phenolphtalein (các ĐK và khí cụ thử nghiệm đem đủ). Hãy trình diễn cách thức hoá học tập nhận thấy 5 hoá hóa học bên trên và viết lách phương trình hoá học tập xảy ra( nếu như đem )

Neo Pentan

12 mon 12 2020 khi 14:12

Chỉ sử dụng thêm thắt nước hãy nhận thấy 4 hóa học rắn : Na2O, Al2O3, Fe2O3, Al chứa chấp trong số lọ riêng không liên quan gì đến nhau. Viết những phương trình phản xạ.

Xem chi tiết

Manuel Neuer

21 mon 6 2018 khi 19:13

a) Chỉ được sử dụng phenolphtalein, hãy nhận thấy 5 lọ sau: NaOH, HCl, BaCl2, Na2SO4, H2SO4.
b) Chỉ được sử dụng dd NaHSO4, hãy nhận thấy dd NaHCO3, Na2SO4, Ba(OH)2, Ba(HCO3)2, NaNO3.

Xem chi tiết

Nguyễn Văn A

21 mon 6 2018 khi 20:43

Có 3 lọ rơi rụng nhãn chứa chấp những dung dịch:
+ Lọ X bao gồm K2CO3 và NaHCO3.
+ Lọ Y bao gồm KHCO3 và Na2SO4.
+ Lọ Z bao gồm Na2CO3 và K2SO4.
Chỉ được sử dụng dd BaCl2 và dd HCl, hãy nhận thấy và viết lách phương trình xẩy ra.

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Cho những lọ chứa chấp những hỗn hợp (riêng biệt): NH4Cl; Al(NO3)3; (NH4)2SO4; NaCl; phemolphtalein; Na2SO4; HCl bị rơi rụng nhãn. Chỉ sử dụng thêm thắt hỗn hợp Ba(OH)2 thực hiện dung dịch demo rất có thể nhận thấy được từng nào hóa học nhập số những hóa học vẫn cho? Viết những phương trình phản xạ chất hóa học minh học tập.

Xem chi tiết

Lê Thị Thanh Lan

30 mon 10 2019 khi 19:55

Có 6 lọ thủy tinh anh đựng 6 hóa học khí riêng rẽ biệt: H2, CO2, HCl, Cl2, CO, O2. Hãy trình làng cơ hội nhận thấy hóa học khí đựng trong những lọ bởi vì cách thức chất hóa học. Viết những PTPƯ xẩy ra.

Xem thêm: doan thanh nien cong san ho chi minh tieng anh la gi

Xem chi tiết

doremon

17 mon 6 2020 khi 21:53

1. Nhiệt phân một lượng CaCo3 sau đó 1 thời hạn chiếm được hóa học rắn A và khí B. Hấp thụ không còn khí B bởi vì hỗn hợp NaOH tớ chiếm được hỗn hợp C. Dung dịch C vừa vặn ứng dụng với hỗn hợp BaCl2 vừa vặn ứng dụng với hỗn hợp KOH. Hòa tan hóa học rắn A bởi vì hỗn hợp HCL dư chiếm được khí B và hỗn hợp D. Xác toan bộ phận A,B,C,D và viết lách những PT phản xạ xảy ra 2. Có 4 hóa học rắn đựng trong số lọ riêng rẽ biệt: BaCO3, Na2CO3, NaCL, Na2SO4. Hãy phân biết 4 hóa học bởi vì nước và dd HCL. Xin quý khách hỗ trợ bản thân cả...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Hạ Anh

19 mon 2 2020 khi 17:34

B1: Hòa tan trọn vẹn 30,15 gam láo lếu thích hợp bao gồm MCI, MHCO3 và M2CO3; (M là sắt kẽm kim loại kiềm) nhập 198,26 ml hỗn hợp HCl a% (D 1,05 g/ml) dư, chiếm được hỗn hợp A và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Chia A thực hiện nhì phần bởi vì nhau: Phần 1: Tác dụng vừa vặn đầy đủ với lOOml hỗn hợp KOH 1M, chiếm được m gam muối bột khan. Phần 2: Tác dụng trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 dư, thu dược 50,225gam kẻt tùa. 1. Xác toan sắt kẽm kim loại M. 2. Tính độ quý hiếm của a, m và Tỷ Lệ theo đuổi lượng những hóa học nhập láo lếu thích hợp ban đầu B2: nêu...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Minh Hoàng

4 mon 11 2018 khi 11:42

nhận biết những lọ chứa chấp hỗn hợp rơi rụng nhãn sau
K2CO3 và NaHCO3, KHCO3 và Na2SO4, Na2CO3 và K2SO4

Chỉ sử dụng 2 hóa hóa học thông thườn đem nhập chống thử nghiệm. Nêu cơ hội nhận thấy những lọ bên trên, viết lách PTHH

Xem chi tiết

Hạ Anh

19 mon 2 2020 khi 18:41

B1: Hòa tan trọn vẹn một lượng Ba nhập hỗn hợp chứa chấp a mol HCl. Sau phản xạ chiếm được hỗn hợp X và a mol H2. Hãy cho thấy thêm nhập số những hóa học sau: Al2O3, NaOH, Na2SO4, AlCl3, Na2CO3, Mg, NaHCO3 và Al, đem từng nào hóa học ứng dụng được với hỗn hợp X rằng bên trên. Viết những phương trình phản xạ chất hóa học xẩy ra (nếu có). B2: Hỗn thích hợp X bao gồm những chất: BaCO3, CuO, MgO, Fe(OH)3, Al2O3. Nung X ở nhiệt độ chừng cao cho tới lượng ko thay đổi, rồi dẫn luồng khí CO dư trải qua láo lếu thích hợp sau nung, chiếm được khí B và hóa học rắ...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Xem thêm: cach lam mut hoa atiso