Nhân Dân Thăng Long Thực Hiện

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua đơn vị Trần ra sao khi quân Mông Cổ vào Thăng Long?

A. Nhất quyết chống trả để đảm bảo Thăng Long.

Bạn đang xem: Nhân dân thăng long thực hiện

B. “Vườn không đơn vị trống”.

C. Cho tất cả những người già, phụ nữ, trẻ em đi sơ tán.

D. Kiến thiết phòng tuyến ngăn ngừa bước tiến quân xâm lược.


*

*

Khi quân Mông Cổ kéo vào Thăng Long, vua nai lưng đã lãnh đạo nhân dân Thăng Long tiến hành chủ trương

A. kiên quyết phòng trả để đảm bảo Thăng Long.

B. "vườn không đơn vị trống"

C. cho bạn già, trẻ em, phụ nữ đi sơ tán.

D. xây dựng phòng con đường để ngăn ngừa bước tiến của quân xâm lược.


Khi quân Mông Cổ kéo vào Thăng Long, vua công ty Trần đã chỉ đạo nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương gì? *

“Vườn không công ty trống”.

Kiên quyết kháng trả để bảo đảm Thăng Long.

Cho người già và trẻ em đi sơ tán.

Xây dựng phòng tuyến chặt bước tiến quân xâm lược.

Khi vào xâm lược Đại Việt, quân xâm chiếm Mông Cổ bị ngăn đánh thứ nhất tại đâu? *

Quy Hóa.

Chương Dương.

Xem thêm: Ví Dụ Về Quyền Bất Khả Xâm Phạm Về Thân Thể Luôn Được Bảo Đảm

Bình Lệ Nguyên.

Vạn Khiếp

Năm 1258, trước thế mạnh của giặc, trên Bình Lệ Nguyên, vua Trần vẫn có ra quyết định sáng suốt như thế nào? *

Dâng biểu xin hàng.

Cho sứ giả sang cầu hòa, vừa sẵn sàng lực lượng làm phản công.

Lui quân nhằm bảo toàn lực lượng.

Dốc toàn lực bội nghịch công.

Căn cứ vào đâu nhằm nói rằng nước Đại Việt dưới thời Trần trở nên tân tiến hơn thời Lí? *

Thời Trần phục sinh và phát triển kinh tế; sửa đổi, bổ sung cập nhật thêm phương tiện pháp; củng gắng quân đội.

Chú trọng khai hoang, không ngừng mở rộng diện tích đất canh tác.

Cho xây dựng những chùa chiền.

Thời è sửa đổi, bổ sung thêm lao lý pháp, củng núm quân đội.

Ai là vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần? *

Trần Duệ Tông (Trần Kinh).

Trần Anh Tông (Trần Thuyên).

Trần Thái Tông(Trần Cảnh).

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Kim Khí Hà Nội Uy Tín Nhất Thị Trường, Ctcp Kim Khí Hà Nội

Trần Thánh Tông (Trần Thừa).

Cuộc phản bội công béo đánh quân Mông Cổ lần 1 (1258) của quân team nhà Trần diễn ra tại đâu? *