nhàn thê tà phu

 • Reads 509,796
 • Votes 15,606
 • Parts 106

Complete, First published Jul 11, 2018

Bạn đang xem: nhàn thê tà phu

Table of contents

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

  Xem thêm: bất khả kháng lực truyện

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 12, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Chương 163-177(Hết quyển 1)

  Thu, Aug 23, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Sat, Aug 25, 2018

 • Sat, Aug 25, 2018

 • Chương 206-210(Hoàn chủ yếu văn)

  Xem thêm: truyện chữ đấu phá thương khung

  Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 214:Ngoại truyện(Hoàn)

  Sun, Aug 26, 2018

Thể loại : cổ kính, vui nhộn , sắc, HE.
  
  Tình trạng : Hoàn
  
  Cảnh báo: Không nên thức ăn tắm gội khi gọi truyện này, nên sẵn sàng bông băng khăn giấy tờ nhằm đảm bảo an toàn mùng hình!!!!
  
  Văn án:
  Truyện xoay xung quanh về mọi sự việc diễn đi ra nhập Mộ Dung phủ, và nhất là chuyện cưới xin xỏ.
  
  Quá bất thần khi tức thì lúc bị kể từ hít đột sở hữu một vị giáo công ty ma mị nhảy đi ra yêu cầu cầu hít.
  
  Mộ Dung Vân Thư: "Thực xin xỏ lỗi, đàn bà của Mộ Dung phủ ko gả ra phía bên ngoài."Ma giáo hộ pháp: "Vậy ngài ấy gả cho tới tè thư được không?""... Quý giáo giáo công ty sở hữu yếu tố sao? Đứt tay hoặc cụt chân?"
  
  điều đặc biệt phần quà hồi môn của hắn phải làm cho tới ai cũng ngỡ ngàn. Đó là tám trăm phái mạnh tử hồng hắn thế đao lần phủ chùy những loại binh khí nhập tay, xếp trở nên mặt hàng trang nghiêm.
  
  "Các ngươi là..."
  
  "Của hồi môn."
  
  "... Của hồi môn này sẽ không ngoài cũng vượt lên trước... Kỳ tai ác một ít."
  
  "Giáo công ty trình bày, ma mị tớ trở nên thân thiết, ko thể tùy tiện, chắc chắn cần mươi dặm hồng trang."
  
  Mười dặm hồng trang là lý giải như vậy này sao? Mộ Dung Vân Thư dở khóc dở cười cợt, trầm dìm thật to một hồi mới mẻ trình bày, "Kỳ thiệt tớ càng ham muốn thực kim bạc Trắng rộng lớn."...