nhiet phan bac nitrat thu duoc nhung san pham nao

Câu hỏi:

16/09/2019 144,533

Bạn đang xem: nhiet phan bac nitrat thu duoc nhung san pham nao

D. Ag, NO2, O2.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn đáp án D

Nhiệt phân trọn vẹn AgNO3 thu được những thành phầm là: Ag, NO2, O2

Lưu ý: Nhiệt phân muối bột nitrat kim loại:

- Muối nitrat đứng trước Mg sức nóng phân tạo ra muối bột nitrit và O2

Ví dụ: 2KNO3 t°   2KNO2 + O2

- Muối nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg → Cu sức nóng phân tạo ra oxit sắt kẽm kim loại, NO2 (nâu đỏ), O2 

Ví dụ: 2Cu(NO3)2 t°   2CuO + 4NO2 + O2

- Muối đứng sau Cu sức nóng phân rời khỏi sắt kẽm kim loại, NO2, O2

Ví dụ: 2AgNO3 t°   2Ag + 2NO2 + O2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra chừng xốp cho tới một trong những loại bánh, rất có thể người sử dụng muối bột nào là tại đây thực hiện bột nở?

A. (NH4)2SO4.

B. NH4HCO3.

C. CaCO3.

D. NH4NO2.

Câu 2:

Phản ứng sức nóng phân không đích thị là: 

A. 2KNO3 to 2KNO2 + O2.

B. NH4NO3 to N2 + 2H2O.

C. NH4Cl to NH3 + HCl.

D. 2NaHCO3 to Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 3:

Có những mệnh đề sau: 

(1). Các muối bột nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.
(2). Ion NO3- đem tính lão hóa nhập môi trường thiên nhiên axit.
(3). Khi sức nóng phân muối bột nitrat rắn tao đều nhận được khí NO2.
(4). Hầu không còn muối bột nitrat đều bền sức nóng.
Các mệnh đề đích thị là 

A. (1) và (3).

Xem thêm: cach bay chim chao mao hieu qua nhat

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 4:

Nhiệt phân trọn vẹn Cu(NO3)2 nhận được những thành phầm là

A. Cu(NO2)2, NO2.

B. CuO, NO2, O2.

C. Cu, NO2, O2.

D. CuO, NO2.

Câu 5:

Nhiệt phân trọn vẹn KNO3 nhận được những thành phầm là

A. KNO2, NO2, O2.

B. KNO2, O2.

C. KNO2, NO2.

D. K2O, NO2, O2.

Câu 6:

Khi sức nóng phân, sản phẩm muối bột rắn nào là tiếp sau đây đều sinh rời khỏi sắt kẽm kim loại ?

A. AgNO3, Hg(NO3)2.

B. AgNO3, Cu(NO3)2.

C. Hg(NO3)2, Mg(NO3)2.

D. Cu(NO3)2, Mg(NO3)2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK