nho tu tu 500ml dung dich hon hop na2co3

Câu hỏi:

01/03/2020 12,501

Bạn đang xem: nho tu tu 500ml dung dich hon hop na2co3

Nhỏ kể từ từ 500 ml hỗn hợp lếu láo thích hợp Na2CO3 0,4M và KHCO3 0,6M vô 600 ml hỗn hợp H2SO4 0,35M chiếm được V lít CO2 (đktc) và hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp BaCl2 dư vô Y chiếm được m gam kết tủa. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m và V theo lần lượt là

C. 6,720 và 64,69.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào là tại đây đem phương trình ion thu gọn là H+ + OH- H2O?

A. Ba(OH)2 + H2SO4  BaSO4 + H2O.

B. KHCO3 + KOH  K2CO3 + H2O.

C. Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 + H2O.

D. Ba(OH)2 + 2HCl  BaCl2 + 2H2O.

Câu 2:

Trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Lys thì amino axit đầu C là

A. Lys.

B. Val.

C. Ala.

D. Gly.

Câu 3:

Thực hiện tại những thử nghiệm sau:

(a) Đun lạnh lẽo lếu láo thích hợp etyl axetat với hỗn hợp H2SO4 loãng.

(b) Cho hỗn hợp glucozơ vô Cu(OH)2.

(c) Nhỏ hỗn hợp phenol vô nước.

(d) Cho hỗn hợp HCl dư vô hỗn hợp anilin, đun lạnh lẽo nhẹ nhõm.

(e) Sục etilen vô hỗn hợp KMnO4.

(g) Đun lạnh lẽo hỗn hợp tròng trắng trứng.

Số thử nghiệm sau khoản thời gian kết thúc giục phản xạ chỉ chiếm được hỗn hợp tương đồng là

A. 2.

Xem thêm: tranh ve doi mu bao hiem an toan giao thong

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 4:

Kim loại Fe không phản xạ với

A. dung dịch AgNO3.

B. Cl2.

C. Al2O3.

D. dung dịch HCl quánh nguội.

Câu 5:

Tên gọi của hóa học to lớn đem công thức (CH3[CH2]16COO)3C3H5

A. trilinolein.

B. tripanmitin.

C. tristearin.

D. triolein.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Kim loại Na, K đều khử được H2O ở ĐK thông thường.

B. Để bảo vệ sắt kẽm kim loại kiềm nên ngâm chìm ngập trong dầu hỏa.

C. Cho Na sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp FeSO4 chiếm được Fe.

D. Các sắt kẽm kim loại kiềm đều là sắt kẽm kim loại nhẹ

Xem thêm: cach lam gio sao

TÀI LIỆU VIP VIETJACK