nho tu tu tung giot den het 30ml dd hcl 1m

Câu hỏi:

27/08/2019 94,733

Bạn đang xem: nho tu tu tung giot den het 30ml dd hcl 1m

Nhỏ kể từ từ từng giọt cho tới không còn 30ml hỗn hợp HCl 1M nhập 100ml hỗn hợp chứa chấp Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản xạ chiếm được số mol CO2 là:

Phản ứng xẩy ra theo gót trật tự sau:

Sau phản xạ (2) còn dư 0,03 mol HCO3-

Vậy số mol khí CO2 được xem theo gót số mol HCl   nCO2 = 0,01

                                                                                                       Đáp án D.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho kể từ từ hỗn hợp chứa chấp a mol HCl nhập hỗn hợp chứa chấp b mol Na2CO3 mặt khác khấy đều, chiếm được V lít khí (ở đktc) và hỗn hợp X. Khi mang lại dư nước vôi nhập vào hỗn hợp X thấy đem xuất hiện tại kết tủa. Biểu thức contact thân thiết V với a,b là:

A. V = 11,2 (a – b).

B. V = 22,4 (a – b).

C. V = 22,4 (a + b).

D. V = 11,2 (a + b).

Câu 2:

Hỗn ăn ý X bao gồm nhị muối hạt R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X trở nên phụ vương phần bởi nhau:

- Phần một thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được 35,46 gam kết tủa.

- Phần nhị thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp BaCl2 dư, chiếm được 7,88 gam kết tủa.

- Phần phụ vương thuộc tính tối nhiều với V ml hỗn hợp KOH 2M.

Giá trị của V là

A. 180

B. 200.

C. 110.

D. 70

Câu 3:

Nhỏ kể từ từ 200ml hỗn hợp HCl nhập 100ml hỗn hợp X chứa chấp Na2CO3, K2CO3, NaHCO3 (trong cơ NaHCO3 đem độ đậm đặc 1M), thu được một,12 lít CO2 (đktc) và hỗn hợp Y. Cho nước vôi nhập dư nhập hỗn hợp Y chiếm được đôi mươi gam kết tủa. Nồng phỏng mol/l của hỗn hợp HCl là:

A. 1,25M

Xem thêm: thuyet minh ve mot tro choi dan gian tha dieu

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,75M

Câu 4:

Hòa tan a gam lếu láo ăn ý bao gồm Na2CO3 và KHCO3 nhập nước chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ 100 ml hỗn hợp HCl 1,5M nhập hỗn hợp X, chiếm được hỗn hợp Y 1,008 lít (đktc). Thêm hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhập hỗn hợp Y chiếm được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. đôi mươi,13

B. 18,7

C. 12,4

D. 32,4

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 23,8 gam lếu láo ăn ý một muối hạt cacbonat của những sắt kẽm kim loại hóa trị I và muối hạt cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị II nhập hỗn hợp HCl. Sau phản xạ chiếm được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn hỗn hợp chiếm được thì lượng muối hạt khan là:

A. 13 g

B. 15 g

C. 26 g

D. 30 g

Câu 6:

Cho kể từ từ hỗn hợp A bao gồm 0,2 mol Na2CO3  và 0,4 mol NaHCO3 nhập hỗn hợp B chứa chấp 0,2 mol HCl. Sau Khi phản xạ kết giục chiếm được từng nào lít khí:

A. 3,36 lít

B. 2,24 lít

C. 4,48 lít

D. 0 lít

Xem thêm: phan tich kho 2 3 bai mua xuan nho nho

TÀI LIỆU VIP VIETJACK