nhom chat nao sau day la lipit

 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Nhóm hóa học này là những lipit phức tạp?

  • A. Triglixêric, axit mập , glixêrol
  • B. Mỡ, phôtpholipit
  • C. Stêroit và phôtpholipit
  • D. Cả a,b,c đều đúng

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: nhom chat nao sau day la lipit

  Đáp án đúng: C

  Lipit phức tạp là những lipit ngoài 2 bộ phận cơ phiên bản là glixerol và axit mập bọn chúng còn tồn tại thêm thắt những bộ phận không giống.

  Đáp án C

Mã câu hỏi: 385779

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: chu bi cach trong word 2010

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: hanh phuc nho be vo nat tan vao bong dem lanh lung

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho biết: Sắp xếp này tại đây thích hợp thữ tự động những hóa học lối kể từ đơn giản và giản dị cho tới phức tạp?
 • Chọn ý đúng: Chất này nằm trong loại lối Pôlisaccarit?
 • Chọn ý đúng: Chất tại đây nằm trong loại lối Pentôzơ?
 • Chọn ý đúng: Đường đơn còn được gọi là?
 • Cho biết: Các thành phần hoá học tập cấu trúc của Cacbonhiđrat là?
 • Cho biết: Chất này tại đây tan được vô nước?
 • Chọn ý đúng: Loại link hoá học tập đằm thắm axit mập và glixêrol vô phân tử Triglixêric?
 • Chọn ý đúng: Nhóm hóa học này là những lipit phức tạp?
 • Chọn ý đúng: Các thành phần hoá học tập cấu trúc nên lipit là?
 • Cho biết: Chất này tại đây hoà tan được lipit?