nụ hôn của tù nhân


NỤ HÔN CỦA TÙ NHÂN

Tác giả: Địch Túy Sơn

Bạn đang xem: nụ hôn của tù nhân

Thể loại: Hiện đại, (nửa đầu) toàn cảnh tù giam cầm, độc lắc dục kiệm lời nói công X Nhút nhát thụ, niên thượng, tình hữu độc công cộng, ngọt sủng, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

Bìa siêu đẹp: Dystopia ♥

.:. Lời của Đậu .:.

Xem thêm: tướng dạ truyện

Tag của công thụ là vì Đậu tự động thêm vô.

Công kiệm lời nói, độc lắc, mặt mày liệt tuy nhiên được loại hoặc ghen ghét ngầm. Thụ thì nhút nhát, bị người thân trong gia đình hãm hoảng nhập tù, hiến thân thiện mang đến công nhằm dò la kiếm điểm dựa nhập mái ấm tù. Nội dung: 30%, H: 70%.


TRUYỆN BIÊN TẬP ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

Xem thêm: tinh lạc ngưng thành đường truyện tranh

Link gọi ở wattpad: Link

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI. KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER, KHÔNG ĐỒNG Ý ĐĂNG LẠI Tại NƠI KHÁC, KHÔNG ĐỒNG Ý LÀM AUDIO. HÃY TẨY CHAY CÁC TRANG REPOST NHƯ TRUYENFULL, DTRUYEN, WEBTRUYEN, TRUMTRUYEN, TRUYENWIKI1…