Phan châu trinh và xu hướng cải cách

     

- Đấu tranh ôn hòa, bởi những biện pháp cải cách như nâng cao dân trí dân quyền, nhờ vào Pháp để tiến công đổ vua quan lại phong loài kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết nhằm giành độc lập.

Bạn đang xem: Phan châu trinh và xu hướng cải cách

*


b) Hoạt động:

- Năm 1906, ông cùng một đội nhóm sĩ phu khu đất Quảng như Huỳnh Thúc Kháng, è Quý Cáp, Ngô Đức Kế mở cuộc đi lại Duy tân ở Trung kỳ:

+ Về ghê tế: Chú ý cổ động thực nghiệp, lập hội khiếp doanh. Trở nên tân tiến nghề thủ công, có tác dụng vườn, lập “nông hội”,...

+ Về giáo dục: mở ngôi trường dạy theo phong cách mới để cải thiện dân trí, dạy chữ Quốc ngữ, những môn học tập mới thay thế cho Tứ thư, Ngũ kinh của Nho học…

Về văn hóa: vận động cách tân trang phục với lối sống: giảm tóc ngắn, ăn mặc “Âu hóa”, hủy diệt mê tín dị đoan và những hủ tục phong kiến,...

=> tư tưởng Duy tân khi đi vào quần bọn chúng đã vượt qua cỡ ôn hòa, trở thành cuộc đấu tranh quyết liệt, nổi bật là phong trào chống Thuế nghỉ ngơi Trung kì (1908).

- Năm 1908, sau trào lưu chống thuế ở Trung kì, Pháp lũ áp dữ dội, Phan Châu Trinh bị án tội phạm 3 năm sinh hoạt Côn Đảo.

Xem thêm: Có Cách Chơi Game 64Bit Trên 32Bit ? Làm Thế Nào Để Chạy Phần Mềm 64Bit Trên 32Bit

- Năm 1911, chính quyền thực dân gửi Phan Châu Trinh quý phái Pháp.

=> Phan Châu Trinh là nhà biện pháp mạng tiêu biểu cho khuynh hướng cải tân ở nước ta đầu vậy kỷ XX.

=> Cuộc chuyển động Duy tân là một trong cuộc vận chuyển yêu nước có nội dung đa phần là cải tân về văn hóa - làng hội, nối sát với giáo dục lòng yêu nước, tranh đấu cho dân tộc bản địa thoát khỏi kẻ thống trị ngoại xâm.

Xem thêm: 13 Signs Of Anxiety In Young Adults And Teenagers, Signs And Symptoms Of Anxiety In Teens

SO SÁNH CHỦ TRƯƠNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ PHAN CHÂU TRINH


* tương đương nhau:

- bắt đầu từ lòng yêu thương nước để đi kiếm con đường giải phóng đến dân tộc.- Đều thay mặt đại diện cho phong trào dân tộc dân nhà của lứa tuổi sĩ phu yêu nước tiến bộ đầu cầm kỉ XX.- tạo nên những cuộc vận động bí quyết mạng bắt đầu theo con phố dân chủ bốn sản.- Thống tuyệt nhất về công ty trương chiến lược, thống tốt nhất về mục đích cách mạng là ý muốn cứu nước, cứu dân, nối liền dân cùng với nước, gắn cứu vãn nước với duy tân làm quốc gia phát triển theo hương bí quyết mạng tư sản đứnglên con đường chủ nghĩa tư bản.- Được sự ủng hộ quan tâm của phần đông quần bọn chúng nhân dân. Tuy nhiên cả hai xu thế cách mạng này phần nhiều chưa xây dựng được số đông cơ sở bền vững cho xã hội.- Do tiêu giảm về tầm nhìn và tứ tưởng cần cả hai xu thế cách mạng này đông đảo bị thất bại.