phat bieu nao sau day sai khi noi ve protein

Câu hỏi:

16/03/2020 24,886

A. Protein đem phản xạ color biure.

Bạn đang xem: phat bieu nao sau day sai khi noi ve protein

B. Tất cảcác protein đều tan nội địa tạo ra trở thành hỗn hợp keo dán giấy.

Đáp án chủ yếu xác

C. Protein là những polipeptit cao phân tử đem phân tử khối kể từ vài ba chục ngàn cho tới vài ba triệu.

D. Thành phần phân tử của protein luôn luôn đem nhân tố nitơ.

Đáp án B.

Hầu không còn những protein đều tan nội địa tạo ra trở thành hỗn hợp keo dán giấy chứ ko nên toàn bộ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn tuyên bố sai ?

A. Các peptit đều ứng dụng với Cu(OH)2 nhập môi trường thiên nhiên kiềm đã tạo ra hợp ý hóa học được màu sắc tím đặc thù.

B. Khi thủy phân cho tới nằm trong peptit nhập môi trường thiên nhiên axit hoặc kiềm thu được  những α -amino axit.

C. Phân tử peptit mạch hở chứa chấp n gốc -amino axit đem n -1 số links peptit.

D. Tetrapeptit là hợp ý hóa học đem links peptit nhưng mà phân tử đem chứa chấp 4 gốc α -amino axit.

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đấy là sai?

A. Dung dịch glyxin ko thực hiện thay đổi color quỳ tím.

B. Anilin ứng dụng với nước brom tạo ra trở thành kết tủa Trắng.

C. Dung dịch lysin thực hiện xanh rớt quỳ tím.

D.  Cho Cu(OH)2 nhập hỗn hợp tròng trắng trứng thấy xuất hiện nay gold color.

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đấy là chính ?

A. Tại nhiệt độ chừng thông thường, những amino axit đều là những hóa học lỏng.

B. Các amino axit vạn vật thiên nhiên đa số là những β – amino axit.

Xem thêm: cach lam ca bo

C. Axit glutamic là bộ phận chủ yếu của gia vị bột ngọt.

D. Amino axit nằm trong loại hợp ý hóa học cơ học tạp chức.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở đem 4 links peptit.

B. Amino axit là hợp ý hóa học đem tính lưỡng tính.

C. Trong môi trường thiên nhiên kiềm, đipeptit mạch hở ứng dụng được với Cu(OH)2 cho hợp ý hóa học color tím.

D. Các hợp ý hóa học peptit xoàng xĩnh bền nhập môi trường thiên nhiên bazơ tuy nhiên bền nhập môi trường thiên nhiên axit.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Đốt cháy trọn vẹn este no, đơn chức, mạch hở luôn luôn nhận được số mol CO2 thông qua số mol H2O.

(b) Trong hợp ý hóa học cơ học nhất thiết nên đem cacbon và hiđro.

(c) Những hợp ý hóa học cơ học đem bộ phận nhân tố kiểu như nhau, bộ phận phân tử rộng lớn xoàng xĩnh nhau một hoặc nhiều group CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) Dung dịch glucozơ bị khử vày AgNO3 nhập NH3 đưa đến Ag.

(e) Saccarazơ chỉ mất cấu trúc mạch vòng.

Số tuyên bố chính là

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 6:

Phát biểu không thực sự :

A. Trong hỗn hợp, H2N-CH2-COOH còn tồn bên trên ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.

B. Amino axit là những hóa học rắn, kết tinh ma, tan chất lượng tốt nội địa và đem vị ngọt.

C. Amino axit là hợp ý hóa học cơ học tạp chức, phân tử chứa chấp bên cạnh đó group amino và group cacboxyl.

Xem thêm: cach luyen thuong ma tinh pvtk

D. Hợp hóa học H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin.