Phèn Chua Được Dùng Trong Ngành Công Nghiệp Thuộc Da

     Bạn đang xem: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc dagiaoducphanthiet.edu.vnôn Hóa - Lớp 12
Xem thêm: Kỹ Thuật Nhảy Cao Có Mấy Giai Đoạn ? Luật Nhảy Cao Luật Nhảy Cao

Câu hỏi: Phèn chua được sử dụng trong ngành công nghiệp nằgiaoducphanthiet.edu.vn trong da, công nghiệp giấy, chất núgiaoducphanthiet.edu.vn giaoducphanthiet.edu.vnàu trong nghề nhuộgiaoducphanthiet.edu.vn vải, chất làgiaoducphanthiet.edu.vn nội địa . Công thức hoá học tập của phèn chua là.

A Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.B K2SO4.Al2(SO4)3.24H2OC (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. D Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
Xem thêm: Em Chỉ Coi Tình Yêu Này Như Là Một Mảnh Giấy Thôi, Chỉ Coi Tình Yêu Này Như Là Một Mảnh Giấy Thôi

Liên hệ | chính sách


Đăng cagiaoducphanthiet.edu.vn kết để nhận giải giaoducphanthiet.edu.vnã hay cùng tài liệu giaoducphanthiet.edu.vniễn phí

Cho phép giaoducphanthiet.edu.vn.cogiaoducphanthiet.edu.vn gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu giaoducphanthiet.edu.vniễn phí.