Phong Trào Chấn Hưng Nội Hóa Bài Trừ Ngoại Hóa

     
" class="title-header">Phong trào "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa" (1919) do giai cấp nào sau đây tổ chức và lãnh đạo?
*

81 điểm

Phương Lan


Phong trào "chấn hưng nội hóa", "bài trừ nước ngoài hóa" (1919) do thống trị nào dưới đây tổ chức với lãnh đạo?A. Nông dân. B. Công nhân.C. Tư sản. D. Tiểu tứ sản.
*

Đáp án CTừ sản việt nam đã tổ chức triển khai cuôc tẩy chay bốn sản Hoa Kiều, chuyển động người việt nam chỉ mua sắm và chọn lựa Việt Nam, “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”.