so lop electron cua nguyen tu 19x la

Câu hỏi:

18/06/2019 73,468

Bạn đang xem: so lop electron cua nguyen tu 19x la

Chọn đáp án A

Nguyên tử X đem số hiệu vẹn toàn tử Z = 19

⟹ X đem 19 electron.

⟹ Cấu hình e của X: 1s22s22p63s23p64s1.

⟹ Có 4 lớp electron.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ngẫu nhiên H đem 3 đồng vị: 1H, 2H, 3H. Oxi đem 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Hỏi đem từng nào loại phân tử H2O được tạo ra trở thành kể từ những loại đồng vị trên:

A. 3

B. 16

C. 18

D. 9

Câu 2:

Oxi đem 3 đồng vị O816O817O818. Số loại phân tử O2 rất có thể tạo ra trở thành là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 3:

Nitơ nhập vạn vật thiên nhiên là lếu láo phù hợp bao gồm nhị đồng vị đem % về số vẹn toàn tử ứng là 147N (99,63%) và 157N(0,37%). Nguyên tử khối khoảng của Nitơ là:

A. 14,7

B. 14,0

C. 14,4

Xem thêm: cach choi graves

D. 13,7

Câu 4:

Khi nói tới số khối, điều xác minh nào là tại đây luôn luôn đúng?

A. Trong vẹn toàn tử, số khối bởi vì tổng lượng những phân tử proton và nơtron.

B. Trong vẹn toàn tử, số khối bởi vì tổng số phân tử những phân tử proton và nơtron.

C. Trong vẹn toàn tử, số khối bởi vì tổng những phân tử proton, nơtron và electron.

D. Trong vẹn toàn tử, số khối bởi vì vẹn toàn tử khối.

Câu 5:

Nguyên tử khối khoảng của đồng là 63,546. Đồng tồn bên trên nhập ngẫu nhiên với 2 đồng vị 63Cu và 65Cu. Thành phần Phần Trăm theo gót số vẹn toàn tử của 65Cu là?

A. 23,7%

B. 76,3%

C. 72,7%

D. 27,3%

Câu 6:

Nguyên tử của yếu tắc R đem 56e và 81n. Kí hiệu vẹn toàn tử của yếu tắc R là

A.R56137.

B. R81137.

 C. R5681.

D. R8156.

Xem thêm: cach tung kinh duoc su tai nha

TÀI LIỆU VIP VIETJACK