soan anh 8 unit 5 a closer look 2Lời giải bài bác tập dượt Unit 5 lớp 8 A Closer Look 2 trang 53, 54 vô Unit 5: Our customs and traditions Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 5.

Bạn đang xem: soan anh 8 unit 5 a closer look 2

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53, 54) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 53 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct option in each sentence below (Chọn phương án chính trong những câu bên dưới đây)

1. It takes more kêu ca a / an hour to lớn drive to lớn Can Tho.

2. It’s a / 0 tradition for children to lớn wake up early on Christmas Day.

3. The Ok Om Bok Festival takes place in the / 0 October.

4. We went to lớn Can Tho by an / 0 air.

5. A: Where’s a / the book? - B: I thought you left it next to lớn the TV.

Đáp án:

1. an

2. a

3. 0

4. 0

5. the

Giải thích:

- “a” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều, chính thức vì chưng một phụ âm.

- “an” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều chính thức vì chưng nguyên vẹn âm (e, u, i, o, a) hoặc âm “h” câm.

- “the” thông thường đứng trước danh kể từ khi:

+ vật thể hoặc group vật thể là độc nhất hoặc sẽ là duy nhất

Quảng cáo

+ danh kể từ này vừa mới được nhắc trước đó

+ danh kể từ này được xác vì chưng 1 cụm kể từ hoặc 1 mệnh đề

+ đặt điều trước một danh kể từ có một dụng cụ riêng lẻ nhưng mà người phát biểu và người nghe đều hiểu

+ trước đối chiếu nhất (đứng trước first, second, only..) khi những kể từ này được sử dụng như tính kể từ hoặc đại từ

- Không sử dụng mạo kể từ khi:

+ danh kể từ ko kiểm đếm được hoặc trừu tượng

+ thể hiện tuyên tía cộng đồng chung

+ tế bào mô tả những mẫu mã vận tải đường bộ chung

Hướng dẫn dịch:

1. Mất rộng lớn một giờ chạy xe cộ cho tới Cần Thơ.

2. Trẻ em đem truyền thống cuội nguồn dậy sớm vào trong ngày Giáng sinh.

3. Lễ hội Ok Om Bok ra mắt vô mon 10.

4. Chúng tôi cho tới Cần Thơ vì chưng lối sản phẩm ko.

5. A: Cuốn sách ở đâu? - B: Tôi nghĩ về các bạn nhằm nó ở kề bên TV.

Quảng cáo

2 (trang 53 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it (Phần này được gạch ốp chân trong những thắc mắc là ko chủ yếu xác? Tìm và sửa nó)

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53, 54) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. C => 0

2. C => 0

3. B => 0

4. C => 0

5. A => 0

Giải thích:

- “a” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều, chính thức vì chưng một phụ âm.

Quảng cáo

- “an” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều chính thức vì chưng nguyên vẹn âm (e, u, i, o, a) hoặc âm “h” câm.

- “the” thông thường đứng trước danh kể từ khi:

+ vật thể hoặc group vật thể là độc nhất hoặc sẽ là duy nhất

+ danh kể từ này vừa mới được nhắc trước đó

+ danh kể từ này được xác vì chưng 1 cụm kể từ hoặc 1 mệnh đề

+ đặt điều trước một danh kể từ có một dụng cụ riêng lẻ nhưng mà người phát biểu và người nghe đều hiểu

+ trước đối chiếu nhất (đứng trước first, second, only..) khi những kể từ này được sử dụng như tính kể từ hoặc đại từ

- Không sử dụng mạo kể từ khi:

+ danh kể từ ko kiểm đếm được hoặc trừu tượng

+ thể hiện tuyên tía cộng đồng chung

+ tế bào mô tả những mẫu mã vận tải đường bộ chung

Hướng dẫn dịch:

1. Thờ ông Táo là phong tục lâu lăm của những người nước Việt Nam.

2. Người tao tổ chức triển khai cúng vô giữa trưa nhằm những ông Táo về trời khi 12 giờ.

3. Hầu không còn những mái ấm gia đình ở nước Việt Nam đều sẵn sàng trang bị cúng ông Táo.

4. Lễ vật bao gồm một cỗ hoa quả trái cây, cỗ ăn mặc quần áo vì chưng giấy tờ và tía con cái cá chép vàng.

5. Người Việt tin yêu rằng Táo Quân cưỡi cá chép vàng về trời.

3 (trang 54 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with a, an, the, or 0 (zero article) (Hoàn trở thành những câu với a, an, the hoặc 0 (không mạo từ))

1. It is a custom in my family to lớn have ___ breakfast at trang chủ on Sundays.

2. When visiting a family trang chủ in some countries, you should bring ___ small gift with you.

3. Our village festival is held on the 10th of ___ January.

4. Ancient Egyptians worshipped ___ Sun.

5. Many people think that hard work is ___ important Vietnamese value.

Đáp án:

1. 0

2. a

Xem thêm: cach lam goc cay mai gia

3. 0

4. the

5. an

Giải thích:

1. have breakfast = ăn sáng

2. “a” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều, chính thức vì chưng một phụ âm (s)

3. trước mon vô năm ko sử dụng mạo từ

4. “the” đứng trước danh kể từ là độc nhất hoặc sẽ là duy nhất

5. “an” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều chính thức vì chưng nguyên vẹn âm (i)

Hướng dẫn dịch:

1. hộ gia đình tôi đem phong tục bữa sáng ở trong nhà vô Chủ nhật.

2. Khi cho tới thăm hỏi căn nhà người thân trong gia đình ở một trong những nước, chúng ta nên đem theo đòi một phần quà nhỏ.

3. Hội thôn tao được tổ chức triển khai vào trong ngày mùng 10 mon giêng.

4. Người Ai Cập cổ kính tôn thờ Mặt trời.

5. hầu hết người nhận định rằng thao tác chịu thương chịu khó là 1 trong độ quý hiếm cần thiết của những người nước Việt Nam.

4 (trang 54 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the text with the or 0 (zero article) (Hoàn trở thành văn phiên bản với the hoặc 0 (không đem mạo từ))

A recent study in (1) ___ UK shows that family time traditions are good for (2) ___ teens. These traditions include family members playing thẻ games, watching their favourite TV programmes, or performing (3) ___ karaoke shows at weekends with one another. These activities often lead to lớn lots of laughter and (4) ___ fun conversations. By taking part in such activities, teens strengthen (5) ___ bonds with their family.

Đáp án:

1. the

2. 0

3. 0

4. 0

5. the

Giải thích:

- “the” thông thường đứng trước danh kể từ khi:

+ vật thể hoặc group vật thể là độc nhất hoặc sẽ là duy nhất

+ danh kể từ này vừa mới được nhắc trước đó

+ danh kể từ này được xác vì chưng 1 cụm kể từ hoặc 1 mệnh đề

+ đặt điều trước một danh kể từ có một dụng cụ riêng lẻ nhưng mà người phát biểu và người nghe đều hiểu

+ trước đối chiếu nhất (đứng trước first, second, only..) khi những kể từ này được sử dụng như tính kể từ hoặc đại từ

- Không sử dụng mạo kể từ khi:

+ danh kể từ ko kiểm đếm được hoặc trừu tượng

+ thể hiện tuyên tía cộng đồng chung

+ tế bào mô tả những mẫu mã vận tải đường bộ chung

Hướng dẫn dịch:

Một phân tích mới gần đây ở Anh đã cho chúng ta thấy truyền thống cuội nguồn dành riêng thời hạn mang lại mái ấm gia đình rất hay mang lại thanh thiếu thốn niên. Những truyền thống cuội nguồn này bao hàm những member vô mái ấm gia đình nghịch tặc bài bác, coi những công tác TV yêu thương quí của mình hoặc màn biểu diễn những công tác karaoke vô vào cuối tuần cùng nhau. Những sinh hoạt này thông thường dẫn theo nhiều giờ cười cợt và cuộc truyện trò sung sướng. bằng phẳng cơ hội nhập cuộc vô những sinh hoạt vì vậy, thanh thiếu thốn niên gia tăng quan hệ với mái ấm gia đình của mình.

5 (trang 54 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): GAME Bingo! Work in groups. (TRÒ CHƠI Bingo! Làm việc nhóm)

1. Read the sentences that the teacher gives you.

2. Identify the mistake with article(s) in each sentence.

3. Correct the mistakes.

4. Say Bingo! as soon as your group finishes.

5. The first group to lớn come up with all the correct answers wins.

Hướng dẫn dịch:

1. Đọc những câu nhưng mà nhà giáo fake cho chính mình.

2. Xác ấn định lỗi sai với mạo kể từ trong những câu.

3. Sửa lỗi.

4. Nói Bingo! ngay lập tức sau khoản thời gian group của doanh nghiệp kết thúc giục.

5. Nhóm thứ nhất thể hiện toàn bộ những câu vấn đáp chính tiếp tục thắng.

(Học sinh thực hành thực tế bên trên lớp)

Lời giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started (trang 50, 51)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication (trang 54, 55)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1 (trang 55, 56)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking Back (trang 58)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Project (trang 59)

Xem tăng điều giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ đem đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí mang lại teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jspGiải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: tau anh qua nui ai sang tac