Sống lại chỉ để yêu em

     
FanFic H VănSong Tính VănSm VănFanfic tử sinh VănNgọt VănFanfic Cổ TrangFanfic hiện nay ĐạiFanfic Trọng SinhThủ Thuật vật dụng Tính

Tên gốc: Trùng sinh chích vi tái ái nhĩ nhất sản phẩm – 重生只为再爱你一次

Tác giả: độc nhất vô nhị cá đái bình cái – 一个小瓶盖

Thể loại: hiện tại đại, trùng sinh, công sủng thụ, trung khuyển công x hờ hững phúc hắc ngạo kiều thụ, nóng áp, 1×1, HE

Edit: Thanh Thạch

Link cội của truyện: https://thanhthach.giaoducphanthiet.edu.vn.com/muc-luc-dam-my/song-lai-chi-de-yeu-em-lan-nua/

Văn án

Edit: Thanh Thạch

Khi vương Đại Hổ trơ mắt nhìn Lý Thanh Nhiên cắt cổ tay tự tiếp giáp ngay trước chiêu tập của mình, hắn vẫn nghĩ nếu thời gian hoàn toàn có thể quay lại…

Nếu thời gian hoàn toàn có thể quay lại: Anh đã quý trọng em

Nếu thời gian hoàn toàn có thể quay lại: Anh sẽ đảm bảo an toàn em

Nếu thời gian hoàn toàn có thể quay lại: Anh đã yêu em

Yêu em cấp trăm lần, ngàn lần so với hiện nay tại.

Vì thế, khi thời gian thật sự cù lại, Lý Thanh Nhiên cả một đời hạnh phúc!

.

Siêu cung cấp công sủng văn, ko ngược, tất cả cẩu huyết.

Thể loại: Thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, chủng điền văn

Nhân vật chính Phác Xán Liệt (Vương Đại Hổ)

Biện Bạch hiền lành (Lý Thanh Nhiên)

Nhân đồ phụ: Ngô vắt Huân (Vương Diệu Tổ)

Lộc Hàm (Long độc nhất Minh)

Nhân thứ khác Trung khuyển trùng sinh (Ngô Diệc Phàm)


Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5
Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15
Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25
Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35
Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45
Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55
Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60
Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65
Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70
Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75