Tập xác định của hàm số y=2^x

     
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!
*

I. HÀM SỐ, TXĐ, CHẴN LẺ, ĐƠN ĐIỆU, ĐỒ THỊ.1. TXĐ CỦA HÀM SỐCâu 1.Tìm tập khẳng định của hàm số y=(dfracsqrtx-1x-3)Câu 2.Tìm tập xác định của hàm số y=(sqrt<3>x-1)Câu 3. Tra cứu tập khẳng định của hàm số y=(dfracsqrt<3>1-x+3sqrtx+3)Câu 4. Tìm tập xác định của hàm số...

Bạn đang xem: Tập xác định của hàm số y=2^x


I. HÀM SỐ, TXĐ, CHẴN LẺ, ĐƠN ĐIỆU, ĐỒ THỊ.1. TXĐ CỦA HÀM SỐCâu 1.Tìm tập xác minh của hàm số y=(dfracsqrtx-1x-3)

Câu 2.Tìm tập khẳng định của hàm số y=(sqrt<3>x-1)

Câu 3. Tra cứu tập xác định của hàm số y=(dfracsqrt<3>1-x+3sqrtx+3)

Câu 4. Search tập khẳng định của hàm số y=(sqrtleft)


ĐKXĐ:

a.(left{eginmatrixx-1ge0\x-3 e0endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrixxge1\x e3endmatrix ight.)(Rightarrow D=<1;+infty)ackslashleft3 ight\)

b.(D=R)

c.(x+3>0Rightarrow x>-3Rightarrow D=left(-3;+infty ight))

d.(left|x-2 ight|ge0Rightarrow xin RRightarrow D=R)


tìm tập khẳng định của hàm số

a) y =(sqrtx+3+2sqrtx+2+sqrt2-x^2+2sqrt1-x^2)

b) y =(sqrtx+sqrtx^2-x+1)


ĐKXĐ:

a.(left{eginmatrixx+2ge0\1-x^2ge0endmatrix ight.)(Rightarrow-1le xle1)

b.(D=R)


Tìm tập xác minh của hàm sô(y=sqrtx+2+dfracx^34left)và hàm số(y=dfracxx+1-sqrt3-x)


Tìm tập xácđịnh của hàm số tiếp sau đây :

a. Y=(dfrac2xx^3-1) b.y=f(x)=(dfracsqrtx+2-sqrt2-xx^3+x)


tra cứu tập xác định của hàm sốa) y = x ^ 4 + 3x ^ 2 + x - 1 .c) y = (2x - 1)/((2x + 1)(x - 3)) b) y = (3x - 1)/(- 2x + 2)


1. Tập hợp khẳng định của hàm sốy = (3x+10 )/(x^2+14x+45) là:A.R B.R 3; -5; 9C.R -5; -9 D. R 5; 92.Hàm số y = √(x+7) + 2/(x^2 + 6x - 16) có tập xác định D bằngA. <7;+∞)B. (-7;+∞) -8;2C. <-7; 7> 2D. <-7;+∞) 2Giúp e nha mọi...

1. Tập hợp xác định của hàm số

y = (3x+10 )/(x^2+14x+45) là:

A.R

B.R 3; -5; 9

C.R -5; -9

D. R 5; 9

2.Hàm số y = √(x+7) + 2/(x^2 + 6x - 16) gồm tập xác minh D bằng

A. <7;+∞)

B. (-7;+∞) -8;2

C. <-7; 7> 2

D. <-7;+∞) 2

Giúp e nha đông đảo người


1.Ý C

Hàm số gồm nghĩa khi(x^2+14x+45 e0Leftrightarrow x eleft-5;-9 ight\)

(Rightarrow D=Rackslashleft-5;-9 ight\)

2. Ý D

Hàm số gồm nghĩa khi(left{eginmatrixx+7ge0\x^2+6x-16 e0endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixxge-7\x eleft2;-8 ight\endmatrix ight.)

(Rightarrow D=)(<-7;+ infty) )(ackslashleft2 ight\)


ĐK :(x^2+14x+45 e0)

(Leftrightarrowheptegincasesx e-5\x e-9endcases)

(TXĐ:D=Rackslashleft-5;-9 ight\)

Chọn C


bài 1 tra cứu tập xác định của những hàm số

a) y=(dfrac4x^2+1x^3-x)

b) y=(dfrac5sqrtxx ight)

c) y =(dfrac2x-1sqrt<3>x^2-1)


Lời giải:

a. ĐKXĐ: $x^3-x eq 0$

$Leftrightarrow x(x-1)(x+1) eq 0$

$Leftrightarrow x eq 0;pm 1$

Vậy TXĐ:(D=mathbbRsetminus left;pm 1 ight\)

b.

ĐKXĐ:(left{eginmatrixxgeq 0\|x|-1 eq 0endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrixxgeq 0\x eq pm 1endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrixxgeq 0\x eq 1endmatrix ight.)

TXĐ:

(<0;+infty)setminus left1 ight\)

c.

ĐKXĐ:(x^2-1 eq 0Leftrightarrow x eq pm 1)

TXĐ:(mathbbRsetminus left\pm 1 ight\)


Đúng(1)
Tìm tập xác minh D của hàm số y = x + 2 - x + 3 A. B. C. D =R....

Xem thêm: Lô Xiên 2 Ăn Bao Nhiêu? Cách Đánh Xiên 2 022 Cách Đánh Lô Xiên 2, Xiên 3 Dễ Trúng Nhất


Đọc tiếp

Tìm tập xác định D của hàm số y = x + 2 - x + 3

A.

*

B.

*

C. D =R.

D.

Xem thêm: Top 1 2 Trung Tâm Thương Mại Lớn Nhất Việt Nam Hiện Nay Nằm Ở Đâu?

*


#Toán lớp 10
1
Cao Minh trọng tâm

Điều kiện xác định:

*

Chọn B.


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

giaoducphanthiet.edu.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn vồ cập ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ mặt hàng Đóng