tay của anh ấy rất mê người

Bỏ qua chuyện nội dung

Tên khác: Tay của anh ý ấy rất rất trêu người

Bạn đang xem: tay của anh ấy rất mê người

Tác giả: Thất Lý Tầm

Thể loại: Hiện đại, eSport, phái đẹp thủ khống, phái đẹp beauty blogger X phái nam tuyển chọn thủ LOL có trách nhiệm, 1v1, duyên trời tác thành, êm ấm, tinh khiết, hài, ngọt sủng, HE

Độ dài: 83 chương + 2 nước ngoài truyện

Tình trạng: Hoàn edit

Edit: Tà Thần

Bìa: Lệ tài trợ ♥

văn-án

  1. Ai ai đều thưa Giang Ký Minh cao lãnh, ban sơ Tống Phưởng cũng giơ nhì thủ công đồng ý. Mãi cho tới một hôm Tống Phưởng ở địa thế căn cứ của RG bị anh ấn đầu thơm, mới mẻ biết người này vốn liếng là 1 thương hiệu tai ác đản rối loàn ý! (▼ 皿 ▼)
  2. Em mến anh. Thích anh bên trên Sảnh tiến công đâu thắng bại liệt ko gì cản nổi, mến anh đem quốc kỳ lên trên người được vạn người để ý. Thích anh dịu dàng êm ả bảo rằng anh rất rất mến em.

Tác fake đem note là cỗ này ngọt sâu sắc răng luôn luôn ý ạ >,.<

mục-lục

Các thuật ngữ nhập game

01 Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY02Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY03Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY04 Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY05

06 Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY07Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY08Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY09Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY10

11Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY12Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY13Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY14Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY15

16Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY17Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY18Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY19Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY20

pass-truyện-1

Chương 21 → 30 Pass: Giangtamco

21Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY22Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY23Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY24Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY25

26Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY27Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY28Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY29Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY30

31Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY32Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY33Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY34Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY35

36Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY37Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY38Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY39Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY40

41Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY42Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY43Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY44Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY45

Xem thêm: xuyên thành niên đại văn cô em chồng

46Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY47Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY48Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY49Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY50

51Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY52Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY53Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY54Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY55

56Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY57Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY58Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY59Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY60

61Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY62Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY63Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY64Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY65

66Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY67Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY68Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY69Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY70

pass-truyện-2

UPDATE: Đã gỡ pass =))

  1. Đọc truyện bên trên Lustaveland, mua sắm chương vị MP, từng chương 10MP
  2. Truy cập một trong những 2 liên kết này nhằm giải Quiz lấy pass, quý khách chú ý là pass 2 khá khó khăn và bản thân tiếp tục không hỗ trợ ai đâu ahh. Pass 2 | Pass 2

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY71 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY72 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY73 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY74 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY75 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY76 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY77 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY78 (Lust (78.1) (78.2) | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY79 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY80 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY81 (Lust (81.1) (81.2) | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY82 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHY83 (Lust | WordPress)

Xem thêm: chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHYNT1 (Lust | WordPress)

Sleep Love GIF by Molang - Find & Share on GIPHYNT2 (Lust (1) (2) | WordPress)

hoàn

Tác giả

Bình luận