Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0 105kg

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0 105kg

*

Thả một trái cầu bởi nhôm cân nặng 0,105Kg được đun cho nóng tới ánh nắng mặt trời 142°C vào 1 cốc nước 20°C. Biết nhiệt dung riêng rẽ của nhôm 880J/Kg.K , sức nóng dung riêng của nước 4200J/Kg.K


*

Thả một quả mong nhôm cân nặng 0,15kg được đun cho nóng tới 100 0 C vào một cốc nước ở 20 0 C. Sau 1 thời gian, nhiệt độ của quả mong và của nước đều bằng 25 0 C. Coi quả ước và nước chỉ truyền nhiệt mang lại nhau. Biết sức nóng dung riêng biệt của nhôm với nước là 880J/kg.k cùng 4200J/kg.K. Cân nặng của nước là:

A. 0,47g 

B. 0,47kg 

C. 2kg 

D. 2g


*

Bài 1: Thả một quả cầu nhôm trọng lượng 0,15kg được đun nóng tới 100 vào một trong những cốc nước ở trăng tròn . Sau 1 thời gian, ánh sáng của quả mong và của nước đều bởi 25 . Coi quả mong và nước chỉ truyền nhiệt mang lại nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K. Trọng lượng của nước là:

A. 0,94g. B. 0,94 kg. C. 2 kilogam . D. 2g

ghi rõ cách lm nx :>


Nhiệt lượng quả mong nhôm lan ra:

(Q_tỏa=m_Alcdot c_Alcdotleft(t_1-t ight))

(=0,15cdot880cdotleft(100-25 ight)=9900J)

Nhiệt lượng nước đã thu vào:

(Q_thu=m_nccdot c_nccdotleft(t-t_2 ight))

(=m_nccdot4200cdotleft(25-20 ight)=21000m_ncleft(J ight))

Cân bởi nhiệt: (Q_thu=Q_tỏa)

(Rightarrow21000m_nc=9900)

(Rightarrow m_nc=0,47kg)

Không gồm đáp án


Thả một quả mong nhôm m = 0,105kg được nấu nóng tới 142 0 C vào một trong những cốc nước ở đôi mươi 0 C . Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 42 0 C . Tính trọng lượng nước, coi như chỉ gồm quả ước và nước truyền nhiệt cho nhau, C A l = 880 J / k g . K , C H 2 O = 4200 J / k g . K

A. 73,3g

B. 100g

C. 10g

D. 7,33g
Xem thêm: 2 Cách Làm Chả Bò (Giò Bò) Tại Nhà Dai Ngon Hấp Dẫn, Cách Làm Chả Bò Thơm Ngon, Dai Giòn Siêu Hấp Dẫn

Nhiệt lượng do quả cầu bằng nhôm tỏa ra:

Nhiệt lượng vày nước thu vào là:

Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:

Đáp án: B


một ấm nhôm có khối lượng 360g chứa 1,2 lít nước biết ánh nắng mặt trời ban đâu là 24 độ c thả vào ấm 1 quả cầu có khối lượng 500g sẽ nung rét tới 200 độ c biết Biết sức nóng dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K hãy tính ánh nắng mặt trời cuối của hệ khi cân bằng


Thả một quả ước nhôm trọng lượng 0,15 kilogam được đun nóng tới 100 o C  vào một ly nước ở đôi mươi o C . Sau 1 thời gian, ánh nắng mặt trời của quả mong và của nước đều bằng 25 o C . Coi quả ước và nước chỉ truyền nhiệt mang lại nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm cùng nước là 800 J/kg.K, 4200 J/kg.K. Cân nặng của nước là:

A. 0,47 g

B. 0,471 kg

C. 2 kg

D. 2 g


Ta có:

Nhôm m 1 = 0 , 15 c 1 = 880 J / k g . K t 1 = 100 o C

Nước  m 2 = ? c 2 = 4200 J / k g . K t 2 = 20 o C  

Nhiệt độ cân đối t = 25°C

Nhiệt lượng nhưng quả cầu nhôm tỏa ra là: Q1 = m1c1(t1 – t)

Nhiệt lượng mà nước nhận được là: Q2 = m2c2(t – t2)

Áp dụng phương trình cân đối nhiệt, ta có:

Q1 = Q2 ⇔ m1c1(t1 – t) = m2c2(t – t2)

⇔ 0,15.880.(100 – 25) = m2.4200.(25 – 20)

⇔ m2 = 0,471 kg

⇒ Đáp án B


người ta thả 1 trái cầu bằng nhôm có trọng lượng 1,05 kilogam được đun cho nóng ở 142 độ vào vào bình nước ở sức nóng độ trăng tròn độ, sau 1 thời hạn nhiệt độ quả ước và nước đều bằng 42 độ Biết nhiệt dung riêng rẽ của nhôm là 880 J/kg.K và nhiệt dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K. Làm lơ sự mất đuối nhiệt. Tính khối lượng nước vào bình?

 


Đun lạnh 1 miếng nhôm có trọng lượng 0,35 kilogam rồi thả vào trong 1 bình bao gồm chưa 1kg nước ở ánh nắng mặt trời 25 độ C nhiệt độ độ sau khoản thời gian cân bằng là 30 độ C Biết nhiệt dung riêng rẽ của nhôm là 880J/kg.K của nước là 4200J/kg.Ka Tính nhiệt ít nước thu vào b tính nhiệt độ đọ thuở đầu của nhôm 

 


a) sức nóng lượng nc thu vào: 

Qthu = m2 . C2 . Δ2 = 1 . 4200 . ( 30-25) = 21000J

b) Theo PT thăng bằng nhiệt, ta có: 

Qthu = Qtoả

⇒ Qtoả = 21000J

Mà: Qtoả = m1 . c1 . Δ1

⇒ 0,35 . 880 . (t1 - 30) = 21000

⇔ 308t1 - 9240 = 21000

⇔ 308t1 = 30240

⇔ t1 = (dfrac30240308approx98,18)độ C

bn kt lại xem


Người ta thả một quả ước nhôm trọng lượng 200g đã được nung lạnh tới 100oCvào mộtcốc nước sinh hoạt 20oC. Sau 1 thời gian, ánh nắng mặt trời của nước tăng cho 27oC.a) nhiệt độ của quả mong nhôm ngay trong khi cân bởi nhiệt là bao nhiêu?b) Tính nhiệt lượng vị quả cầu tỏa ra. Biết sức nóng dung riêng của nhôm là 880 J/kg.kc) Tính khối lượng nước vào cốc. Biết nhiệt độ dung riêng của nước là 4200 J/kg.k
Xem thêm: Cách Đổ Bóng Trong Photoshop Cs6, Tạo Hiệu Ứng Đổ Bóng Trong Photoshop

a) ánh nắng mặt trời của miếng nhôm ngay trong lúc có cân đối nhiệt là 27oC.b) nhiệt lượng bởi quả mong tỏa ra

Q1 = m1C1(t1 –t) = 0,2.880.(100 – 27) = 12848Jc) sức nóng lượng vày nước thu vào nhằm tăng nhiệt độ đến 27oCQ2 = m2C2(t-t2) = m2.4200.(27-20) = (29400.m_2)Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:Q1 = quận 2 => 12848= (29400.m_2)m2 =(frac1284829400=0,44kg)Vậy trọng lượng của nước là 0,44kg.


Thả một trái cầu bởi nhôm có cân nặng 0.2 kg được đun nóng tới (100^0C) vào trong 1 cốc nước ở (20^0C) .Sau 1 thời hạn nhiệt độ của quả ước và của nước phần nhiều bằng (27^0C).

a)Tính sức nóng lượng quả mong tỏa ra Biết nhiệt dung riêng rẽ của nhôm là 880J/kg.K

b)Tính cân nặng của nước trong ly . Chỉ tất cả nước với cốc dàn xếp nhiệt cùng với nhau