THẢ MỘT QUẢ CẦU BẰNG NHÔM KHỐI LƯỢNG 0 105KG

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0 105kg

*

Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0,105Kg được đun nóng tới nhiệt độ 142°C vào 1 cốc nước 20°C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm 880J/Kg.K , nhiệt dung riêng của nước 4200J/Kg.K


*

Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 100 0 C vào một cốc nước ở 20 0 C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25 0 C. Coi quả cầu và nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước là 880J/kg.k và 4200J/kg.K. Khối lượng của nước là:

A. 0,47g 

B. 0,47kg 

C. 2kg 

D. 2g


*

Bài 1: Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 100 vào một cốc nước ở 20 . Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25 . Coi quả cầu và nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K. Khối lượng của nước là:

A. 0,94g. B. 0,94 kg. C. 2 kg . D. 2g

ghi rõ cách lm nx :>


Nhiệt lượng quả cầu nhôm tỏa ra:

\(Q_{tỏa}=m_{Al}\cdot c_{Al}\cdot\left(t_1-t\right)\)

\(=0,15\cdot880\cdot\left(100-25\right)=9900J\)

Nhiệt lượng nước đã thu vào:

\(Q_{thu}=m_{nc}\cdot c_{nc}\cdot\left(t-t_2\right)\)

\(=m_{nc}\cdot4200\cdot\left(25-20\right)=21000m_{nc}\left(J\right)\)

Cân bằng nhiệt: \(Q_{thu}=Q_{tỏa}\)

\(\Rightarrow21000m_{nc}=9900\)

\(\Rightarrow m_{nc}=0,47kg\)

Không có đáp án


Thả một quả cầu nhôm m = 0,105kg được đun nóng tới 142 0 C vào một cốc nước ở 20 0 C . Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 42 0 C . Tính khối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau, C A l = 880 J / k g . K , C H 2 O = 4200 J / k g . K

A. 73,3g

B. 100g

C. 10g

D. 7,33g
Xem thêm: 2 Cách Làm Chả Bò (Giò Bò) Tại Nhà Dai Ngon Hấp Dẫn, Cách Làm Chả Bò Thơm Ngon, Dai Giòn Siêu Hấp Dẫn

Nhiệt lượng do quả cầu bằng nhôm tỏa ra:

Nhiệt lượng do nước thu vào là:

Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:

Đáp án: B


một ấm nhôm có khối lượng 360g chứa 1,2 lít nước biết nhiệt độ ban đâu là 24 độ c thả vào ấm 1 quả cầu có khối lượng 500g đã nung nóng tới 200 độ c biết Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K hãy tính nhiệt độ cuối của hệ khi cân bằng


Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15 kg được đun nóng tới 100 o C  vào một cốc nước ở 20 o C . Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25 o C . Coi quả cầu và nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước là 800 J/kg.K, 4200 J/kg.K. Khối lượng của nước là:

A. 0,47 g

B. 0,471 kg

C. 2 kg

D. 2 g


Ta có:

Nhôm m 1 = 0 , 15 c 1 = 880 J / k g . K t 1 = 100 o C

Nước  m 2 = ? c 2 = 4200 J / k g . K t 2 = 20 o C  

Nhiệt độ cân bằng t = 25°C

Nhiệt lượng mà quả cầu nhôm tỏa ra là: Q1 = m1c1(t1 – t)

Nhiệt lượng mà nước nhận được là: Q2 = m2c2(t – t2)

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

Q1 = Q2 ⇔ m1c1(t1 – t) = m2c2(t – t2)

⇔ 0,15.880.(100 – 25) = m2.4200.(25 – 20)

⇔ m2 = 0,471 kg

⇒ Đáp án B


người ta thả 1 quả cầu bằng nhôm có khối lượng 1,05 kg được đun nóng ở 142 độ vào trong bình nước ở nhiệt độ 20 độ, sau 1 thời gian nhiệt độ quả cầu và nước đều bằng 42 độ Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt. Tính khối lượng nước trong bình?

 


Đun nóng 1 miếng nhôm có khối lượng 0,35 kg rồi thả vào một bình có chưa 1kg nước ở nhiệt độ 25 độ C nhiệt độ sau khi cân bằng là 30 độ C Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K của nước là 4200J/kg.Ka Tính nhiệt lượng nước thu vào b tính nhiệt đọ lúc đầu của nhôm 

 


a) Nhiệt lượng nc thu vào: 

Qthu = m2 . c2 . Δ2 = 1 . 4200 . ( 30-25) = 21000J

b) Theo PT cân bằng nhiệt, ta có: 

Qthu = Qtoả

⇒ Qtoả = 21000J

Mà: Qtoả = m1 . c1 . Δ1

⇒ 0,35 . 880 . (t1 - 30) = 21000

⇔ 308t1 - 9240 = 21000

⇔ 308t1 = 30240

⇔ t1 = \(\dfrac{30240}{308}\approx98,18\)độ C

bn kt lại xem


Người ta thả một quả cầu nhôm khối lượng 200g đã được nung nóng tới 100oCvào mộtcốc nước ở 20oC. Sau một thời gian, nhiệt độ của nước tăng đến 27oC.a) Nhiệt độ của quả cầu nhôm ngay khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu?b) Tính nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.kc) Tính khối lượng nước trong cốc. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.k
Xem thêm: Cách Đổ Bóng Trong Photoshop Cs6, Tạo Hiệu Ứng Đổ Bóng Trong Photoshop

a) Nhiệt độ của miếng nhôm ngay khi có cân bằng nhiệt là 27oC.b) Nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra

Q1 = m1C1(t1 –t) = 0,2.880.(100 – 27) = 12848Jc) Nhiệt lượng do nước thu vào để tăng nhiệt độ đến 27oCQ2 = m2C2(t-t2) = m2.4200.(27-20) = \(29400.m_2\)Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:Q1 = Q2 => 12848= \(29400.m_2\)m2 =\(\frac{12848}{29400}=0,44kg\)Vậy khối lượng của nước là 0,44kg.


Thả một quả cầu bằng nhôm có khối lượng 0.2 Kg được đun nóng tới \(100^0C\) vào một cốc nước ở \(20^0C\) .Sau 1 thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng \(27^0C\).

a)Tính nhiệt lượng quả cầu tỏa ra Biết Nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K

b)Tính khối lượng của nước trong cốc . chỉ có nước và cốc trao đổi nhiệt với nhau