thang bom co cai quat mo

Thằng Bờm có thêm cái quạt mo
Phú ông van thay đổi tía trườn, chín trâu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông van thay đổi một xâu cá mè
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè
Phú ông van thay đổi một bè mộc lim
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim
Phú ông van thay đổi con cái chim gò mồi
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông van thay đổi bắt xôi, Bờm cười cợt.

Bạn đang xem: thang bom co cai quat mo

Chú giải:
một xâu cá mè: ao sâu cá mè

Các khảo dị:

Thằng Bờm có thêm cái quạt mo

Thằng Bờm rứa cái quạt mo,
Phú ông van thay đổi tía trườn chín trâu.
Bờm rằng: Bờm chẳng mong muốn trâu,
Phú ông van thay đổi con cái hầu rứa phin.
Bờm rằng: Bờm chẳng mong muốn phin,
Phú ông van thay đổi con cái voi chín ngà.
Bờm rằng: Bờm chẳng mong muốn ngà,
Phú ông van thay đổi toà mái ấm mộc lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng mong muốn lim,
Phú ông van thay đổi con cái chim gò bùi nhùi.
Bờm rằng: Bờm chẳng mong muốn bùi nhùi,
Phú ông van thay đổi viên xôi, Bờm cười cợt.

Xem thêm: cach tat numlock tren laptop

Cười lên tía giờ Bờm ơi,
Cười lên tía giờ mang đến đời đắng cay.

Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, VN ganh đua văn tuyển tập, Sở Quốc gia giáo dục và đào tạo xuất bạn dạng, TP Hà Nội, 1951
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội mái ấm văn, 2007

Xem thêm: canh khuat cua vat the duoc ve bang

Thằng Bờm có thêm cái quạt mo; Phú ông van thay đổi tía trườn, chín trâu
Thằng Bờm có thêm cái quạt mo: Thằng Bờm có thêm cái quạt mo; Phú ông van thay đổi tía trườn, chín trâu; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu; Phú ông van thay đổi một xâu cá mè; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè; Phú ông van thay đổi một bè mộc lim; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim; Phú ông van thay đổi con cái chim gò mồi; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi; Phú ông van thay đổi bắt xôi, Bờm cười cợt.
Thằng Bờm có thêm cái quạt mo
Thằng Bờm có thêm cái quạt mo: Thằng Bờm có thêm cái quạt mo; Phú ông van thay đổi tía trườn, chín trâu; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu; Phú ông van thay đổi ao sâu sắc cá mè; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè; Phú ông van thay đổi một bè mộc lim; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim; Phú ông van thay đổi con cái chim gò mồi; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi; Phú ông van thay đổi bắt xôi, Bờm cười cợt.
Thằng Bờm | Thằng Bờm có thêm cái quạt mo
Thằng Bờm có thêm cái quạt mo: Thằng Bờm có thêm cái quạt mo; Phú ông van thay đổi tía trườn, chín trâu; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu; Phú ông van thay đổi một xâu cá mè; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè; Phú ông van thay đổi một bè mộc lim; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim; Phú ông van thay đổi con cái chim gò mồi; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi; Phú ông van thay đổi bắt xôi, Bờm cười cợt.