Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

     

BDK - Tháng 8-1947, trong Thư gửi thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó”.

Bạn đang xem: Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc


*

Thanh niên TP. Bến Tre hăng hái lên đường xây dựng quân đội. Ảnh:Đặng Thạch

Thực tế trong quá trình lãnh đạo đất nước, qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thanh niên quân đội với ý chí quyết tâm và tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”… đã kịp thời cổ vũ, động viên tuổi trẻ chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công hiển hách.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức đoàn các cơ quan, đơn vị thể hiện chương trình hành động gắn với công trình, phần việc và luôn bám sát phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Triển khai và thực hiện hiệu quả các mô hình: “Chi đoàn kỷ luật nghiêm”, “Nuôi heo đất”, “Tiết kiệm điện”, “Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Khu vực học tập, tiếp cận thông tin”, “Hũ gạo tiết kiệm”; cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội” và chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”… tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham dự giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” do cấp trên tổ chức đạt kết quả tốt.

Xem thêm: Giỗ Tổ Hùng Vương Tiếng Anh, Giỗ Tổ Hùng Vương Trong Tiếng Anh

Để đáp ứng với thời kỳ mới, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong thời gian tới, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn trong các cấp bộ Đoàn”. Đổi mới hình thức, phương pháp học tập lý luận chính trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Chú trọng giáo dục truyền thống, ý thức tự lực, tự cường, phát huy vai trò tích cực của thanh niên quan tâm đến các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, tiếp thu và chọn lọc cái hay, cái đẹp; đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, văn hóa độc hại, xứng đáng với lời dạy của Bác: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người, cuộc sống mới”.

Xem thêm: Lộc Bất Tận Hưởng Là Gì ? Lộc Bất Tận Hưởng Nghĩa Là Gì

Để phát huy tốt vai trò của thanh niên lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trong chương trình công tác của mỗi cấp ủy đảng luôn xác định rõ hơn trách nhiệm lãnh đạo và xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh, gắn liền với công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đoàn thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm, xây dựng nhiều mô hình hay, tạo sự lan tỏa, nhiều tấm gương tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng, góp phần giáo dục, tạo niềm tin cho đoàn viên, thanh niên trong học tập và công tác.