there is much more water than land

There is much more water than thở land on the surface of the earth. The se dịch - There is much more water than thở land on the surface of the earth. The se Việt thực hiện thế này nhằm nói

Bạn đang xem: there is much more water than land

There is much more water than thở land on the surface of the earth. The seas and oceans cover nearly four-fifths of the whole world, and only one-fifths of its. If you traveled over the earth in different directions, you would have lớn spend much more of your time moving on water than thở on roads or railways. We sometimes forget that for every mile of land there is four miles of water.
There is much water on the surface of our earth that we have lớn use two words lớn describe. We use the word seas lớn describle those parts of water surface which is only a few hundreds of miles wide, the word oceans lớn describe the huge areas of water which are thousands of miles wide and very deep

0/5000

Chúng tao có rất nhiều nước rộng lớn khu đất bên trên mặt phẳng của ngược khu đất. Biển và hồ nước bao hàm ngay sát tứ phần năm của toàn trái đất, và duy nhất fifths của của chính nó. Nếu các bạn cút phượt bên trên ngược khu đất nhập phía không giống nhau, các bạn sẽ nên đầu tư nhiều hơn nữa nữa thời hạn của khách hàng dịch chuyển bên trên mặt mũi nước rộng lớn bên trên tuyến đường hoặc đường tàu. Chúng tao thỉnh thoảng quên rằng so với từng dặm của khu đất này là tứ dặm nội địa.Có nhiều nước bên trên mặt phẳng của ngược khu đất của Cửa Hàng chúng tôi tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục dùng nhị kể từ nhằm tế bào mô tả. Chúng tôi dùng kể từ đại dương nhằm describle những phần tử của mặt phẳng nước này là duy nhất vài ba trăm dặm rộng lớn, những hồ nước kể từ nhằm tế bào mô tả những điểm rộng lớn của nước này là hàng trăm ngàn dặm rộng lớn và rất rất sâu

đang được dịch, sướng lòng đợi..

Xem thêm: ban dang lam gi tieng anh

Có nước nhiều hơn nữa đối với khu đất bên trên mặt phẳng của ngược khu đất. Các đại dương và hồ nước bao hàm ngay sát tứ phần năm của toàn trái đất, và có duy nhất một phần năm của chính nó. Nếu các bạn cút phượt bên trên ngược khu đất bám theo những phía không giống nhau, các bạn sẽ nên đầu tư nhiều hơn nữa nữa thời hạn của khách hàng dịch chuyển bên trên mặt mũi nước rộng lớn bên trên lối hoặc đường tàu. Thông thường tất cả chúng ta quên rằng cho từng dặm khu đất với tứ dặm của nước.
Có nhiều nước bên trên mặt phẳng của ngược khu đất tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta nên dùng nhị kể từ nhằm mô tả. Chúng tôi dùng những vùng đại dương kể từ nhằm describle những phần của mặt phẳng nước tuy nhiên chỉ là một trong những vài ba trăm dặm rộng lớn, những hồ nước kể từ nhằm tế bào mô tả những điểm to lớn của nước tuy nhiên là hàng trăm ngàn dặm rộng lớn và rất rất sâu

đang được dịch, sướng lòng đợi..

Các ngôn từ khác

Hỗ trợ dụng cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện nay ngôn từ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn từ.

Xem thêm: cach trong cay lua kieng