thuc hien phan ung cracking m gam isobutan

Câu hỏi:

21/09/2019 41,076

Bạn đang xem: thuc hien phan ung cracking m gam isobutan

Thực hiện tại phản xạ cracking m gam isobutan, nhận được lếu ăn ý A bao gồm những hiđrocacbon. Dẫn lếu ăn ý A qua loa bình nước brom đem hòa tan 6,4 gam brom. Nước brom mất mặt màu sắc không còn, đem 4,704 lít lếu ăn ý khí B (đktc) bao gồm những hiđrocacbon bay rời khỏi. Tỉ khối khá B đối với hiđro vì chưng 117/7 . Giá trị của m là:

A. 8,7 gam

Đáp án chủ yếu xác

Khi dẫn lếu ăn ý A bao gồm những hidrocacbon qua loa hỗn hợp brom, brom bị mất mặt màu sắc hết   => anken nhập lếu ăn ý A hoàn toàn có thể còn dư.

Ta thấy:  hh khí = 33,43  < MC3H6 = 42

=> khí cút thoát ra khỏi hỗn hợp brom đem C3H6  => nC3H6 phản xạ = nBr2 = 0,04 mol

Áp dụng toan luật bảo toàn lượng tớ có:

mC4H10 = mC3H6 phản ứng + mhh khí = 0,04.42 + 0,221.234/7 = 8,7 (g)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi crackinh trọn vẹn luôn tiện tích ankan X nhận được tía thể tích lếu ăn ý Y (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng chừng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2  bằng 12. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14

B. C3H8

C. C4H10

D. C5H12

Câu 2:

Craking n-butan nhận được 35 mol lếu ăn ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần butan khồng hề bị craking. Giả sử chỉ mất những phản xạ tạo nên những thành phầm bên trên. Cho A  qua bình nước brom dư thấy sót lại trăng tròn mol khí. Nếu nhen nhóm cháy trọn vẹn A thì nhận được x  mol CO2. Hiệu suất phản xạ tạo nên lếu ăn ý A là:

A. 57,14%

B. 75,00%

C. 42,86%

D. 25,00%

Câu 3:

Khi crackinh trọn vẹn một ankan X nhận được lếu ăn ý Y (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng chừng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 vì chưng 29. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14

Xem thêm: doan thanh nien cong san ho chi minh tieng anh la gi

B. C3H8

C. C4H10

D. C5H12 

Câu 4:

Craking 40 lít n-butan nhận được 56 lít lếu ăn ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần n-butan khồng hề bị craking (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng chừng và áp suất). Giả sử chỉ mất những phản xạ tạo nên những thành phầm bên trên. Hiệu suất phản xạ tạo nên lếu ăn ý A là:

A. 40%

B. 20%

C. 80%

D. 20%.

Câu 5:

Cracking 5,8 gam C4H10 được lếu ăn ý khí X. Khối lượng H2O nhận được khi nhen nhóm cháy trọn vẹn X là:

A. 9g

B. 4,5 g

C. 36g

D. 18g

Câu 6:

Cracking 560 lít C4H10 nhận được 1010 lít lếu ăn ý khí X không giống nhau. thạo những thể tích khí đều đo ở đktc. Tính thể tích C4H10 khồng hề bị cracking

A. 100 lít

B. 110 lít

C. 60 lít

D. 500 lít

Xem thêm: cach ghi so de

TÀI LIỆU VIP VIETJACK