Hướng dẫn giải unit 1

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 B. Speaking trang 14-15

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1 B. Speaking để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 10 dễ dàng sẵn sàng bài nhằm học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải unit 1

*

B. Speaking (Trang 14-15 SGK tiếng Anh 10)

Task 1. quan is a tenth-grade student. He goes khổng lồ school every morning. Below is his weekly timetable. Ask và answer questions with a partner, using the information from the timetable. (Quân là học sinh lớp 10. Cậu ấy tới trường mỗi buổi sáng. Dưới đấy là thời khóa biểu sản phẩm tuần của cậu ấy. Hỏi và trả lời các thắc mắc với bạn học, sử dụng thông tin từ thời khóa biểu.)

A: What time does he have Civic Education lesson on Monday?

B: (He has Civic Education) at 7:15.

A: What lesson does he have next?

B: (He has) Information Technology.

A: What day does he have Literature?

B: (He has Literature) on Tuesday, Wednesday và Saturday.

A: How many periods a week does he have?

B: (He has) three periods.

A: What class does he have the first period on Thursday?

B: (He has) English lesson.

A: How many English periods a week does he have?

B: (He has) three periods.

Xem thêm: The Pros And Cons Of Living In A City : Pros And Cons, Top 10 Disadvantages Of City Life

A: Does he have double or single periods?

B: (He has) only single periods.

trường đoản cú vựng một số trong những môn học:Civic Education: giáo dục và đào tạo công dânInformation Technology: công nghệ thông tin (Tin học)Maths: ToánPhysics: thứ LýLiterature: Văn họcBiology: Sinh họcChemistry: Hóa họcGeography: Địa lýHistory: định kỳ sửPhysical Education: giáo dục đào tạo thể hóa học (Thể dục)Class Meeting: sinh sống lớpTask 2. Talk about Quan"s activities, using the pictures below. (Hãy nói đến các hoạt động vui chơi của Quân, sử dụng những tranh mặt dưới.)

Quan gets up at 14:00. He reads books at 14:15. At 16:30, he watches TV. At 17:00 he rides to the stadium. He plays football with his friends at 17:15. He rides home at 18:30. He takes a bath at 18:45. At 19:00, he has dinner with his family. At 20:00 he does his homework.

Task 3. Tell your classmates about your daily routine. (Hãy nhắc cho các bạn cùng lớp về các hoạt động thường ngày của em.)

I always get up at 5:30. After a ten-minute morning exercise, I take a bath. Then I have a look at my exercises & learn all my lessons for the day again. At 6 o"clock, I have breakfast. Then I leave trang chủ for school on my bike at 6:30.

I have five classes every morning, except for Saturday. I have only four. I have classes from 7 untill 11:20 a.m. Và usually have lunch at 12. Alter lunch. I usually take a short nap, about twenty minutes. In the afternoon. I study all my lessons and do exercises or homework given in the morning classes.

Xem thêm: Công Thức Tính Gia Tốc Hướng Tâm Đơn Vị, Định Nghĩa Vecto Gia Tốc Góc, Gia Tốc Hướng Tâm

After dinner, I usually watch TV untill 7:30. Then I study and do extra exercises. I usually go lớn bed at 10:30.