BÀI TẬP 1 TRANG 64 SGK TIẾNG ANH LỚP 11

     

Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 C. Listening Trang 60-61

Loạt bài soạn, giải bài xích tập giờ Anh lớp 11 Unit 5 C. Listening Trang 60-61 sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 11 dễ dàng sẵn sàng bài nhằm học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập 1 trang 64 sgk tiếng anh lớp 11

*

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Ask và answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. Have you ever done a survey? (Bạn vẫn từng tiến hành một cuộc điều tra khảo sát nào chưa?)

=> No, I haven"t.

2. do you know where Perth is? (Bạn bao gồm biết tp Perth nơi đâu không?)

=> Yes. Perth is the capital & largest thành phố of the Australian state of Western Australia.

=> No. I don"t know.

- Listen and repeat.

effective: bao gồm hiệu quảmaturity: sự trưởng thành
weaknesses: chứng trạng yếu đuốiperformance: cuộc biểu diễn
self-respect: sự từ trọngacademic: (thuộc) học tập viện, đại học

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Bài nghe:

Task 1. Listen and choose the best option lớn complete the following sentences. (Nghe và lựa chọn đáp án cực tốt để kết thúc câu sau.)

Gợi ý:

1. D2. B3. B4. B

Task 2. Listen again & answer the questions. (Nghe lại và vấn đáp các câu hỏi.)

Bài nghe:

1.

Xem thêm: Trên Bia Mộ Trang Trí Mô Hình Hệ Mặt Trời, Bia Mộ Dracula

Where did the survey take place? (Cuộc điều tra đã được triển khai ở đâu?)

=> It took place in Perth.

2. What percentage of the students felt mutual respect was essential for effective learning khổng lồ take place? (Có bao nhiêu phần trăm học viên nghĩ rằng sự tôn trọng lẫn nhau là quan trọng cho việc học tập có hiệu quả?)

=> 80 percent of the students.

3. What did the older students feel? (Các sinh viên không giống nghĩ gì?)

=> They felt that they should be allowed lớn give some input into school decision making.

Nội dung bài xích nghe:

In an informal survey carried out in Perth, western of Australia, students were asked to give their views on what makes an effective school. 80 per cent of the students felt that mutual respect in the classroom was essential learning to take place. This implied that students should be treated as individuals with both their strengths và their weaknesses. 60 per cent of the students felt they should be encouraged khổng lồ set realistic goals for their learning, and to have positive attitudes towards themselves and others.

About 55 per cent of the students expected their teachers to be motivated and interested in what they were doing: this would then reflect in their performance of the students. Nearly all the students believed that learning should be centered on important life skills such as communication, building self-respect và self- confidence, the ability to learn from failure, và time management, suited lớn the maturity of the students concerned.

One hundred per cent of the students felt that the social side of school was as important as academic activities. The older students felt that they should be allowed to lớn give some input school decision making a direct effect on students.

Hướng dẫn dịch:

Trong một khảo sát không trang trọng gần đây được triển khai ở Perth, miền tây của Úc, học viên được yêu cầu đưa ra quan điểm về điều gì tạo sự một ngôi trường hiệu quả. 80% học sinh cảm thấy rằng sự tôn trọng lẫn nhau trong lớp học tập là buộc phải thiết. Điều này ám chỉ rằng học sinh nên được đối xử như những cá thể với cả ưu cùng khuyết điểm. 60% học sinh cảm thấy rằng đề xuất được khuyến khích đặt ra mục tiêu thiết thật cho câu hỏi học, và phải có thái độ tích cực đào bới chính phiên bản thân mình và tín đồ khác.

Khoảng 55% học sinh mong muốn giáo viên họ sẽ tạo động lực và lưu ý đến việc họ đã làm: điều này sau đó sẽ phản ảnh ở công dụng học tập của học tập sinh. Gần như tất cả học viên tin rằng việc học nên triệu tập vào những năng lực sống đặc biệt chẳng hạn như giao tiếp, từ trọng và tự tin, kỹ năng học từ thất bại, và cai quản thời gian, cân xứng với sự cứng cáp của học tập sinh.

100% học sinh cảm thấy rằng nghành xã hội của giáo dục đào tạo cũng quan trọng đặc biệt như nghành nghề dịch vụ học thuật. Những học sinh lớn hơn cảm thấy chúng buộc phải được phép chuyển ra quyết định vào học trường nào hiệu quả cho chúng.

After you listen (Sau khi chúng ta nghe)

Work in groups. Discuss the question: Which do you think is more essential for better learning - good teachers or good textbooks? (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: Theo chúng ta thì đâu là điều kiện cho vấn đề học tốt hơn: giáo viên giỏi hay sách giáo khoa tốt?)

Bài nghe:

Gợi ý:

A: Which vì you think is more essential for better learning - good teachers or good textbooks?

B: Textbooks are essential teaching and learning materials in any programme & syllabus. Having good textbooks is very important. Good textbooks provide students with adequate knowledge, skills & practice. Good textbooks also guide students how lớn learn và help them study effectively on their own.

Xem thêm: Mắt Một Người Có Khoảng Nhìn Rõ Từ 10Cm Đến 50Cm

C: However, having good teachers may be more important than having good textbooks because a good teacher can turn a poor chất lượng textbook into an interesting one. In fact, a good teacher can even replace the textbook, motivate students lớn learn, & train them lớn use self-studying skills. Besides that, the teachers must take responsibilities for the students" learning.