Tiếng anh 7 unit 2 communication

     

(Làm theo cặp. đàm luận và viết F (sự thật - Fact) hoặc M (chuyện hoang con đường - Myth) cho mỗi câu.)

*

Hướng dẫn giải:

1. F

2. M

3. F

4. F

5. M

6. M

Tạm dịch:

1. Sự thật hay chuyện hoang con đường về mức độ khỏe?

2. Fan mà mỉm cười nhiều hơn thế thì hạnh phúc hơn. (F)

3. Ngủ vào ngày cuối tuần giúp bạn phục sinh sau 1 tuần bận rộn. (M)

4. Ản cá tươi, như Sushi, và bạn sẽ khỏe hơn. (F)

5. Ngồi gần tv sẽ khiến tổn hại mang đến mắt. (F)

6. Nhặt cấp tốc thức ăn uống mà bạn làm rơi, thức ăn sẽ bình yên để các bạn ăn. (M)

7. Người ăn uống chay không có đủ vitamin vào thức nạp năng lượng của họ. (M)

2. Listen lớn the radio show about health facts or myths and kiểm tra your answers in 1

(Nghe công tác phát thanh về những sự thật hay chuyện hoang con đường về sức khỏe và bình chọn câu trả lời của doanh nghiệp trong phần 1.)

Click tại phía trên để nghe:

*

Audio script:

A: So, can we smile more to lớn live longer?

B: Yes, that’s absolutely true.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 2 communication

A: Does sleeping in help your recover?

B: No, false. Waking up at the same time is better.

A: Should we eat more fresh fish, like sushi?

B: No. Sushi is great. But we shouldn’t eat too much.

A: and sitting too close to the TV?

B: No, it’s not how close you sit. It’s how long you watch TV for.

A: How about picking up food we drop. It is OK?

B: No, that’s a myth! You shouldn’t eat it, ever!

A: OK, last one. Vì vegetarians get less vitamins?

B: No, that’s false. You don’t need meat lớn get your vitamins.

Dịch Script:

A: Vậy, bạn cũng có thể cười nhiều hơn thế để sống lâu hơn không?

B: Vâng, điều đó hoàn toàn đúng.

A: Ngủ giúp đỡ bạn phục hồi bắt buộc không?

B: Không, không nên rồi. Thức dậy và một lúc là tốt hơn.

Xem thêm: Bộ Sưu Tập Hình Ảnh Cha Mẹ Vất Vả, Top 9 Hình Ảnh Cha Mẹ Vất Vả 2022

A: bọn họ có nên ăn đủ cá tươi hơn, như sushi không?

B: Không. Sushi thiệt tuyệt. Nhưng chúng ta không nên nạp năng lượng quá nhiều.

A: cùng ngồi quá gần TV?

B: Không, đó chưa hẳn là cách các bạn ngồi. Các bạn xem TV bao thọ rồi.

A: Làm cố gắng nào về vấn đề gắp thức ăn bọn họ rơi. Chẳng sao chứ?

B: Không, đó là 1 trong quy tắc! Bạn không nên ăn nó, lúc nào hết!

A: OK, cuối cùng. Người dùng đồ chay có không nhiều vitamin rộng không?

B: Không, điều đó là sai. Chúng ta không yêu cầu thịt để mang vitamin.

3. Discuss the following in groups

(Thảo luận các câu sau vào nhóm.)

*

Hướng dẫn giải:

1. - Eat more fresh fish, lượt thích sushi, and you will be healthier. Because I think that eating the fresh fish or meat is not good for your health. It can make you have stomachache. 

Tạm dịch:

1. Câu nào làm bạn không thể tinh được nhất? tại sao?

- Ăn cá tươi, như Sushi, và bạn sẽ khỏe hơn. Cũng chính vì tôi nghĩ ăn thịt cá sống không tốt cho mức độ khỏe. Nó có thể làm cho bạn bị đau bụng.

2. Bạn có biết ngẫu nhiên sự thật hay chuyện hoang con đường về sức khỏe ở nước ta không?

4. Work in groups. Think of some ideas about health that are true. Then think of some that are false

(Làm theo nhóm. Nghĩ về về những phát minh về sức khỏe mà đứng thực sự. Tiếp nối nghĩ về vài dòng không đúng.)

Example:

1. You can avoid some disease by keeping yourself clean. (This is true.)

2 You will turn orange when you eat a lot of oranges. (This is false.)

Tạm dịch:

1. Chúng ta cũng có thể tránh vài ba bệnh bằng cách giữ bạn dạng thân sạch sẽ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Cổng Com Máy Tính Vào Tổng Đài, Cách Kiểm Tra Cổng Com Máy Tính

2. Bạn sẽ biến thành màu domain authority cam khi bạn ăn các cam.

5. Test another group to lớn see how many of your health myths they can sport

(Kiểm tra nhóm khác xem bao nhiêu chuyện truyền thuyết về sức khỏe của khách hàng mà họ hoàn toàn có thể tìm được.)