Tiếng anh lớp 7 trang 18

     

Hướng dẫn soạn, giải bài bác tập giờ Anh lớp 7 Unit 8: A closer look 1 (trang 18 - 19) chi tiết đầy đủ những phần giúp học sinh làm bài tập tiếng Anh 7 thí điểm dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 trang 18


Tiếng Anh 7 Unit 8: A closer look 1 trang 18 - 19

Video giải giờ Anh 7 Unit 8 Films: A closer look 1

1 (trang 18 giờ đồng hồ Anh lớp 7) The following are adjectives which are often used to lớn describe films. Can you địa chỉ cửa hàng some more? (Những tính trường đoản cú sau thường được dùng để diễn tả phim. Chúng ta cũng có thể bổ sung thêm không?)

boring

entertaining

hilarious

violent

gripping

moving

scary

shocking

Hướng dẫn dịch:

boring: tẻ nhạt

entertaining: thú vị

interesting: thú vị

hilarious: hài hước

violent: bạo lực

crazy: đáng sợ

ripping: hấp dẫn

moving: cảm động

surprising: bất ngờ

scary: đáng sợ

shocking: khiến sốc

funny: hài hước

Complete the sentences using the adjectives in the list above (Hoàn thành các câu sau sau, thực hiện những tính từ bên trên)

1. Mr Bean is a ______ film – I was laughing from beginning lớn end.

2. Titanic is a ______ film. I cried at the end.

3. The film was so ______ that we almost fell asleep.

4. I couldn’t take my eyes off the screen because the film was so ______.

5. Pirates of Southeast Asia is a ______ documentary. I couldn’t believe it!

6. You will be frightened when you see that film. It is a very ______ film.

7. There were too many fights in the kích hoạt film. It was too ______.

8. You will enjoy the film. It is so ______.

Đáp án:

1. Hilarious

2. Moving

3. Boring

4. Gripping

5. Shocking

6. Scary

7. Violent

8. Entertaining

Hướng dẫn dịch:

1. Mr Bean là một tập phim vui nhộn - tôi vẫn cười từ đầu đến cuối.

2. Titanic là một bộ phim truyện cảm động. Tôi sẽ khóc khi kết thúc.

3. Tập phim nhàm ngán đến mức công ty chúng tôi gần như sải ra ngủ.

4. Tôi cấp thiết rời mắt khỏi màn hình hiển thị vì bộ phim truyện quá hấp dẫn.

5. Cướp biển lớn Đông nam Á là một bộ phim truyện tài liệu gây chấn động. Tôi bắt buộc tin được!

6. Các bạn sẽ sợ hãi khi xem bộ phim đó. Đó là một tập phim rất đáng sợ.

7. Có rất nhiều cảnh võ thuật trong phim hành động. Nó quá bạo lực.

8. Bạn sẽ thích bộ phim. Nó khôn cùng giải trí.

2 (trang 18 tiếng Anh lớp 7) Complete the table with the -ed and -ing forms of the adjectives. (Hoàn thành bảng cùng với dạng -ed hoặc -ing của những tính từ)

Đáp án:

1. Interested (hứng thú)

2. Embarrassing (đáng xấu hổ)

3. Exciting (thú vị)

4. Disappointed (thất vọng)

5. Exhausted (kiệt sức)

6. Surprising (bất ngờ)

7. Confused (bối rối)

8. Frightening (đáng sợ)

3 (trang 18 tiếng Anh lớp 7) Choose the correct adjectives. (Chọn tính trường đoản cú đúng)

1. The end of the film was so moved/moving.

2. The boy was so frightened/frightening by the film that he couldn’t sleep last night.

3. Critics were disappointed/disappointing at his performance as King Lear.

4. I am amazed/amazing that he has won two Oscars for Best Actor.

5. We were terrified/terrifying of the ending of that horror film.

Đáp án:

1. Moving

2. Frightened

3. Disappointed

4. Amazed

5. Terrified

Hướng dẫn dịch:

1. Cuối phim khôn xiết cảm động.

2. Nam nhi trai hết sức sợ bộ phim đến nỗi anh ta quan yếu ngủ được vào tối qua.

3. đơn vị phê bình đã thất vọng về sự màn trình diễn của anh ấy trong vai vua Lear.

4. Tôi đã hào hứng rằng anh ấy đã đoạt giải Oscar cho diễn viên xuất nhan sắc nhất.

5. Shop chúng tôi rất đáng sợ với đoạn cuối phim kinh dị đó.

4a (trang 18 giờ Anh lớp 7) Work in pairs. Look at the questions below. Tell your partner how you felt, using -ed adjectives. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các câu hỏi sau. Kể cho chính mình của bạn nghe về cảm giác của bạn, sử dụng các tính từ bỏ đuôi -ed.)

How did you feel ...

1. Before your last Maths test?

2. When you watched a gripping film?

3. After you watched a horror film?

4. When you got a bad mark?

Gợi ý:

1. I felt worried.

2. I felt excited.

3. I felt frightened.

4. I felt disappointed.

Xem thêm: Cánh Cửa Thần Kỳ Của Doraemon, Chính Hãng Mô Hình Cánh Cửa Thần Kì Udf Doremon

Hướng dẫn dịch:

Câu hỏi

Câu trả lời

Bạn cảm xúc thế như thế nào ...

1. Trước bài kiểm tra Toán ở đầu cuối của bạn?

2. Khi bạn xem một bộ phim truyện hấp dẫn?

3. Sau khi bạn xem một bộ phim truyền hình kinh dị?

4. Khi bạn bị điểm kém?

1. Tôi đã cảm giác lo lắng.

2. Tôi cảm giác phấn khích.

3. Tôi cảm giác sợ hãi.

4. Tôi đã cảm giác thất vọng.

4b (trang 18 giờ Anh lớp 7) Now use -ing adjectives lớn describe these things & experiences in your life (Bây giờ sử dụng tính từ bỏ đuôi -ing để miểu tả các điều và đa số trải nghiệm trong cuộc sống của bạn.)

1. The last film you saw on TV, on DVD, or at the cinema

2. An argument with your friends

3. The result of your last English test

4. The last party you attended

Gợi ý:

1. The last film I saw on TV was called Gone with the wind. It was moving.

2. I had an argument with my friend last week. It was annoying.

3. The result of my last English demo was amazing.

4. The last các buổi party I attended at my brother"s house was exciting.

Hướng dẫn dịch:

1. Bộ phim truyện cuối thuộc tôi xem trên TV có tên Cuốn theo hướng gió. Nó xúc động.

2. Tôi đã có một cuộc tranh cãi xung đột với các bạn của tôi vào tuần trước. Thật là khó chịu.

3. Công dụng bài chất vấn tiếng Anh ở đầu cuối của tôi thật tốt vời.

4. Bữa tiệc cuối thuộc tôi tham dự ở đơn vị anh trai tôi thật thú vị.

5 (trang 19 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Listen và repeat the verbs. Pay attention khổng lồ the sounds /t, /d/, và /ɪd/ at the kết thúc of each verb. (Nghe và lặp lại những động từ bỏ sau. Chú ý các âm gồm chứa âm /t/, /d/ với /ɪd/ sống cuối mỗi đụng từ.)

Bài nghe:


played

watched

closed

needed

waited

walked

danced

hated

bored

Now, in pairs put the words in the correct column. (Bây giờ, theo cặp, đặt các từ vào đúng cột)

*

Đáp án:

/t/

/d/

/ɪd/

watched

danced

walked

played

bored

closed

waited

needed

hated

6 (trang 19 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Work in pairs. Ask và answer questions about the pictures. Then listen to the recording. (Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi với trả lời câu hỏi về những tranh. Kế tiếp nghe bài nghe.)

Bài nghe:


*

Đáp án:

1. She painted her room, didn’t she? - No, she brushed it.

2. They washed the television, didn’t they? - No, they watched it.

3. She closed the window, didn’t she? - No, she opened it.

4. They pulled their motorbike, didn’t they? - No, they pushed it.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy đã sơn phòng của mình, đề xuất không? - Không, cô ấy dọn nó.

2. Họ vẫn rửa tivi, đề xuất không? - Không, họ sẽ xem rồi.

3. Cô ấy đã đóng cửa sổ, nên không? - Không, cô ấy vẫn mở nó ra.

4. Bọn họ kéo xe sản phẩm công nghệ của họ, phải không? - Không, họ đang đẩy nó.

Bài giảng giờ đồng hồ Anh 7 Unit 8 Films: A closer look 1

Unit 8: từ bỏ vựng tiếng Anh: Liệt lê các từ vựng cần học vào bài...

Unit 8: Getting Started (trang 16 - 17): Listen and read a.Read the conversation again và answer the questions...

Unit 8: A closer look 2 (trang 19 - 20): Complete the sentences. Use although + a clause from the box...

Unit 8: Communication (trang 21): Listen to lớn the conversation & fill in the blanks with the words you hear...

Unit 8: Skills 1 (trang 22 - 23): Read Nick"s review of the film Titanic on his blog...

Unit 8: Skills 2 (trang 23): Nick & his father are talking about Tom Hanks, a hollywood film star...

Unit 8: Looking back (trang 24): Think of an example of every type of films in the box...

Xem thêm: Cách Làm Nước Mắm Gừng Đậm Đà Thơm Lừng Ăn Gì Cũng Ngon Tại Nhà

Unit 8: Project (trang 25): Look at the film posters below. Think about the following questions...