tieng anh lop 8 unit 1 skills 2Lời giải bài xích tập luyện Unit 1 lớp 8 Skills 2 trang 15 vô Unit 1: Leisure time Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 1.

Bạn đang xem: tieng anh lop 8 unit 1 skills 2

Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Answer the questions (Trả tiếng những câu hỏi)

1. In your opinion, what activities can we bởi with our friends in our leisure time?

2. Why should we spend time with our friends?

Gợi ý:

1. Playing sports, riding a xe đạp, doing DIY …

2. Because we can connect with other people and become closer with them.

Hướng dẫn dịch:

1. Theo chúng ta, những hoạt động và sinh hoạt này tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện với đồng chí vô thời hạn rảnh rỗi?

- Chơi thể thao, giẫm xe pháo, tự động thực hiện trang bị …

2. Tại sao tất cả chúng ta nên dành riêng thời hạn cho mình bè?

- Bởi vì thế tất cả chúng ta hoàn toàn có thể liên kết với những người dân không giống và trở thành thân ái thiết rộng lớn với chúng ta.

2 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to tướng an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. (Nghe cuộc phỏng vấn với Mark về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi của anh ấy ấy. Chọn câu vấn đáp trúng.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. When does Mark usually have không lấy phí time?

A. At weekends.

B. On Sundays.

C. On Saturdays.

2. Who does he spend his không lấy phí time with?

A. His neighbours and friends.

B. His family and relatives.

C. His family and friends.

Đáp án:

Nội dung bài xích nghe:

Interviewer: When bởi you usually have không lấy phí time?

Mark: I usually have không lấy phí time at the weekend.

Interviewer: So how bởi you spend it?

Quảng cáo

Mark: I spend time to tướng connect with my family on Saturdays. We bởi puzzles, play board games or go camping.

Interviewer: What about Sundays?

Mark: I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we bởi lots of things together.

Interviewer: For example?

Mark: Sometimes I invite them to tướng my house. We cook our favourite food and watch a Clip. It's fun and better phàn nàn going to tướng the cinema.

Interviewer: Do you bởi outdoor activities together?

Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tướng the park to tướng play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tướng see different places in our thành phố.

Interviewer: Thanks for letting us interview you.

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Khi này thì chúng ta đem thời hạn rảnh?

Mark: Tôi thông thường đem thời hạn rảnh vô vào cuối tuần.

Phóng viên: Vậy chúng ta người sử dụng nó như vậy nào?

Quảng cáo

Mark: Tôi dành riêng thời hạn nhằm liên kết với mái ấm gia đình vô những ngày loại bảy. Chúng tôi đùa xếp hình, đùa trò đùa bàn cờ hoặc di chuyển cắm trại.

Phóng viên: Còn Chủ nhật thì sao?

Mark: Tôi thông thường dành riêng công ty nhật mang đến chúng ta của tớ. Tôi mang 1 group chúng ta và Cửa Hàng chúng tôi thực hiện nhiều loại bên nhau.

Phóng viên: Ví dụ như?

Mark: thường thì tôi mời mọc chúng ta cho tới mái ấm tôi. Chúng tôi nấu nướng những khoản mình yêu thích và coi phim. Nó vui vẻ và đảm bảo chất lượng rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.

Phóng viên: Các cậu đem thực hiện những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên bên nhau không?

Mark: Có chứ, Cửa Hàng chúng tôi cực kỳ mến dành riêng thời hạn phía bên ngoài. Chúng tôi cho tới khu dã ngoại công viên và đùa bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó hùn Cửa Hàng chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. thường thì Cửa Hàng chúng tôi giẫm xe pháo xung xung quanh TP. Hồ Chí Minh. Điều cơ mang đến Cửa Hàng chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau vô TP. Hồ Chí Minh.

Phóng viên: Cám ơn tiếp tục nhằm tôi phỏng vấn chúng ta.

3 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to tướng the interview again. Fill in each blank in the table with no more phàn nàn TWO words. (Nghe lại cuộc phỏng vấn. Điền vào cụ thể từng điểm trống không vô bảng không thật HAI kể từ.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. Clip

2. cinema

3. park

4. shape

Xem thêm: cach may ra giuong

5. xe đạp ride

6. places

Giải thích:

1. Thông tin: Mark: Sometimes I invite them to tướng my house. We cook our favourite food and watch a Clip. It's fun and better phàn nàn going to tướng the cinema.

2. Thông tin: Mark: Sometimes I invite them to tướng my house. We cook our favourite food and watch a Clip. It's fun and better phàn nàn going to tướng the cinema.

3. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tướng the park to tướng play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tướng see different places in our thành phố.

5. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tướng the park to tướng play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tướng see different places in our thành phố.

6. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tướng the park to tướng play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tướng see different places in our thành phố.

4 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp thắc mắc.)

1. When bởi you usually have không lấy phí time?

2. What bởi you usually bởi with your friends in your không lấy phí time?

3. Why bởi you bởi these activities?

Gợi ý:

1. At the weekends.

2. We listen to tướng music and dance.

3. Because they’re funny and relaxing.

Hướng dẫn dịch:

1. Quý Khách thông thường đem thời hạn rảnh Lúc nào?

- Vào vào cuối tuần.

2. Quý Khách thông thường làm cái gi với đồng chí vô thời hạn rảnh rỗi?

- Chúng tôi nghe nhạc và nhảy.

3. Tại sao chúng ta thực hiện những hoạt động và sinh hoạt này?

- Bởi vì thế bọn chúng hạnh phúc và thư giãn và giải trí.

5 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write an gmail (80 - 100 words) to tướng a penfriend to tướng tell him / her about what you usually bởi with your friends in your không lấy phí time. Use your answers in 4. (Viết một gmail (80 - 100 từ) cho 1 người chúng ta qua loa thư nhằm rằng với anh ấy/cô ấy về những gì chúng ta thông thường thực hiện với đồng chí của tớ vô thời hạn rảnh. Sử dụng câu vấn đáp của người sử dụng vô 4.)

Gợi ý:

Hi Giang,

It’s nice to tướng hear from you again.

Let u tell you about my leisure activities. At the weekend, I usually listen to tướng music and dance with my close friends. Our favorite songs are Love Story and You belong with u, sometimes we also enjoy other US-UK songs. Last week, we joined a dance club near our school. It’s funny and relaxing to tướng bởi that.

Bye for now,

My

Hướng dẫn dịch:

Chào Giang,

Thật tuyệt Lúc lại được nghe tin cậy kể từ chúng ta.

Hãy nhằm tôi kể cho mình nghe về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi của tôi. Vào vào cuối tuần, tôi thông thường nghe nhạc và dancing với những người dân bạn tri kỷ của tớ. Những bài xích hát yêu thương mến của Cửa Hàng chúng tôi là Chuyện tình và Em thuộc sở hữu anh, thỉnh phảng phất Cửa Hàng chúng tôi cũng hương thụ những bài xích hát US-UK không giống. Tuần trước, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục nhập cuộc một câu lạc cỗ dancing ngay gần ngôi trường học tập của Cửa Hàng chúng tôi. Thật hài hước và thư giãn và giải trí Lúc thực hiện vấn đề này.

Bây giờ thì giã từ,

My

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure time hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1 (trang 10)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1 (trang 14)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking Back (trang 16)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project (trang 17)

Xem tăng tiếng giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside
 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers
 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất đem đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang đến teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-1-leisure-activities.jspGiải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: giot nuoc mat roi tren khuong nhac