Tiết độ sứ là chức quan có nhiệm vụ gì

     

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề tiết độ sứ có nhiệm vụ gì hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Tiết độ sứ – Là gì Wiki
Bạn đang xem: Tiết độ sứ là chức quan có nhiệm vụ gì

Tác giả: cdspvinhlong.edu.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 76879 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Tiết độ sứ (節度使) ban đầu là chức võ quan cai quản quân sự một phiên trấn có nguồn gốc vào thời nhà Đường, Trung Quốc khoảng năm 710-711 nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Dần dần theo dòng thời gian, Tiết độ sự kiêm quản hành chính, tài chính …

Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

Xem Ngay


Tác giả: vi.wikipedia.org

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15065 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tiết độ sứ – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đầu thời Đường, ở biên giới và các nơi hiểm yếu bố trí Đô đốclo quân chính một số châu nhưng do nhà Đường thực hiện phủ binh chế, quân đội phân tán, lại lệ thuộc vào trung ương nên Đô đốc có ít quyền lực, không thể đối phó hiệu quả các cuộc tấn công của ngoại bang ngày một thường xuyên hơn. Khoảng năm 710-… Thời Bắc thuộc Năm 717, nhà Đường bổ nhiệm Tiế… Thời Tự chủ Năm 905, họ Khúc dấy nghiệp, rồi đ… 1....

Xem Ngay


3. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9/wiki/Cao_Bi%E1%BB%81n


Tác giả: null

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 82639 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9/wiki/Cao_Bi%E1%BB%81n. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cao Biền...

Xem Ngay


4. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c


Tác giả: null

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18176 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bắc thuộc...

Xem Ngay


5. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_t%E1%BB%B1_ch%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam


Tác giả: null

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 97165 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_t%E1%BB%B1_ch%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tự chủ...

Xem Ngay


6. Tiết độ sứ – Là gì Wiki


Tác giả: cdspvinhlong.edu.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 2370 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Tiết độ sứ (節度使) ban đầu là chức võ quan cai quản quân sự một phiên trấn có nguồn gốc vào thời nhà Đường, Trung Quốc khoảng năm 710-711 nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Dần dần theo dòng thời gian, Tiết độ sự kiêm quản hành chính, tài chính …

Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

Xem Ngay


7. Tiết độ sứ – Là gì Wiki


Tác giả: wiki.edu.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 93402 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tiết độ sứ – Là gì Wiki. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiết độ sứ (節度使) ban đầu là chức võ quan cai quản quân sự một phiên trấn có nguồn gốc vào thời nhà Đường, Trung Quốc khoảng năm 710-711 nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.Dần dần theo dòng thời gian, Tiết độ sự kiêm quản hành chính, tài chính địa phương và cuối cùng trở thành lãnh ......

Xem Ngay


*

8. "https://giaoducphanthiet.edu.vn/tiet-do-su-la-chuc-quan-co-nhiem-vu-gi/imager_7_5445_700.jpgtiết độ sứ"https://giaoducphanthiet.edu.vn/tiet-do-su-la-chuc-quan-co-nhiem-vu-gi/imager_7_5445_700.jpg là gì? Nghĩa của từ tiết độ sứ trong tiếng Việt. Từ điển ...


Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 92442 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về "https://giaoducphanthiet.edu.vn/tiet-do-su-la-chuc-quan-co-nhiem-vu-gi/imager_7_5445_700.jpgtiết độ sứ"https://giaoducphanthiet.edu.vn/tiet-do-su-la-chuc-quan-co-nhiem-vu-gi/imager_7_5445_700.jpg là gì? Nghĩa của từ tiết độ sứ trong tiếng Việt. Từ điển .... Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiết Độ Sứ. Tên một chức Quan võ.Đời Đường chia thiên hạ thành Châu, Huyện và đặt các đạo. Mỗi đạo có các Quan sứ trông coi. Tại các miền biên cương có giặc giã quấy phá, Vua cho thêm cờ và mao tiết để tăng thêm uy tín. Do đó mới mệnh danh là tiết độ sứ....

Xem Ngay


9. Chế độ tiết độ sứ thời Đường (618 - 907) - THÁNH ĐỊA VIỆT NAM …


Tác giả: thanhdiavietnamhoc.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 74227 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Xuất phát từ những yêu cầu thực tế của việc không ngừn mở rộng lãnh thổ và bảo vệ vùng biên cương, đảm bảo sự lưu thông của con đường buôn bán tơ lụa trên bộ qua các nước Tây vực, các vị vua nhà Đường (618-907) đã đặt ra một chức quan gọi là Tiết độ sứ. Nắm trong tay các quyền quân sự, hành chính, tài chính và giám sát, các Tiết độ sứ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và thế lực, mang trong mình những mưu đồ chính trị riêng, tiêu biểu là An Lộc Sơn và cuộc nổi loạn An – Sử (755), đưa tới sự hình thành cục diện Phiên trấn, đánh dấu bước ngoặt từ thịnh trị đến suy vong của vương triều nhà Đường.

Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

Xem Ngay


10. Thành Đức quân tiết độ sứ – Wikipedia tiếng Việt


Tác giả: vi.wikipedia.org

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 28627 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Thành Đức quân tiết độ sứ – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiết độ sứ đầu tiên của Thành Đức là Lý Bảo Thần, nguyên là người dân tộc Hề. Ban đầu ông làm con nuôi của tướng Trương Sào Cao, vì thế lấy họ Trương, tên là Trung Chí. Từ năm 755, Tiết độ sứ Phạm Dương An Lộc Sơn tạo phản, xưng quốc hiệu là Yên. Trương ......

Xem Ngay


11.


Tác giả: vi.vdict.pro

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 35481 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Các Tiết độ sứ cũ của Sử Triều Nghĩa xin hàng.. 2. Nước Sở do Vũ An tiết độ sứ Mã Ân kiến lập.. 3. Tôn Nho sau đó tự xưng là Hoài Nam tiết độ sứ.. 4. Chẳng lâu sau được phục chức Tiết độ sứ Bảo Tĩnh quân.. 5. Vào thời Đường Huyền Tông ở biên giới đã có 10 Tiết độ sứ....

Xem Ngay


*

12. Chức quan Tiết độ sứ được giao cho những công thần và thân tộc đi


Tác giả: vungoi.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 16518 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Chức quan Tiết độ sứ được giao cho những công thần và thân tộc đi cai quản vùng biên cương của Trung Quốc dưới thời

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đăng nhập HoặcfĐăng nhập bằng facebook. Chưa có tài khoản Vungoi.vn ? Đăng ký ngay ! - Hotline hỗ trợ 0247.300.0559....

Xem Ngay


*

13. Đại sứ là gì? Đại sứ đặc mệnh toàn quyền là gì? Quy định về chức …


Tác giả: luatduonggia.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 25054 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Đại sứ (Ambassador) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Đại sứ đặc mệnh toàn quyền là gì? Quy định về chức danh đại sứ? Chức danh đại sứ có từ bao giờ?

Xem Ngay
Xem thêm: Cách Xác Định Hình Dáng Khuôn Mặt Của Bạn Là Hình Gì Đơn Giản Nhất

14. Thủ tục thị thực - Đại Sứ Quán Ấn Độ


Tác giả: india-consulate.org.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 31022 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Thủ tục thị thực - Đại Sứ Quán Ấn Độ. Đang cập nhật...

Xem Ngay


*

15. Chức quan Tiết độ sứ được giao cho những công thần và thân tộc …


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 69316 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chức quan Tiết độ sứ được giao cho những công thần và thân tộc đi cai quản vùng biên cương của Trung Quốc dưới thời nào? ... Nhân tố nào sau đây là cơ sở cơ bản để cư dân cổ đại phương Tây có thể đạt đến trình độ sáng tạo văn hóa cao hơn thời kì trước ......

Xem Ngay


*

16. TIẾT ĐỘ VÀ TỰ CHỦ (Phần I) - Opus Dei


Tác giả: opusdei.org

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 80110 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Temperance and self-mastery (I)

Xem Ngay


17. Thủ tướng: Việt Nam chọn chính nghĩa, không chọn bên - VnExpress


Tác giả: vnexpress.net

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 12176 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chọn chính nghĩa thay vì chọn bên, khi phát biểu tại Trung tâm CSIS ở Washington.

Khớp với kết quả tìm kiếm: 10 hours ago · Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính ở thủ đô Washington ngày 11/5. Ảnh: Nhật Bắc. Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Mỹ trên cơ sở chân …...

Xem Ngay


*

18. Vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì đối …


Tác giả: tuyensinh247.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 28130 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì đối với cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân ta?

Xem Ngay


19. Sổ Sứ Mệnh mùa 41 Liên Quân Mobile có gì đặc biệt? - Du Học Mỹ …


Tác giả: duhocmyau.edu.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 79480 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: ContentsMọi điều cần biết về Sổ sứ mệnh mùa 41 Liên Quân MobileThông tin chi tiết về Sổ Sứ Mệnh Season 41 Liên Quân MobileTrang phục Wisp Đi Rồng trong Liên Quân MobileTrang phục Errol Huyết Thủ Tu La trong Liên Quân Mobile Ngay từ bây giờ, người chơi đã có thể đặt trước Season …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách Nâng Cấp Sổ Sứ Mệnh Liên Quân Mobile Season 41. Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày và hàng tuần để kiếm điểm tăng cấp cho Sổ Sứ Mệnh Liên Quân Mobile mùa 41. Mỗi nhiệm vụ có các yêu cầu khác nhau, cách thực hiện và số điểm khi kết thúc. Sổ Sứ Mệnh mùa 41 Liên ......

Xem Ngay


*

20. Vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì đối …


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 62308 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt:

Xem Ngay


21. Tại An Nam Độc Cô Tổn đảm nhiệm chức vụ gì?


Tác giả: tracnghiem.net

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 24282 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tại An Nam Độc Cô Tổn đảm nhiệm chức vụ gì?. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tại An Nam Độc Cô Tổn đảm nhiệm chức vụ gì? A. An Nam Quốc Vương. B. Thái úy. C. Tiết độ sứ. D. Thái thú ......

Xem Ngay


22. Sổ Sứ Mệnh mùa 41 Liên Quân Mobile có gì đặc biệt? - Xgame


Tác giả: xgamevietnam.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 12722 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: ContentsSách nhiệm vụ mùa 41 Mọi điều bạn cần biết về Liên Quân MobileChi tiết Quest Book Season 41 LienQuanMobileTrang phục Rồng Đi Bộ Wisp Liên Quân MobileMobile Suit LienQuan Errol BloodHand Tu La Ngay từ bây giờ người chơi đã có thể đặt trước Sách Nhiệm Vụ Chủ đề Bách Quỷ Hành Mùa 41 …

Khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Giá Sách Nhiệm Vụ Season 41 LienQuanMobile. Sổ Sứ Mệnh Season 41 Liên Quân Mobile có ba gói mà người chơi có thể lựa chọn tham gia. miễn phí, Tỷ lệ thường xuyên Khi nào Thanh toán phí thông hành (Nhận thêm quà). – miễn phí: Người chơi hoàn thành nhiệm vụ, lên cấp sổ nhiệm ......

Xem Ngay


23. Năm 905, Độc Cô Tổn đang giữ nhiệm vụ gì vì không theo phe …


Tác giả: tracnghiem.net

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 78424 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Năm 905, Độc Cô Tổn đang giữ nhiệm vụ gì vì không theo phe …. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Giai đoạn thuộc Đường năm 905 chức vị Tiết độ sứ An Nam là của? Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất thắng lợi được cho là có ý nghĩa gì quan trọng?...

Xem Ngay


Bình luận về bài viết
*

*

Top Thủ Thuật
Xem thêm: Top 8 Hình Nền Chúng Tôi Đơn Giản Vì Chúng Tôi Là Gấu, Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu

Công nghệ
Top Thủ Thuật giúp cuộc sống dễ dàng hơn